Lista: Historia cen artykułu

Aplikacja Lista: Historia cen artykułu umożliwia przegląd zmian cen artykułów dla zdefiniowanego zakresu czasu.

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Historia cen artykułu

Nagłówek

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Artykuł – umożliwia wybranie artykułu lub kilku artykułów, dla których maja zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Magazyn – umożliwia wybranie magazynu lub magazynów, dla których maja zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Artykuł ważny od – w przypadku używania w systemie wersji tych samych artykułów pole to umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego dla artykułów, które mają zostać wyświetlone w tabeli
 • Artykuł ważny do – w przypadku używania w systemie wersji tych samych artykułów pole to umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego dla artykułów, które mają zostać wyświetlone w tabeli
 • Cena obowiązująca od – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego dla cen artykułów, które mają zostać wyświetlone w tabeli
 • Cena obowiązująca do – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego dla cen artykułów, które mają zostać wyświetlone w tabeli
 • Cena szacunkowa – umożliwia wybranie cen artykułów, dla których maja zostać wyświetlone dane w tabeli. Do wyboru są następujące opcje:
  • Cena rozliczeniowa od 1 do 5 – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Cena inwentaryzacyjna – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Ostatnia cena nabycia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością ostatniego zakupu danego materiału, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Cena średnia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością średnią wyceny materiałów, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
Wskazówka
Przycisk [Pomoc uzupełniania wartości] pozwala na wybranie w danym polu kilku wartości.
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera tabelę, która wyświetla dane zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami w nagłówku aplikacji.  W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlanej tabeli, do wyboru są poniższe opcje:
  • Ukryj/Pokaż nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Pokaż obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych według wybranego atrybutu.
  • Ukryj obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji. Dodatkowo jest wyświetlana kolumna zawierające stawki:

Cena – wyświetlana jest cena przypisana do artykułu

Czy ten artykuł był pomocny?