Lista: Zlecenia dystrybucji

Aplikacja Lista: Zlecenia dystrybucji umożliwia wyszukiwanie i przegląd zleceń dystrybucji.

Informacje pobierane są z aplikacji Zlecenia dystrybucji.

Aplikacja umożliwia także eksport wyników wyszukiwania do pliku (np. excel)

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Opis przycisków standardowych znajdujących się w nagłówku aplikacji znajduje się w artykule Listy, który opisuje także możliwości aplikacji o typie Lista.

Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocą przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] na pasku obszaru roboczego w zależności od potrzeby.

Lista: Zlecenia dystrybucji

Nagłówek

W nagłówku aplikacji, poza przyciskami standardowymi znajduje się także przycisk:

 • [Wybierz akcję] à [Udostępnij zlecenia dystrybucji] – zwalnia wybrane zlecenia na liście, jeśli są zablokowane
 • [Wybierz akcję] à [Blokuj zlecenia dystrybucji] – blokuje wybrane zlecenia dystrybucji
 • [Wybierz akcję] à [Utwórz zlecenia dostawy z odniesieniem do zamówienia] – tworzy zlecenie dostawy powiązane ze zleceniem dystrybucji i zamówieniem sprzedaży
Wskazówka
Powiązane dokumenty można podejrzeć za pomocą przycisku [Łańcuch dokumentów powiązanych]. Powiązane zamówienie sprzedaży zostanie pobrane na zlecenie dostawy i będzie widoczne w edytorze pozycji aplikacji.
 • [Wybierz akcję] à [Stwórz rozliczenie wewnętrzne] – umożliwia utworzenie rozliczenie wewnętrzne ze zlecenia dystrybucji

W nagłówku dostępne są domyślne pola wyszukiwania:

 • Rodzaj zlecenia dystrybucji – umożliwia wyszukiwanie zleceń o określonym rodzaju. Rodzaje można wprowadzić ręcznie po przecinku lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Numer zlecenia dystrybucji – pole umożliwia wyszukiwanie zleceń dystrybucji według ich numerów. Numery można wprowadzać ręcznie po przecinku.
 • Data rejestracji – ikona kalendarza w polu umożliwia wybranie daty rejestracji wyszukiwanego zlecenia dystrybucji
 • Status – pole zawęża wyniki wyszukiwania do tych o wybranym statusie. Dostępne są statusy ogólne, magazynu źródłowego dla zlecenia dostawy, źródłowy dostawy, docelowego zlecenia dostawy, docelowy status dostawy oraz status rozliczeń wewnętrznych. Można wybrać wiele statusów z rozwijanej listy dostępnej w polu.
 • Odbiorca dostawy – umożliwia określenie partnera będącego odbiorcą dostawy
 • Obsługujący – pozwala wyszukać zlecenia dystrybucji dla konkretnego obsługującego
 • Waluta – pozwala wyszukać zlecenia odpowiadające wybranej w polu walucie lub walutom
 • Partner dostawy – umożliwia wyszukiwanie zleceń według partnera dostawy
 • Organizacja zakupu – umożliwia wskazanie organizacji zakupu, w ramach której procesowane jest zlecenie dystrybucji
 • Organizacja sprzedaży – umożliwia wskazanie organizacji sprzedaży, w ramach której procesowane jest zlecenie dystrybucji
 • Firma docelowa – pozwala na wskazanie firmy docelowej dla której zlecenia mają zostać wyświetlone
 • Firma źródłowa – pozwala na wskazanie firmy źródłowej dla której zlecenia mają zostać wyświetlone
 • Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – umożliwia wskazanie kwoty netto w walucie wiodącej, dla której zlecenia mają zostać wyszukane w obszarze roboczym
 • Całkowita waga netto – pozwala wyszukać zlecenia według całkowitej wagi netto zawartych na zleceniu pozycji
 • Znacznik usuwania – określa, czy mają zostać wyszukane zlecenia:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, po wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyświetlone zostają wszystkie dostępne w systemie zlecenia dystrybucji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?