Raport: Rodzaje faktur zakupu

Za pomocą aplikacji Raport: Rodzaje faktur zakupu można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat rodzajów faktur zakupu zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w aplikacji Rodzaje faktur zakupu.

Aplikacja Raport: Rodzaje faktur zakupu składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia opisanej w artykule Ustawienia wydania raportów.

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania rodzajów faktur zakupu:

  • Tytuł raportu – pole umożliwia nadanie tytułu raportu. Nazwa ta będzie widoczna na wygenerowanym pliku raportu. Tytuł domyślny: Rodzaj faktury zakupu.
  • Rodzaj – umożliwia zawężenie raportu do konkretnych rodzajów faktur zakupu. Identyfikatory można wprowadzić po przecinku lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
  • Opis – pozwala na zawężenie wyników pobieranych do raportu do rodzajów faktur zakupu o konkretnych oznaczeniach. Oznaczenia można wprowadzić ręcznie po przecinku.
  • Znacznik usuwania – pozwala określić, czy do raportu mają zostać pobrane rodzaje faktur zakupu
    • (wszystkie)
    • Ze znacznikiem usuwania
    • Bez znacznika usuwania

Brak określonych kryteriów pobierania danych do raportu skutkuje pobraniem wszystkich danych o istniejących rodzajach faktu zakupu.

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Rodzaje faktur zakupu  nie  wymaga żadnych  dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Rodzaje faktur zakupu nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Dla aplikacji Raport: Rodzaje faktur zakupu są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Rodzaje faktur zakupu nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Rodzaje faktur zakupu nie jest udostępniana partnerom biznesowym

Czy ten artykuł był pomocny?