Interfejs

Informacje na temat części wspólnych aplikacji oraz konfigurowalnego interfejsu.