Na jakiego operatora należy zalogować się w przypadku nowoutworzonej bazy DMS?

Nowoutworzona baza jest pusta, tzn. nie zawiera danych (brak typów obiegu, struktury organizacyjnej). Pierwsze logowanie odbywa się na domyślnego operatora obiegowego o loginie Administrator, który nie posiada hasła. Po zalogowaniu należy skonfigurować aplikację.

Czy ten artykuł był pomocny?