Amazon [wersja alfa]

Wstęp

Od wersji 2021.5 udostępniliśmy dla wszystkich użytkowników Comarch e-Sale możliwość samodzielnej integracji z serwisem Amazon w pierwszym etapie rozwoju. Aktualna wersja obejmuje wyłącznie pobieranie zamówień z serwisu Amazon. Po pobraniu zamówień są one następnie przesłane do systemy ERP.

Dodawanie konta Amazon przez administratora

W panelu e-Sale w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale widoczna jest zakładka Amazon, gdzie jest dostępna opcja dodania konta z serwisu Amazon. Proces ten wymaga wygenerowania tokena REST API oraz nadania uprawnień w serwisie Amazon dla panelu administracyjnego Comarch e-Sale celem pobrania danych niezbędnych w procesie integracji. Możesz odwołać uprawnienia w dowolnej chwili po zalogowaniu do swojego konta w Amazon, odwołanie ich będzie równoznaczne z brakiem integracji.

Uwaga
Amazon nie udostępnia kont testowych. To oznacza, że oferty będą wystawianie do sprzedaży na oficjalnych serwisach Amazon. Opłaty i prowizje będą naliczane zgodnie z warunkami Amazon.

Import powiązań towarów dla serwisu Amazon

Dla podłączonych kont serwisu Amazon możesz zaimportować powiązania towarów dla ofert. W panelu administracyjnym na liście zamówień w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest opcja seryjnego powiązania ofert. Po kliknięciu w dedykowany przycisk istnieje możliwość samodzielnego zaimportowania powiązań towarów z kodami ASIN z Amazona z pliku XML o odpowiedniej strukturze. W pliku należy podać informację o kodzie towaru oraz wskazać z jakim kodem ASIN ma być ten towar połączony. Dokładna struktura pliku dostępna jest do pobrania po wejściu w opcję Powiąż seryjnie towary..

Ponowne wgranie pliku XML z powiązaniami spowoduje nowe połączenie towaru z kodem ASIN. Stare powiązanie zostanie nadpisane.

Po powiązaniu oferty Amazon z towarem z e-Sale, na szczegółach towaru w panelu administracyjnym w sekcji Towar dostępne jest dodatkowe pole, w którym jest widoczna informacja na temat kodu ASIN (z Amazona), z jakim powiązany jest dany towar.

Zakładka Amazon

W panelu administracyjnym Comarch e-Sale w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest lista zamówień pobranych z tego serwisu. Transakcje prezentowane są na zakładkach:

   • Do realizacji,
   • Zrealizowano.

Lista, na każdej zakładce, składa się z kolumn:

 • ID – kolejny numer zamówienia w e-Sale (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Status zamówienia Amazon – pobrany z serwisu (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania po statusach zdefiniowanych na liście możliwych statusów),
 • Wartość zamówienia z kosztami przesyłki – pobrana z serwisu,
 • Waluta – w jakiej jest pobranie zamówienie z Amazon,
 • Data sprzedaży – data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w serwisie Amazon (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Nr zamówienia Amazon – numer zamówienia pobrany z serwisu (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Serwis – nazwa serwisu Amazon, z którego pobrano zamówienie (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Login Amazon – nazwa konta Amazon, z którego pobrano zamówienie.

Zamówienia na zakładce Do realizacji

Na zakładce Do realizacji dostępna jest lista zamówień z serwisu Amazon. Po dodaniu nowego konta Amazon w panelu administracyjnym Comarch e-Sale pobierane są wszystkie zamówienia, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Amazon (także te niepowiązane z ofertami w aplikacji).

Zamówienia podświetlone na szaro pochodzą z ofert, które nie są powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sale, w związku z czym nie będą przekształcane do zamówień.

Ułatwieniem dla korzystania z operacji na liście zamówień Do realizacji jest „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Przyciski na liście Amazon/ Zamówienia/ Do realizacji:

 • Stwórz zamówienia – służy do ręcznego przekształcania zamówień Amazon do zamówień w e-Sale (widocznych wówczas na zakładce Zrealizowano), a następnie dalszego przesłania ich do systemu ERP. Opcja stworzy zamówienia tylko dla ofert Amazon powiązanych z towarami z e-Sale. Przycisk nie pozwala na tworzenie zamówień dla pojedynczych zamówień z listy Jest to globalne ustawienie, które działa dla wszystkich zamówień spełniających warunki. Do zamówień przekształcane są tylko zamówienia, które są powiązane z towarem w Comarch e-Sale – zamówienia podświetlone na biało;
 • Pobierz zamówienia Amazon – umożliwia pobranie zamówień z serwisu Amazon. Po kliknięciu należy wybrać nazwę serwisu, z którego mają zostać zaczytanie zamówienia do e-Sale, a także ustawić datę.
 • Powiąż seryjnie oferty – pozwala na ręczne powiązanie wielu ofert z portalu Amazon z towarami widniejącymi w e-Sale za pomocą pliku XML o odpowiedniej strukturze. Więcej informacji w rozdziale Import powiązań towarów dla serwisu Amazon.

Szczegóły zamówienia na zakładce Do realizacji

Na szczegółach zamówienia widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Zamówienia na zakładce Zrealizowano

Na zakładce Zrealizowano prezentowana jest lista transakcji, z których zostały utworzone zamówienia.

Szczegóły zamówienia na zakładce Zrealizowano

Na szczegółach zamówienia zrealizowanego widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • numer zamówienia w sklepie wraz z przyciskiem Przejdź do zamówienia, po kliknięciu w który zostaniesz przeniesiony na szczegóły zamówienia w menu Sprzedaż/ Zamówienia,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Na zamówieniu Amazon, które jest zrealizowane czyli widoczne w menu Sprzedaż/ Zamówienia dla każdej pozycji wykazywana jest cena netto, cena brutto oraz stawka VAT wyliczana na podstawie danych wartościowych, jakie zostaną przekazane przez serwis.

Czy ten artykuł był pomocny?