Nowości i zmiany w Comarch e-Sale do wersji 2021

Nowości i zmiany od 20 września 2021

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Nowości w integracji Allegro

1.1.1 Obsługa parametrów zależnych w edycji oferty

W najnowszej wersji Comarch e-Sale wprowadziliśmy obsługę parametrów zależnych w edycji oferty z poziomu panelu administracyjnego. Allegro w różnych kategoriach towarowych wymaga, by niektóre parametry dla wybranych opcji były obowiązkowo uzupełnione, a dla części opcji są one opcjonalne (przykład: w kategorii: Allegro – Motoryzacja – Części i wyposażenie motocyklowe – Części motocyklowe – Układ hamulcowy – Klocki hamulcowe parametr „Numer katalogowy części” jest wymagany dla pola Stan z wybraną opcją Nowy. W przypadku wybrania dla pola Stan opcji: Używany lub Uszkodzony parametr „Numer katalogowy części” jest opcjonalny.). W efekcie w panelu e-Sale można szybciej przygotować lub edytować ofertę, która będzie spełniać wymogi określone przez Allegro.

1.1.2 Sieć punktów Allegro

W nowej wersji ulepszyliśmy obsługę zamówień Allegro z wybraną opcją odbioru w salonikach Kolportera. W panelu e-Sale na szczegółach takiego zamówienia na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Dostawa widoczna jest dokładna nazwa i adres punktu odbioru osobistego. Więcej informacji o nowej metodzie dostawy udostępnianej przez Allegro można przeczytać tutaj.

1.1.3 Dodatkowe parametry kategorii uzupełniane automatycznie

W najnowszej wersji e-Sale umożliwiliśmy automatyczne uzupełnianie kolejnych parametrów kategorii przy dodawaniu ofert Allegro:

 • kod producenta (z pola Kod producenta) – uzupełnienie pola Numer katalogowy producenta,
 • producent (z pola Producent) – uzupełnienie pola Producent części.

1.1.4 Nowy parametr dotyczący wysyłki kontrahentów Allegro do systemu ERP

W wersji dodano nowy parametr „Nie przesyłaj karty kontrahenta do systemu ERP bez numeru NIP”. Parametr jest zależny od opcji „Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP”, a jego aktywacja powoduje, iż dla kontrahentów Allegro bez numeru NIP nie będzie zakładana osobna kartoteka, w związku z czym w systemie ERP nie utworzy się nowy kontrahent.

1.1.5 Nowa maksymalna ilość sztuk na ofercie Allegro

W najnowszej wersji, jeżeli w e-Sale, przy włączonej kontroli stanów magazynowych, ilość dostępnych towarów jest większa niż 100 000, to na dodawanej ofercie w polu Liczba sztuk będzie się podpowiadała maksymalna ilość, z jaką można wystawić ofertę w Allegro czyli 100 000. Dodatkowo pole to będzie zablokowane do samodzielnej edycji w panelu.

1.1.6 Wystawianie oferty ze stanem mniejszym niż 1 przy włączonej kontroli stanów magazynowych

Jeżeli ilość towaru w e-Sklepie (lub ilość po zmianie jednostki miary) jest mniejsza niż 1 (np.0,59 szt.), to przy włączonej kontroli stanów ilość nie zaokrągli się do 1. Należy wówczas wyłączyć kontrolę, a następnie uzupełnić ilość ręcznie

1.2 Nowości w integracji z Amazon

1.2.1 Dodawanie konta Amazon przez administratora

Od tej wersji udostępniliśmy dla wszystkich użytkowników Comarch e-Sale możliwość samodzielnej integracji z serwisem Amazon. W menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale widoczna jest nowa zakładka Amazon, gdzie jest dostępna opcja dodania konta z serwisu Amazon. Proces ten wymaga wygenerowania tokena REST API oraz nadania uprawnień w serwisie Amazon dla panelu administracyjnego Comarch e-Sale celem pobrania danych niezbędnych w procesie integracji. Możesz odwołać uprawnienia w dowolnej chwili po zalogowaniu do swojego konta w  Amazon, odwołanie ich będzie równoznaczne z brakiem integracji.

Amazon nie udostępnia kont testowych. To oznacza, że oferty będą wystawianie do sprzedaży na oficjalnych serwisach Amazon. Opłaty i prowizje będą naliczane zgodnie z warunkami Amazon.

Obecnie prezentujemy wersję alfa (pierwszy etap) integracji z Amazon. Funkcja jest nadal w rozwoju. Aktualna wersja integracji obejmuje wyłącznie pobieranie zamówień z serwisu Amazon. Po pobraniu zamówień, są one następnie przesyłane do systemu ERP.  W kolejnych wersjach programu Comarch e-Sale integracja ta będzie pogłębiana i w panelu będą pojawiać się kolejne funkcje i opcje związane z Amazon.

1.2.2 Import powiązań towarów dla serwisu Amazon

W najnowszej wersji e-Sale dla podłączonych kont serwisu Amazon dodaliśmy funkcję importu powiązań towarów dla ofert. W panelu administracyjnym na liście zamówień w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest nowa opcja seryjnego powiązania ofert. Po kliknięciu w dedykowany przycisk istnieje możliwość samodzielnego zaimportowania powiązań towarów z kodami ASIN z Amazona z pliku XML o odpowiedniej strukturze. W pliku należy podać informację o kodzie towaru oraz wskazać z jakim kodem ASIN ma być ten towar połączony. Dokładna struktura pliku dostępna jest do pobrania z poziomu panelu e-Sale.

Ponowne wgranie pliku XML z powiązaniami spowoduje nowe połączenie towaru z kodem ASIN. Stare powiązanie zostanie nadpisane.

Po powiązaniu oferty Amazon z towarem z e-Sale, na szczegółach towaru w panelu administracyjnym w sekcji Towar dostępne jest dodatkowe pole, w którym jest widoczna informacja na temat kodu ASIN (z Amazona), z jakim powiązany jest dany towar.

1.2.3 Zakładka Amazon dostępna we wszystkich Comarch e-Sale

Od nowej wersji udostępniliśmy dla wszystkich użytkowników Comarch e-Sale zakładkę z zamówieniami Amazon. Po podłączeniu konta Amazon, w panelu administracyjnym w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest lista zamówień pobranych z tego serwisu z zakładkami Do realizacji i Zrealizowano. Widoczne są na niej numer zamówienia z Amazon, rodzaj serwisu (Amazon.pl. Amazon.de, itp), wartość zamówienia z kosztami przesyłki wraz z walutą, data sprzedaży oraz status zamówienia.

Na zakładce Do realizacji widoczne są wszystkie zamówienia pobrane z podłączonego konta z Amazona. Oferty, które nie są powiązane widoczne są na liście w innym kolorze (szary). Przycisk Pobierz zamówienia Amazon umożliwia pobranie zamówień z serwisu. Opcja Powiąż seryjnie oferty pozwala na ręczne powiązanie ofert z Amazona z towarami z e-Sale. Przycisk Stwórz zamówienia służy do przekształcania zamówień z Amazona do zamówień w e-Sale (widocznych wówczas na zakładce Zrealizowano), a następnie dalszego przesłania zamówień do systemu ERP.

1.3 Przykładowa baza towarów

W najnowszej wersji udostępniliśmy opcję importu gotowej bazy przykładowych towarów przeznaczonej do szybkiego zapoznania się nowych użytkowników z wachlarzem funkcji dostępnych w Comarch e-Sale bez potrzeby posiadania systemu ERP. W zamówionym nowym programie e-Sale, użytkownik po wejściu do panelu administracyjnego otrzyma komunikat:

Użycie przycisku Importuj spowoduje dodanie do e-Sale przykładowych towarów wraz z ich zdjęciami, cenami, opisami, atrybutami oraz stanami magazynowymi. Dodatkowo zaimportowane zostaną przykładowi producenci i marki wraz z logami. Opcja Pomiń pozostawia e-Sale w dotychczasowej formie (brak danych o towarach), gdzie wymagany jest import danych z powiązanego systemu ERP.

Komunikat pojawia się po każdym zalogowaniu do panelu administracyjnego, aż do momentu zaimportowania przykładowej bazy danych lub do wykonania pierwszej synchronizacji z systemem ERP.

1.4 Ułatwiony proces zamówienia pełnej wersji e-Sale

W nowej wersji dla programu w wersji demonstracyjnej uprościliśmy proces zamówienia Comarch e-Sale. Od teraz użytkownicy wersji demo mają możliwość wykupienia pełnej wersji swojego e-Sale z paska przypomnienia w panelu administracyjnym.

 

Dodatkowy komunikat jest widoczny z poziomu każdej zakładki i zawiera informację, ile dni pozostało do zakończenia okresu testowego oraz opcję wysłania wiadomości do asysty e-Commerce. Po kliknięciu w przycisk Zamów wersję płatną następuje przekierowanie do dedykowanego formularza zamówienia pełnej wersji programu Comarch e-Sale.

1.5 Konto właściciela e-Sale na liście administratorów

W panelu administracyjnym e-Sale na liście Administratorów w menu Mój profil/ Administratorzy wprowadzono oznaczenie głównego administratora danego e-Sale. W nowej wersji taki administrator będzie wyświetlał się na liście w kolorze szarym. Pozostali administratorzy (z mniejszymi uprawnieniami) będą się wyświetlać na tej liście tak jak dotychczas.

1.6 Sekcja Zasoby na szczegółach towaru

W najnowszej wersji e-Sale na szczegółach towaru została udostępniona nowa sekcja Zasoby. Prezentowane są na niej informacje dotyczące:

 • tego, czy dla danego towaru jest włączona/ wyłączona kontrola stanów magazynowych. Informacja związana jest z opcją dostępną na karcie towaru w systemie ERP, która może wyłączyć dany towar spod kontroli stanów magazynowych w e-Sale. Parametr Kontrola stanów magazynowych może przyjmować wartości Tak/ Nie.
 • stanów towaru w e-Sale z uwzględnieniem źródła pochodzenia (system ERP lub hurtownie). Obok ilości towaru widoczna jest również jego podstawowa jednostka miary oraz data ostatniej aktualizacji.
 • rezerwacji danego towaru. W tej sekcji widoczna jest lista dokumentów, które pomniejszają stany magazynowe w e-Sale po synchronizacji (kontrola stanów magazynowych). Prezentowane są tam informacje odnośnie źródła pochodzenia dokumentu, jego numeru lub numeru aukcji Allegro (dla zamówień Allegro, które nie zostały jeszcze przekształcone do zamówień), data rezerwacji oraz ilość i jednostka miary.

2 Zmiany w Comarch e-Sale

2.1 Zmiany w integracji Allegro

2.1.1 Aktualizacja ofert niezależnie od statusu

W nowej wersji umożliwiono przeprowadzenie ręcznej aktualizacji ofert Allegro w panelu, bez względu na status oferty w bazie.

Wskazówka
Parametr “Aktualizuj” znajduje się na liście ofert Allegro (Allegro/Oferty), jako jedna z operacji grupowych, która pozwala na zaktualizowanie danych w ofertach, takich jak: status, format sprzedaży, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość sztuk dostępnych w serwisie Allegro, stan w magazynie.

2.2.1 Ukrycie komunikatu o dezaktywacji konta 

Od nowej wersji komunikat o dezaktywacji konta Allegro w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty będzie ukrywany po 30 dniach.

3 Poprawiono

3.1 Poprawiono w integracji eBay

3.1.1 Tłumaczenia w ofertach eBay

W najnowszej wersji e-Sale dodano komunikat o braku odpowiednich tłumaczeń podczas dodawania oferty eBay w panelu administracyjnym.

3.2 Dodawanie nowej hurtowni

Poprawiono podłączanie nowej hurtowni do panelu administracyjnego w sytuacji występowania w pliku XML z feedem produktowym niedozwolonego znaku.

3.3 Podłączanie feedu z Comarch e-Sklepu jako zewnętrznej hurtowni

Poprawiono dodawanie hurtowni w panelu e-Sale, której feed produktowy jest skonfigurowany w innym sklepie opartym o rozwiązanie Comarch e-Sklep.

3.4 Lista kontrahentów w panelu administracyjnym

Poprawiono wyświetlanie kontrahentów na liście kontrahentów w panelu administracyjnym e-Sale w sytuacji anonimizacji kontrahenta.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2021.5 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2021.4; 2021.5
Comarch ERP Altum informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Altum
Comarch ERP XL informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP XL
Comarch ERP XT informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP XT
Wersja 2021.5 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 17.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2021 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 93 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 92 lub wyższa

■ Opera 78 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość e-Sale to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 93 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 92 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Nowości i zmiany od 21 czerwca 2021

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Nowości w integracji Allegro

1.1.1 Allegro – VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane nowe pola:

 • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
 • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
 • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie. 

1.1.2 Automatyczne ustawianie pola Stan wartością Nowy

Od wersji 2021.2 podczas dodawania nowych aukcji wprowadzono automatyczne uzupełnianie pola Stan wartością Nowy w sekcji z Cechami przedmiotu.

1.1.3 Automatyczne uzupełnianie pola Kod produktu kodem towaru

Wprowadzono podczas dodawania nowych ofert Allegro uzupełnianie pola Kod produktu w sekcji z Cechami przedmiotu – kodem towaru z systemu ERP.

1.2 Możliwość przełączania się między panelami e-Sale

W przypadku gdy klient posiada więcej niż jeden e-Sale, umożliwiono przełączanie się między panelami w Panelu Administratora.

1.3 Hurtownie – mapowanie stanów magazynowych wyrażonych słownie

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiono aktualizowane stanów magazynowych dla powiązanych towarów, jeżeli w feedzie produktowym udostępnionym przez hurtownię ilość towaru wyrażono słownie. Aby włączyć tą funkcję należy na formularzu integracji z hurtownią w sekcji Towary przy polu Stan magazynowy zaznaczyć parametr Inteligentna obsługa.

1.4 Lista towarów w panelu – nowości

W nowej wersji na liście towarów w panelu administracyjnym e-Sale dodano nową kolumnę: Kontrola stanów magazynowych. Umożliwia ona filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie. Dodatkowo umożliwiono sortowanie po kolumnie Stan w magazynie, dzięki czemu administrator może szybko znaleźć towary o najniższych i najwyższych stanach w e-Sale.

2 Zmiany w Comarch e-Sale

2.1 Zmiany w integracji Allegro

2.1.1 Numer NIP Kontrahenta

Wprowadzono zapisywanie numeru NIP dla kontrahentów pochodzących z serwisu Allegro.

2.1.2 Własne punkty odbioru osobistego w stopniach i minutach

Wprowadzono zmianę dotyczącą zapisywania współrzędnych dla punktów odbioru osobistego wraz z minutami. Współrzędne można podawać w formacie XX.XXXX.

3 Poprawiono

3.1 Poprawiono w integracji Allegro

3.1.1 Seryjne wiązanie aukcji

W wersji 2021.2 poprawiono seryjne wiązanie oferty poprzez import pliku CSV.

3.1.2 Dodawanie do aukcji zdjęć z plików użytkownika – zajęta powierzchnia

Poprawiono wyświetlanie zajętej powierzchni dla zdjęć przesyłanych z dysku i zapisanych w plikach użytkownika.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2021 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2021.4; 2021.5
Comarch ERP Altum brak wersji obsługującej protokół 16.0
Comarch ERP XL 2021.0
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0
Wersja 2021 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 17.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2021 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 87 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 83 lub wyższa

■ Opera 72 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość e-Sale to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 87 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 83 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Aktualizacja do wersji 2021.2

Jeżeli chcesz, aby po aktualizacji e-Sale do wersji 2021.2 do Klientów były wysyłane wiadomości dotyczące zamówień z Allegro, to w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w konfiguracji konta Allegro parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro ustaw na Tak.

Nowości i zmiany od 15. kwietnia 2021

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Nowości w integracji Allegro

1.1.1 Obsługa zamówień z odroczoną płatnością dla firm 

Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sale została wprowadzona obsługa zamówień z Allegro z odroczoną formą płatności dla firm.

1.1.2 Wysyłanie do Allegro faktur w PDF

W najnowszej wersji Comarch e-Sale dodano przesyłanie do Allegro faktury sprzedaży dodanej do zamówienia w systemie ERP. Możliwe jest przesłanie jednego dokumentu w formacie PDF, przy czym wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.

1.1.3 Nowe typy kurierów

Comarch e-Sale wyświetla na zamówieniach pochodzących z Allegro nowe typy kurierów. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia w Allegro skorzystał z nowego kuriera, informacja o tym zostanie również przesłana w synchronizacji do systemu ERP.

1.1.4 Uzupełnianie stawki VAT podczas automatycznego wiązania towarów do ofert Allegro 

W wersji 2021.1 wprowadzono uzupełnianie stawki VAT z karty towaru na ofertach Allegro z opcją faktury VAT, podczas automatycznego wiązania oferty z wykorzystaniem kodu EAN lub towaru na karcie towaru i ofercie.

Parametr umożliwiający automatyczne wiązanie ofert dostępny jest w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ AllegroPowiąż automatycznie towary do ofert.

1.1.5 Komunikat dotyczący zamówień z numerami ofert niepowiązanych z towarami 

W komunikacie wyświetlanym podczas próby utworzenia zamówień z niepowiązanych ofert Allegro wprowadzono wyświetlanie wszystkich numerów ofert, które są na zamówieniu a nie są powiązane w Comarch e-Sale. Komunikat jest wyświetlany w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Oferty.

1.1.6 Konto Allegro – brak uprawnień dla aplikacji Comarch e-Sale

Jeśli w serwisie Allegro zostaną zabrane uprawnienia dla aplikacji Comarch e-Sale, wówczas konto Allegro zostanie automatycznie dezaktywowane w panelu administracyjnym i w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Oferty zostanie zapisany komunikat – Automatyczna dezaktywacja konta Allegro, wraz z datą, loginem Allegro oraz adresem serwisu.

1.1.7 Synchronizacja zamówień z Allegro z zablokowanym kontrahentem

Umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sale.

1.1.8 Szablony – sortowanie alfabetyczne

W najnowszej wersji Comarch e-Sale szablony aukcji Allegro są sortowane alfabetycznie, zarówno podczas dodawania nowej oferty z wykorzystaniem szablonu, jak i na  liście szablonów dostępnych w panelu administracyjnym w menu Allegro/ Szablony ofert. 

1.1.9 Allegro REST API – aktualizacja

W najnowszej wersji Comarch e-Sale dostosowaliśmy integrację z Allegro RestApi do najnowszej wersji. Wprowadziliśmy również zmiany optymalizacyjne i wydajnościowe w zakresie obsługi ofert oraz transakcji pochodzących z tego serwisu aukcyjnego.

1.2 Integracja z Amazon [wersja Alfa]

Najnowsza wersja Comarch e-Sale umożliwia integrację z Amazon (w wersji Alfa) w zakresie pobierania zamówień do e-Sale oraz przesyłania ich do systemu ERP w procesie synchronizacji. W celu skorzystania z integracji Amazon należy skontaktować się z asystą techniczną przez stronę asysta.comarch.pl. 

1.3 Nowości w integracji z eBay – aukcje wielowariantowe

W serwisie eBay wprowadzono możliwość wystawiania aukcji wielowariantowych. Format ten pozwala sprzedawać w jednej ofercie „Kup Teraz (bez licytacji)” towary wielowariantowe (towary zgrupowane – fantomy), różniące się między sobą poszczególnymi atrybutami (na przykład rozmiarem, kolorem, materiałem).

Dodając nową ofertę, po wybraniu kategorii system weryfikuje, czy we wskazanej kategorii może być wystawiona aukcja wielowariantowa. Jeśli tak, wówczas pojawi się parametr – Aukcja wielowariantowa, który należy zaznaczyć, jeśli na aukcji mają być również wystawione inne warianty towaru zgrupowanego (fantomu).

Podczas uzupełniania wielowariantowej aukcji eBay, zdjęcia dodane do wartości tylko jednego atrybutu będą wyświetlone w serwisie eBay. Pozostałe zdjęcia możesz dodać w galerii nad zdjęciami dla poszczególnych atrybutów.

1.4 Nowości w integracji z hurtowniami

1.4.1 Adres do pliku produktowego – tylko w protokole https

W najnowszej wersji Comarch e-Sale podczas dodawania własnej hurtowni można korzystać wyłącznie z plików produktowych udostępnionych za pomocą adresu URL zabezpieczonego certyfikatem SSL (czyli adres pliku musi rozpoczynać się od https). Nie jest możliwe konfigurowanie hurtowni w oparciu o pliki udostępniane w niezabezpieczonym protokole (http).

1.4.2 Edycja nazwy hurtowni

Na szczegółach konfiguracji hurtowni w menu Hurtownie/ Lista hurtowni umożliwiliśmy edycję jej nazwy. W nowym polu można zmienić nazwę wprowadzoną podczas dodawania hurtowni do e-Sale.

1.4.3 Separatory pliku CSV 

Podczas dodawania nowej hurtowni w panelu administracyjnym e-Sale i wybraniu typu pliku CSV, wprowadziliśmy nowy sposób opisu separatora pól. W nowej wersji możliwe do użycia separatory pól zostały przedstawione słownie. Dzięki temu wyeliminowano trudności z rozpoznaniem dopuszczalnych typów separatorów dla pliku CSV. Ponadto został dodany dodatkowy separator „|”, którego można użyć przy konfiguracji hurtowni za pomocą pliku CSV.

1.4.4 Brak wsparcia dla pliku produktowego udostępnionego na FTP

Od najnowszej wersji 2021.1 nie jest wspierana integracja z hurtowniami skonfigurowanymi do pliku produktowego udostępnionego na FTP. W związku z tym, na formularzu konfiguracji nowej hurtowni w sekcji Ustawienia nie są już dostępne pola z loginem i hasłem (które wykorzystywano do zabezpieczenia pliku z towarami na FTP).

1.5 Wiele faktur PDF do jednego zamówienia

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiono dodawanie i wyświetlanie na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym więcej niż jednej faktury sprzedaży w formie pliku PDF, która została wystawiona w systemie ERP do zamówienia. Do tej pory na zamówieniu w e-Sale mogły być dostępne maksymalnie trzy dokumenty: faktura sprzedaży, faktura pro forma oraz korekta do faktury.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.6 Zmiany wydajnościowe

W najnowszej wersji Comarch e-Sale wprowadzono zmiany wydajnościowe w zakresie bazy danych oraz procesów synchronizacji z systemami ERP.

1.7 Nowości w synchronizacji z ERP

1.7.1 Nowe typy komunikatów w Dzienniku zdarzeń

W Dzienniku zdarzeń w panelu administracyjnym e-Sale nieoczekiwane zdarzenia w synchronizacji z ERP podzielono na dwa rodzaje – obok błędów dodano ostrzeżenia. Nowy typ komunikatu wyświetlany jest na pomarańczowo i nie wpływa on na poprawność wykonania synchronizacji (nie przerywa jej). Należy jednak zweryfikować źródło pochodzenia ostrzeżenia oraz wyeliminować je z synchronizacji. Błędy synchronizacji nadal wyświetlane są w Dzienniku zdarzeń na czerwono i wymagają one natychmiastowej poprawy, gdyż ich wystąpienie przerywa synchronizację.

1.7.2 Rozmiar przesyłanych danych w synchronizacji

Na szczegółach zdarzenia w panelu administracyjnym dodaliśmy informację o rozmiarze przesłanych danych. Dzięki temu administrator może weryfikować ilość danych, które zostały wymienione w procesie synchronizacji.

1.7.3 Odnośnik do pomocy online dla nieoczekiwanych zdarzeń 

W najnowszej wersji panelu administracyjnego w Dzienniku zdarzeń, na szczegółach zdarzeń oznaczonych jako błędy (na czerwono) lub jako ostrzeżenia (na pomarańczowo) dodano odnośnik do artykułu z Centrum Pomocy Comarch e-Sale. Opisano w nim rozwiązania dla nieoczekiwanych zdarzeń, jakie pojawiły się podczas synchronizacji z systemem ERP. Dzięki temu administrator sklepu będzie mógł łatwo zapoznać się z wyjaśnieniem komunikatu oraz szybko zastosować proponowane rozwiązanie.

1.7.4 Dziennik zdarzeń – filtrowanie po kolumnie Numer oferty

W panelu administracyjnym w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty dla kolumny Numer oferty dodano pole do filtrowania. Dzięki temu można szybciej odszukać zdarzenie związane z daną ofertą.

1.7.5 Przesyłanie do systemu ERP informacji z jakiej oferty pochodzi zamówienie

Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sale wprowadzono zapisywanie i przesyłanie podczas synchronizacji do systemu ERP w elemencie zamówienia informacji z jakiej oferty sprzedaży pochodzi zamówienie. Pole zostało dodane, aby w systemie ERP można było wiązać elementy oferty z elementami zamówienia.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.7.6 Synchronizacja zamówień z Allegro z zablokowanym kontrahentem

Umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sale.

1.7.7 Import stanów magazynowych cech partii dostaw podczas synchronizacji różnicowej

W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

1.7.8 Import kontrahentów z systemu ERP

Od wersji 2021.1 jeśli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sale dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sale.

1.7.9 Import zamówień bez kosztów dostaw i płatności

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiono import zamówień z systemu ERP, które nie mają pozycji: koszt dostawy i/lub koszt płatności. Po przesłaniu koszty te będą ustawiane jako elementy zerowe i z taką wartością odsyłane w eksporcie do systemu ERP.

1.7.10 Lista towarów i kategorii na szczegółach zdarzenia w synchronizacji

W najnowszej wersji Comarch e-Sale, jeżeli wystąpią nieprawidłowości w przesyłaniu towarów lub kategorii produktowych, to w Dzienniku zdarzeń dane zdarzenie będzie odpowiednio oznaczone komunikatem błędu. Dodatkowo po wejściu w szczegóły zdarzenia dostępny będzie odnośnik:

   • Wyświetl (pobierz) listę towarów do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista towarów wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP;
   • Wyświetl (pobierz) listę kategorii do poprawy – po kliknięciu dostępna będzie lista kategorii wymagających weryfikacji i poprawy w systemie ERP.

1.8 Nowości w panelu administracyjnym

1.8.1 Kolumna “Do zapłaty”

W wersji 2021.1. dodano nową kolumnę na liście zamówień w panelu administracyjnym e-Sale w sekcji Sprzedaż/Zamówienia. Kolumna o nazwie „Do zapłaty” wyświetla wartość zamówienia do opłacenia wraz z kosztami dostawy.

1.8.2 Kolumna “Źródło pochodzenia”

W wersji 2021.1. dodano nową kolumnę na liście przesyłek w panelu administracyjnym e-Sale w sekcji Sprzedaż/Paczkomaty InPost. Kolumna o nazwie „Źródło pochodzenia” wyświetla informacje skąd pochodzi dane zamówienie. Kolumna umożliwia także filtrowanie zamówień na podstawie dostępnych z listy źródeł.

1.8.3 Kolumna “Numer w systemie ERP”

W najnowszej wersji w panelu administracyjnym na liście towarów dodano nową kolumnę o nazwie “Numer w systemie ERP” z możliwością filtrowania. Pokazuje ona informację o numerze towaru, pod jakim dana kartoteka jest zapisana w bazie systemu ERP (pole pdr_gidnumer). Kolumna dostępna do wyboru pod przyciskiem Kolumny.

2 Zmiany w Comarch e-Sale

2.1 Niepoprawna struktura danych – niewłaściwa grupa domyślna towaru, skontaktuj się z Asystą ERP – zmiana komunikatu

W wersji 2021.1. po wykonanej synchronizacji z systemem ERP, w przypadku udostępniania towarów bez przyporządkowanej grupy domyślnej zostanie wyświetlony komunikat w panelu administracyjnym e-Sale w menu Ustawienia/Dziennik Zdarzeń o treści: Niepoprawna struktura danych – brak lub niewłaściwa grupa domyślna towaru, skontaktuj się z Asystą ERP (Incorrect XML data, contact with technical support). Gdy dany komunikat pojawi się w Dzienniku zdarzeń należy uzupełnić odpowiednie parametry w systemie ERP.

2.2 Zapisywanie jednostek pomocniczych z karty towaru na ofertach Allegro

Od wersji 2021.1 wprowadzono zmianę w zapisywaniu jednostek pomocniczych na istniejących ofertach Allegro. Jeśli zmianie ulegnie jednostka podstawowa towaru, z którą była wystawiona aukcja Allegro, wówczas na szczegółach istniejących ofert będzie nadal zapisana jednostka podstawowa, ale na edycji aukcji będzie dostępna do wyboru nowa jednostka domyślna towaru, którą należy zmienić i zapisać zmiany. Podczas dodawania nowych aukcji będzie podpowiadana nowa, domyślna jednostka towaru.

3 Poprawiono

3.1 Filtrowanie w kolumnie “Stan realizacji”

W wersji 2021.1. poprawiono filtrowanie w kolumnie “Stan realizacji” znajdującej się w panelu administracyjnym, w sekcji Sprzedaż/Zamówienia.

3.2 Zapisywanie układu kolumn na liście ofert Allegro

W wersji 2021.1 zostało poprawione zapamiętywanie kolumn dodanych na liście ofert Allegro oraz ich układu w menu Allegro/ Oferty.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2021.1 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2021.x, zalecana wersja: 2021.4
Comarch ERP Altum 2021.2
Comarch ERP XL 2021, zalecana wersja: 2021.0.2
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0
Wersja 2021.1 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 16.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2021.1 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 89 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 87 lub wyższa

■ Opera 75 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 89 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 87 lub wyższa,

■ iOS 13 oraz kolejne wersje – Safari.

Aktualizacja do wersji 2021.1

Jeżeli chcesz, aby po aktualizacji e-Sale do wersji 2021.1 do Klientów były wysyłane wiadomości dotyczące zamówień z Allegro, to w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w konfiguracji konta Allegro parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro ustaw na Tak.

Nowości i zmiany od 16. grudnia 2020

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Nowości w integracji Allegro

1.1.1 Masowe (seryjne) wystawianie ofert na Allegro

W nowej wersji Comarch e-Sale udostępniliśmy funkcję masowego wystawiania ofert na Allegro. Możliwe jest zbiorcze wystawienie ofert Allegro dla wybranych grup towarowych w e-Sale lub dla wskazanych towarów. W tym przypadku przygotowaliśmy listę wyboru towarów do wystawienia wraz z automatycznym wyszukiwaniem produktów Allegro na podstawie kodów EAN lub kodu EAN i tytułu oferty. Dodaliśmy także aktualizowanie parametrów na ofercie na podstawie produktu Allegro, szablonów oraz danych o towarze w e-Sale.

Na liście towarów przygotowanych do wystawienia w Allegro dostępne są operacje seryjne: zmiana cennika dostaw (z możliwością masowego ustawiania czasu wysyłki, dodawania dodatkowych informacji o dostawie i ustawiania opcji faktury) oraz zmiana warunków oferty (warunków reklamacji, zwrotów i gwarancji).

Umożliwiliśmy również seryjnie wystawianie ofert w jednostkach pomocniczych. Wyszukiwanie produktów Allegro na podstawie towarów z e-Sale zostało zoptymalizowane. Dodatkowo, w przypadku braku domyślnej kategorii Allegro dla konta Allegro oraz braku szablonu dla domyślnej kategorii Allegro dla konta Allegro – wyświetlimy stosowną informację wraz z odnośnikami do odpowiedniego miejsca w panelu e-Sale, gdzie można to uzupełnić.

1.1.2 Sprzedaż i zamówienia z jednostką pomocniczą

W wersji 2021 wprowadzono możliwość sprzedaży na ofertach Allegro towarów w jednostce pomocniczej dostępnej w Comarch e-Sale. Podczas wystawiania oferty Allegro w panelu administracyjnym e-Sale, na formularzu oferty w sekcji Cena „Kup teraz” wyświetlane są w formie listy wszystkie jednostki miary dodane na towarze. Zmieniając jednostkę w jakiej będzie sprzedawany towar, na przygotowywanej ofercie Allegro przeliczana jest również cena w stosunku do przelicznika względem jednostki podstawowej dodanego na karcie towaru w systemie ERP. W sekcji Liczba sztuk pozostają bez zmian jednostki: sztuka, para oraz komplet, zgodnie z ofertami w serwisie Allegro.
Na zamówieniu w e-Sale oraz w systemie ERP również są zapisywane pomocnicze jednostki miary w jakich sprzedawany był towar na ofercie Allegro.

Wskazówka
Oferty powiązane z towarami dla których została zmieniona jednostka domyślna dla Comarch e-Sklep potrzeba zaktualizować. W tym celu należy przejść na szczegóły aukcji i ponownie zapisać ofertę ikoną dyskietki. Wówczas zostanie zaktualizowana jednostka w bazie danych e-Sklepu. W przeciwnym wypadku zamówienie będzie nadal tworzone na jednostkę podstawową, ponieważ taka jednostka była wybrana podczas dodawania aukcji.

1.1.3 Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy

W wersji 2021 wprowadzono mapowanie punktów odbioru osobistego utworzonych w e-Sale z punktami dodanymi w serwisie Allegro.

Na liście punktów odbioru osobistego w menu Ustawienia/ Odbiór osobisty w punkcie dodana została operacja Wyślij / Usuń z Allegro, widoczna po zaznaczeniu na liście wybranego punktu. Wysyłanie oraz usuwanie punktów działa tylko dla aktywnych kont Allegro. Na liście punktów odbioru zostały dodane również nowe kolumny: Wysłano do Allegro, Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni).

Na formularzu dodawania nowego punktu odbioru osobistego zostały dodane nowe pola: Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni). Pola województwo oraz szerokość/długość geograficzna są wymagane, ponieważ punkty odbioru osobistego w Allegro są prezentowane przy użyciu mapy.

Po utworzeniu punktu, na szczegółach dostępna jest opcja Więcej (trzy kropki w prawym górnym rogu) w której również dostępna jest operacja Wyślij / Usuń z Allegro. Po wysłaniu punktu do serwisu Allegro pojawi się osobna zakładka z podglądem wysłanych danych.

1.1.4 Promowanie ofert

Rozszerzona została integracja z Allegro o możliwość promowania ofert poprzez pakiety wyróżnień oraz opcje dodatkowe. Na formularzu oferty dodana została nowa sekcja Opcje promowania, w której można wybrać pakiety: Wyróżnienie i raty zero, Pakiet Promo, Podświetlenie, Pogrubienie oraz Promowanie na stronie działu. Przed wystawieniem oferty możliwe jest na szczegółach oferty sprawdzenie opłaty za tę ofertę przy użyciu przycisku z trzema kropkami. Opłaty za opcje promowania naliczane są zgodnie z cennikiem Allegro (https://allegro.pl/pomoc/dla-sprzedajacych/oplaty-i-cenniki/sposob-naliczania-oplat-za-opcje-promowania-ey2LgRgjaS8).

1.1.5 Zmiana statusu zamówienia i wysyłanie powiadomień e-mail

Od wersji 2021 wprowadzono zmianę statusów zamówień w Allegro, gdy zmieni się status zamówienia w e-Sale do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana dotyczy również powiadomień e-mail, które mogą być wysyłane do zamówień z Allegro. Po włączeniu funkcji wysyłania powiadomień e-mail do zamówień z Allegro, powiadomienia dotyczące zmiany statusu są również wysyłane do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana statusu zamówienia w e-Sale następuje po anulowaniu zamówienia w panelu administracyjnym lub po realizacji zamówienia w systemie ERP.

1.1.6 Uzupełnianie parametrów obowiązkowych na ofertach zakończonych

Od wersji 2021 umożliwiono uzupełnianie parametrów obowiązkowych na ofertach zakończonych do 60 dni od daty zakończenia. Na liście ofert w menu Allegro/ Oferty, na ofercie ze statusem Zakończona dodany jest przycisk Uzupełnij parametry. Po wybraniu opcji uzupełnij parametry wyświetlany jest formularz ze wszystkimi parametrami jakie są dostępne na ofercie w danej kategorii. Nazwy parametrów obowiązkowych do uzupełnienia, bez których oferta nie zostanie wznowiona są wyróżnione poprzez pogrubienie nazwy parametru.

1.1.7 Numer telefonu odbiorcy przesyłki

Od wersji 2021 dodano wyświetlanie numeru telefonu odbiorcy przesyłki na szczegółach zamówienia z Allegro w panelu administracyjnym e-Sale. Numer telefonu widoczny jest na szczegółach zamówienia, na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Wysyłka na adres.

1.1.8 Usuwanie zdjęć z szablonu, jeśli towar nie posiada zdjęcia o danym numerze

Wprowadzono usuwanie zdjęć towaru z szablonu, jeśli na towarze nie ma zdjęcia o numerze wybranym na szablonie oferty .

1.1.9 Obrazki i załączniki w postaci linków

Od wersji 2021 w obszarze Allegro wprowadzono możliwość wyświetlania obrazków dodanych w postaci linków na liście ofert, szczegółach ofert oraz na zamówieniach w panelu administracyjnym e-Sale.

1.2 eBay – konto produkcyjne w wersji demo e-Sale

Od wersji 2021 w e-Sale w wersji DEMO umożliwiono podłączenie konta produkcyjnego eBay.

1.3 Integracja z hurtowniami

W najnowszej wersji Comarch e-Sale dostępna jest integracja z hurtowniami. W jej ramach przygotowaliśmy predefiniowane połączenie z wybranymi hurtowniami oraz udostępniliśmy możliwość własnej integracji z hurtowniami udostępniającymi stany magazynowe w formie plików XML i CSV. Zakres integracji obejmuje automatyczną aktualizację stanów towarów w e-Sale na podstawie stanów w hurtowni oraz automatyczne mapowanie indeksów z hurtowni z towarami w e-Sale na podstawie kodu EAN, kodu u producenta oraz kodu towaru. Wprowadziliśmy także możliwość określenia kolejności zdejmowania stanów magazynowych z hurtowni. Kolejną nowością jest dodanie w dzienniku zdarzeń historii importu stanów magazynowych z hurtowni do sklepu.

1.4 Obrazki i załączniki w postaci linków

Od wersji 2021 w Comarch e-Sale wprowadzono możliwość wyświetlania na wszystkich listach oraz formularzach w panelu administracyjnym sklepu obrazków oraz załączników dodanych w postaci linków.

Wskazówka
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

1.5 Nowości w panelu administracyjnym

1.5.1 Dodatkowa kolumna na liście kontrahentów

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym na liście kontrahentów dodana została nowa kolumna Typ kontrahenta z dostępnymi statusami Krajowy, Wewnątrzunijny oraz Pozaunijny.

1.5.2 Eksport listy kontrahentów do pliku

W wersji 2021 w panelu administracyjnym e-Sale dodano możliwość eksportu do pliku w formacie csv oraz xml listy kontrahentów. Można wyeksportować zaznaczone elementy, bieżący widok listy lub całą listę.

1.5.3 Ulepszenie filtrowania

Od wersji 2021 został zaimplementowany autocomplete na filtrach w panelu administracyjnym. Dzięki podpowiedziom wyszukiwania użytkownicy mogą sprawniej pracować na listach dostępnych w panelu e-Sale.

1.5.4 Lista towarów – nowe kolumny

W panelu administracyjnym e-Sale na liście towarów dodaliśmy pięć nowych kolumn: cena netto oraz cena brutto (obie wraz z informacją o aktualniej walucie domyślnej), stawka VAT oraz jednostka miary (domyślna). Dodatkowo umożliwiliśmy wyświetlanie obrazka produktu na liście. Nowością na liście jest także podgląd cen produktów w cennikach przesłanych z systemu ERP –  dostępne są wszystkie cenniki.

1.5.5 Listy w panelu – licznik i suwak

Na listach w panelu administracyjnym dodaliśmy informację o łącznej liczbie rekordów wyświetlanych na danej liście. Jest ona dostępna jako Licznik w stopce listy, w jej lewym rogu.

Dodatkowo wprowadziliśmy „przypięty” suwak poziomy na poszczególnych listach. Dzięki temu suwak jest dostępny zawsze, bez konieczności przewijania listy do obszaru stopki.

1.5.6 Obrazki na liście towarów 

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiliśmy wyświetlanie obrazków towarów na  liście towarów Zoptymalizowaliśmy także wyświetlanie obrazków towarów w panelu. Obrazki ładują się z wykorzystaniem mechanizmu „lazy load”.

1.5.7 Dziennik zdarzeń – nowości

W najnowszej wersji Comarch e-Sale rozbudowaliśmy dziennik zdarzeń z procesu synchronizacji o szczegółowe dane dotyczące synchronizacji. Na liście zdarzeń widoczne są informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia synchronizacji (z dokładnością do sekund), nazwie źródła synchronizacji (system ERP, hurtownia) oraz wersji pliku. Dodatkowo dostępna jest kolumna z unikalnym numerem identyfikacyjnym operacji (guid).

Na szczegółach zdarzenia widoczny jest dokładny rejestr z informacją o dacie synchronizacji poszczególnych danych oraz w przypadku wystąpienia komunikatu – konkretna informacja dotycząca nieprawidłowych danych.

1.6 Nowości w wiadomościach e-mail

1.6.1 Informacja o kodzie paczkomatu 

W najnowszej wersji została dodana informacja o kodzie wybranego paczkomatu w wiadomościach zawierających jego wskazanie.

2 Zmiany w Comarch e-Sale

2.1 eBay – zmiana nazwy stanu oferty

W wersji 2021 w panelu administracyjnym: eBay/ Oferty została ujednolicona nazwa statusu oferty, która zostanie wystawiona w terminie ustalonym przez obsługę e-Sale. Status ofert „Wystawiona w przyszłości” od teraz będzie widoczny jako „Zaplanowana”.

2.2 eBay – zmiana ilości towarów na ofercie z nieograniczonym stanem magazynowym

Od wersji 2021 wprowadzono dla towarów, które mają wyłączoną kontrolę stanów magazynowych ograniczenie stanu magazynowego do 10 000 sztuk. Podczas dodawania ofert eBay z takim towarem, po zaznaczeniu opcji Wszystko w sekcji ze stanem magazynowym, w polu liczba sztuk będzie automatycznie ustawiana liczba 10 000.

2.3 Zmiany nazw opcji dostępnych w panelu administracyjnym

Od wersji 2021 wprowadzono zmiany w nazwach:

   • Wyślij zamówienie do ERP – zostało zmienione na: Synchronizuj ponownie zamówienie do ERP,
   • Data wysyłki do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP,
   • Data wysłania do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP.

2.4 Informacja o zbyt częstej pełnej synchronizacji

Od wersji 2021, jeżeli w ciągu dnia wykonano więcej niż dwie pełne synchronizacje, to w panelu administracyjnym Klient otrzyma informację o złym wpływie takiego działania na szybkość synchronizacji oraz działanie e-Sale.

2.5  Informacja o porcie podczas konfiguracji poczty e-mail

Od wersji 2021 w panelu administracyjnym w sekcji konfiguracji poczty e-mail, została dodana informacja o nieprawidłowo wprowadzonym porcie oraz dodana podpowiedź o możliwych portach do wykorzystania.

3 Poprawiono

3.1 eBay – wystawianie ofert w obcych walutach

W wersji 2021 została wprowadzona dodatkowa kontrola walut niezbędnych do wystawienia ofert w serwisie eBay. Od teraz w przypadku braku wymaganej waluty w panelu administracyjnym, podczas tworzenia ofert zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku odpowiedniej waluty.

3.2 Allegro – treść wiadomości e-mail Dodanie listu przewozowego

W treści wiadomości e-mail wysyłanej do Allegro, dotyczącej dodania numeru listu przewozowego usunięto wyświetlanie sekcji z linkiem do śledzenia, w której nie wyświetlał się link do śledzenia przesyłki.

3.3 Mapowanie kontrahentów z systemu ERP

W wersji 2021 zostało poprawione mapowanie kontrahentów przesyłanych z systemu ERP w zakresie numeru NIP.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2021 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2020.x
Comarch ERP Altum brak wersji obsługującej protokół 16.0
Comarch ERP XL brak wersji obsługującej protokół 16.0
Comarch ERP XT brak wersji obsługującej protokół 16.0
Wersja 2021 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 16.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2021 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 87 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 83 lub wyższa

■ Opera 72 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 87 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 83 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Aktualizacja do wersji 2021

Jeżeli chcesz, aby po aktualizacji e-Sale do wersji 2021 do Klientów były wysyłane wiadomości dotyczące zamówień z Allegro, to w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w konfiguracji konta Allegro parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro ustaw na Tak.

Nowości i zmiany od 23. września 2020

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Nowości w integracji z Allegro

1.1.1 Cena netto i stawka VAT na ofercie

W najnowszej wersji e-Sale podczas tworzenia oferty Allegro z opcją Faktura VAT widoczne jest dodatkowe pole Stawka VAT. Automatycznie podpowiada się w nim stawka podatku VAT pobrana z karty towaru przypisanego do oferty, jeżeli jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce stawkami: 0%, 5%, 8%, 23%. W sytuacji, gdy na towarze wskazano inną stawkę podatku VAT, w tym polu zostanie ustawiona opcja: nie podaję stawki VAT (dostępna na liście do wyboru).

Na podstawie wskazanej stawki VAT oraz podanej ceny brutto towaru Allegro automatycznie wylicza cenę netto oferty. Cena netto nie może być samodzielnie definiowana lub edytowana na ofercie Allegro.

1.1.2 Login Allegro – nowa kolumna na liście zamówień

W najnowszej wersji panelu administracyjnego e-Sale w menu Allegro/ Zamówienia na liście zamówień do realizacji i zrealizowanych została dodana nowa kolumna: Login Allegro. Wyświetla ona informację o nazwie konta Allegro, z którego wystawiona była oferta powiązana z danym zamówieniem.

1.1.3 “Pływające menu” na liście ofert i zamówień Allegro

Od najnowszej wersji w panelu administracyjnym Comarch e-Sale w menu Allegro/ Oferty i Allegro/Zamówienie wprowadzono “pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

1.1.4 Nowy wygląd listy ofert

Od  najnowszej wersji w panelu administracyjnym e-Sale wprowadziliśmy nowe rozmieszczenie przycisków funkcyjnych na liście ofert Allegro. Wszystkie akcje, które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert, zostały skupione pod jednym przyciskiem: Operacje grupowe. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, zmień cenę, zakończ, usuń, powiąż oferty , prześlij kod towaru oraz aktualizuj. Dodatkowo, dzięki wprowadzonemu od najnowszej wersji “pływającemu menu”, nowy przycisk dostępny jest zawsze do użycia, również przy przewijaniu długiej listy ofert .

Kolejną nowością jest umieszczenie przycisków funkcyjnych dotyczących jednej oferty bezpośrednio przy niej na liście ofert w pierwszej kolumnie. Dzięki temu, te operacje, które mogą być wykonane z listy, ale pojedynczo dla konkretnej oferty, są  zawsze łatwo dostępne w dowolnym momencie przeglądania przez administratora tej listy. Wprowadzone udogodnienia mają na celu usprawnienie i przyspieszenie obsługi ofert Allegro w panelu administracyjnym e-Sale.

1.1.5 Nagłówek: produktyzacja Allegro w szczegółach ofert 

Od najnowszej wersji Comarch e-Sale na formularzu dodawania ofert Allegro oraz edycji w sekcji Cechy przedmiotu dodano nagłówek Produktyzacja Allegro, poprzedzający przycisk Wybierz produkt Allegro. Umożliwia on wystawianie ofert powiązanych z produktem Allegro, czyli tzw. produktyzację, która ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sale. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

1.1.6 Mikroakcja podczas zmiany towaru dla ofert

Od najnowszej wersji Comarch e-Sale dodano mikroakcję podczas wczytywania towaru dla ofert, korzystając z opcji Zmień.

1.1.7 Kontrola stanów magazynowych w Allegro wymaga kont produkcyjnych

Od wersji 2020.4 dodano dodatkową informację „! Wymaga kont produkcyjnych” w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w sekcji Kontrola stanów magazynowych Allegro . W związku z tym, że kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro założonych w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl.

1.2 Kolumna Stan w magazynie na liście towarów

Od najnowszej wersji w panelu administracyjnym e-Sale w obszarze Towary/ Lista towarów dodano nową kolumnę wyświetlającą stan magazynowy towaru. Dzięki temu administrator może w panelu na bieżąco kontrolować ilość towaru, jaką może udostępnić klientom w serwisach aukcyjnych.

1.3 Wiadomość z listem przewozowym

W najnowszej wersji Comarch e-Sale w panelu administracyjnym e-Sale w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail dodaliśmy nową wiadomość – Dodanie listu przewozowego. Informuje ona o zmianie statusu zamówienia oraz o numerze listu przewozowego wraz z nazwą kuriera. Wiadomość zostaje wysłana po dodaniu numeru listu przewozowego.

1.4 Przywracanie domyślnych treści wiadomości e-mail

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiono przywracanie domyślnych treści wiadomości e-mail. Wprowadzono funkcję, która umożliwia wgranie najnowszych treści wiadomości e-mail dostarczanych przez Comarch. Dzięki temu administrator:

     • starszej wersji e-Sale, gdzie są stare szablony wiadomości i który był zaktualizowany do  najnowszej wersji (lub wyższej) – może wgrać standardowe szablony z nowym wyglądem wiadomości e-mail,
     • każdego e-Sale w wersji najnowszej (lub wyższej) – może przywrócić domyślną (standardową) treść wiadomości e-mail, w sytuacji, gdy zmodyfikowano treść wiadomości.

Opcja dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sale w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail na szczegółach każdej wiadomości. Tam w dodatkowych opcjach (pod trzema kropkami) widoczna jest opcja Przywróć domyślną treść. Umożliwia ona przywrócenie domyślnej (standardowej) treści dla wybranego e-maila lub dla wszystkich wiadomości (na osobnej zakładce) dostępnych w e-Sale. Operacja jest nieodwracalna i nie ma możliwości odzyskania nadpisanej treści e-mail.

1.5 “Pływające menu” funkcji dostępnych na listach

Od najnowszej wersji w panelu administracyjnym Comarch e-Sale na wszystkich listach wprowadzono “pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list, menu z przyciskami opcji seryjnych jest zawsze widoczne u góry ekranu.

 2 Poprawiono

2.1 Import kontrahentów z ERP – zablokowano zakładanie kont o źródle Allegro

W najnowszej wersji zablokowano w e-Sale zakładanie, podczas importu kontrahentów z ERP, kont dla tych kontrahentów, którzy mają źródło pochodzenia z Allegro. Aktualnie w sytuacji, kiedy włączono przesyłanie kart kontrahentów z Allegro do systemu ERP, a następnie w systemie ERP dane klienta zostały zmodyfikowane, to podczas synchronizacji kontrahentów z ERP do e-Sale nie zostanie złożona dla niego nowa kartoteka.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2020.4 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2020.x
Comarch ERP Altum 2020
Comarch ERP XL 2020.x
Wersja 2020.4 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2020.4 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 85 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 80 lub wyższa

■ Opera 71 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 85 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 80 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Aktualizacja do wersji 2020.4

Jeżeli chcesz, aby po aktualizacji e-Sale do wersji 2020.4 do Klientów były wysyłane wiadomości dotyczące zamówień z Allegro, to w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w konfiguracji konta Allegro parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro ustaw na Tak.

 

Czy ten artykuł był pomocny?