Comarch e-Sale – pierwsza udostępniona funkcjonalność

1 Nowości w Comarch e-Sale

1.1 Obsługa wiadomości e-mail o stanie realizacji zamówienia

W najnowszej wersji Comarch e-Sale umożliwiono obsługę wysyłania wiadomości e-mail do zamówień z serwisów aukcyjnych. W panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Treści/ E-mail dostępny jest szablon oraz treści następujących wiadomości e-mail związanych z zamówieniem:

 • zmiana statusu zamówienia – informuje o zmianie statusu zamówienia.
 • zamówienie zrealizowane – informuje o zmianie statusu zamówienia na zrealizowane. Wiadomość przesyłana jest, kiedy administrator Comarch e-Sale przekształci rezerwację odbiorcy do dokumentu handlowego. Dodatkowo po zaznaczeniu parametru Faktura w formacie pdf do wiadomości e-mail zostanie dołączona faktura (jeżeli zostanie odpowiednio skonfigurowana w systemie ERP).
 • zamówienie anulowane – informuje o zmianie statusu zamówienia na anulowane. Zostaje wysłane, kiedy klient albo administrator Comarch e-Sale anuluje złożone zamówienie.
 • dodanie faktury – informuje klienta o tym, że udostępniono fakturę do zamówienia. Wiadomość zostaje wysłana po skonfigurowaniu faktur elektronicznych w systemie ERP, wystawienia takiej faktury do zamówienia oraz przesłania do Comarch e-Sale. Dodatkowo po zaznaczeniu parametru Faktura w formacie pdf do wiadomości e-mail zostanie dołączona faktura (jeżeli zostanie odpowiednio skonfigurowana w systemie ERP).
 • zamówienie wysłane – informuje o zmianie statusu zamówienia na wysłane.

Aby wiadomości dotyczące zamówienia były wysłane do klientów Allegro za pośrednictwem e-Sale należy:

 • w panelu administracyjnym mieć skonfigurowane konto pocztowe zgodnie z artykułem,
 • w konfiguracji konta Allegro w e-Sale mieć włączony parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro,
 • pamiętać, że treści wiadomości muszą być zgodne z regulaminem Allegro, ponieważ aktualnie wszystkie wiadomości dotyczące zamówień (zmiana statusu zamówienia, dodanie faktury) są wysyłane za pośrednictwem serwerów Allegro.

1.2 Nowości w integracji z Allegro

1.2.1 Powiązanie ofert z produktem Allegro (produktyzacja)

Zgodnie z zapowiedziami Allegro w panelu administracyjnym e-Sale umożliwiono wystawianie ofert powiązanych z produktem. Produktyzacja ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sale. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

1.2.2 Automatyczna wysyłka statusów zamówienia z e-Sale do Allegro

Umożliwiono automatyczną wysyłkę do Allegro następujących statusów zamówienia z panelu e-Sale:

 • W realizacji – jest wysyłany po pobraniu do panelu e-Sale zamówień Allegro,
 • Do wysłania – jest wysyłany, jeżeli zamówienie otrzyma status: potwierdzone,
 • Wysłane – jest odsyłany, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane,
 • Anulowane – jest wysyłany, jeżeli zamówienie zostanie anulowane.

1.2.3 Automatyczne wiązanie ofert z wykorzystaniem kodu EAN oraz kodu towaru

Wprowadzono możliwość automatycznego wiązania ofert z towarami w e-Sale. W menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro dodano parametr Powiąż automatycznie towary do ofert . Po włączeniu parametru, oferty zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sale. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami ze e-Sale przy wykorzystaniu kodu EAN lub kodu towaru. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem, kod EAN lub kod towaru dodany na ofercie Allegro musi zgadzać się z kodem dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Wiązanie ofert z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników Allegro od chwili włączenia parametru. Jeśli dla ofercie nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku Allegro, to oferta nie zostanie powiązana. W takim przypadku na oferta musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp.

1.2.4 Masowe wiązanie ofert poprzez import pliku CSV

Dodano możliwość seryjnego wiązania ofert z poziomu listy ofert w panelu administracyjnym e-Sale z towarem w e-Sale poprzez import pliku CSV zawierającego numer ofert oraz kod towaru w systemie ERP. W tym celu na liście ofert w menu Allegro/Oferty została dodana operacja Powiąż seryjnie oferty . Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru.

Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” +, ‚ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:

 • w pojedynczym cudzysłowie na przykład “KOD”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
 • w potrójnym cudzysłowie, na przykład “””KOD TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

1.2.5 Wyświetlanie danych Kupującego z zamówień Allegro na zamówieniu w e-Sale

W panelu administracyjnym e-Sale na zamówieniach pochodzących z Allegro umożliwiono wyświetlanie wszystkich danych z zamówień Allegro, czyli danych: Kupującego, Odbiorcy i Faktura dla (w przypadku zamówień, do których Klient chce otrzymać fakturę). Dane Kupującego i dane do faktury dostępne są na zamówieniu pochodzącym z Allegro na zakładce Kontrahent, natomiast na zakładce Dostawa i płatność wyświetlane są dane Odbiorcy.

1.2.6 Konfiguracja daty pobierania zamówień z Allegro po dodaniu nowego konta Allegro

W szczegółach konfiguracji konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sale dodano pole, gdzie można określić datę i godzinę, od której mają zostać pobrane (ręcznie lub przez automat) zamówienia. Maksymalnie można cofnąć datę o 60 dni. Zamówienia zostaną pobrane za wskazaną, ostatnią ilość dni pod warunkiem, że nadal będą dostępne w dziennikach Allegro.

Ważne: Opcja konfiguracji daty pobierania zamówień dotyczy tylko nowych loginów. Powinna być używana w panelu administracyjnym e-Sale wyłącznie po dodaniu nowego konta Allegro, by określić od kiedy mają zostać pobrane zamówienia. W przypadku starszych kont Allegro (skonfigurowanych wcześniej) nie należy korzystać z tej opcji.

1.2.7 Automatyczne obniżanie ceny towaru na ofercie Allegro

Od wersji 2020.3 umożliwiono automatyczną zmianę ceny w dół. Przy włączonym parametrze Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w e-Sale przesłanie kwoty niższej od aktualnej spowoduję aktualizację ceny. Minimalna cena zgodnie z wymaganiami Allegro to 1 zł. Przesłanie ceny niższej niż 1 zł spowoduje ustawienie ceny równej 1 zł.

1.2.8 Seryjne włączanie parametru „Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu”.

Od wersji 2020.3 z poziomu listy ofert Allegro w menu Allegro/Ofertywprowadzono możliwość seryjnej zmiany ustawień parametru Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu. W tym celu dodano operację seryjną Wznawiaj / Nie wznawiaj. Przycisk widoczny jest na liście ofert po włączeniu parametru globalnego Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu, który znajduje się w sekcji Kontrola stanów magazynowych w Allegro w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro.

1.2.9 Seryjne włączanie parametru „Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w e-Sale”.

Od wersji 2020.3 z poziomu listy ofert Allegro w menu Allegro/Oferty wprowadzono możliwość seryjnej zmiany ustawień parametru Zmień cenę na oferty po zmianie ceny w e-Sale. W tym celu dodano operację seryjną Zmieniaj / Nie zmieniaj ceny. Przycisk widoczny jest po włączeniu parametru globalnego Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w sklepie, który znajduje się w sekcji Ceny w Allegro, w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro a następnie zaznaczeniu wybranych ofert na liście.

1.2.10 Ulepszony mechanizm pobierania danych do parametrów obowiązkowych

W wersji 2020.3 został ulepszony mechanizm pobierania danych do parametrów obowiązkowych wymaganych na kategoriach Allegro. Od tej wersji będą uzupełniane automatycznie pola: kod producenta (z kodu producenta w ERP), marka (nazwa marki z ERP), producent (nazwa producenta z ERP), EAN / ISSN/ ISBN (pole EAN w ERP).
Automatyczne uzupełnianie powyższych danych następuje podczas wystawiania ofert Allegro.

1.2.11 Zablokowane konto użytkownika Allegro

W wersji 2020.3 został wprowadzony mechanizm w przypadku blokady konta Allegro. Jeżeli konto Allegro zostanie zablokowane, wówczas w panelu administracyjnym konto zostanie wyłączone. Konto zostanie również wyłączone w przypadku braku możliwości odświeżenia tokenów. W pozostałych przypadkach konto nie zostanie zablokowane, natomiast obsługa e-Sale zostanie poinformowana o tym fakcie komunikatem przy próbie wykonania działania nieuprawnionego na zablokowanym koncie (np. wystawienie ofert ).

1.3 Optymalizacja wystawiania ofert eBay ze zdjęciem

W najnowszej wersji Comarch e-Sale zoptymalizowano dodawanie ofert eBay ze zdjęciem towaru. Obrazki do wystawianej oferty można pobrać z towaru (zdjęcia dodane do karty towaru w systemie ERP) lub użyć opcji Dodaj zdjęcia z plików użytkownika (wówczas do oferty zostaną dodane zdjęcia z menu Ustawienia/ Pliki użytkownika).

1.4 Eksport zamówień do ERP – przesyłanie informacji o wybranej płatności online

W pliku XML, który tworzy się podczas synchronizacji między systemem ERP a e-Sale, dodano informację na temat typu płatności online, jaka była używana do opłacenia poszczególnych zamówień.

1.5 Dziennik zdarzeń z synchronizacji – wyświetlanie listy towarów, które wymagają poprawy w ERP

W dzienniku zdarzeń z synchronizacji dodano zapis informacji o towarach, dla których wystąpiły nieprawidłowości podczas synchronizacji. W menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Synchronizacja z ERP w przypadku wystąpienia niepoprawnej synchronizacji, na szczegółach komunikatu dostępny jest przycisk Szczegóły. Po kliknięciu w niego widoczna jest lista z identyfikatorem, kodem oraz nazwą problematycznego towaru oraz możliwość jej eksportu do pliku.

2 Zmiany w Comarch e-Sale

2.1 Zmiany w integracji z Allegro

2.1.1 Zmiana nazwy parametru –  Nie wznawiaj ofercie automatycznie po jej zamknięciu

Zmieniono nazwę parametru Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu z przełącznikami Wł/Wył, na Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu z przełącznikami Tak/Nie.

Parametr widoczny jest na szczegółach oferty po włączeniu parametru Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu w menu Ustawienia/Ustawienia e-Sale/ Allegro.

2.1.2 Optymalizacja wysyłki zamówień do systemu ERP

Została zoptymalizowana wysyłka zamówień do systemu ERP dla kontrahentów z Allegro. Od teraz niezależnie od statusu kontrahenta zamówienie będzie wysyłane do systemu ERP. Taki kontrahent musi zostać przynajmniej raz zsynchronizowany do systemu ERP.

2.1.3 Tworzenie zamówień opłaconych w późniejszym terminie

Został zwiększony czas, do którego zostaną utworzone w panelu administracyjnym zamówienia z zamówień Allegro. Od teraz brane są pod uwagę zamówień z ostatnich 10 dni.

2.1.4 Dodanie konta Allegro w trybie testowym

Zgodnie z zaleceniami Allegro, w wersji 2020.3 zostały wprowadzone zmiany w zakresie dodawania konta Allegro w trybie testowym.
Od teraz konto będzie dodawane według aktualnie zalogowanego użytkownika na innej zakładce przeglądarki. Podczas dodawania konta testowego Allegro pojawi się strona z pytaniem, czy dodać konto które jest aktualnie zalogowane.

2.1.5 Zmiana ilości znaków w danych Kontrahenta z Allegro

Zmieniono maksymalną ilość znaków w danych Kontrahenta z Allegro, zgodnie z ilością znaków możliwą do wprowadzenia podczas składania zamówienia w serwisie Allegro.pl. Na zamówieniach i zamówieniach w Comarch e-Sale wydłużono liczbę prezentowanych znaków w polach:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
 • adres przyjmuje do 150 znaków.

2.2 Zmiana nagłówka na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym

Na szczegółach zamówienia, na zakładce Kontrahent zmieniono nagłówek Nabywca na Faktura dla. Dodatkowo po prawej stronie od sekcji Faktura dla dodano nową sekcję Kupujący, w której wyświetlane są dodatkowe dane zamawiającego.

 3 Poprawiono

3.1 Allegro – mapowanie towarów

Został poprawiony mechanizm mapowania po kodzie EAN oraz aktualizacji informacji o towarze w przypadku korzystania z opcji Zmień towar. Teraz przy włączonym parametrze Powiąż automatycznie towary do oferty powiązanie z towarem nastąpi tylko raz i nie będą wykonywane kolejne próby wiązania oferty .
Podczas zmiany towaru na ofercie, są aktualizowane dane o towarze (nazwa, ID, kod), kod EAN, cena, parametry pobierane z systemu ERP (kod producenta, marka, itp.) pod warunkiem, że dla danej kategorii istnieją takie parametry do uzupełnienia oraz nie znajduje się tam już inna wartość.

3.2 Allegro – atrybut bez wartości w opisie oferty

Zostało poprawione działanie pobierania atrybutów dla ofert Allegro przy pomocy znacznika @ProductAttributes@. W przypadku, gdy atrybut przypisany do towaru nie ma wskazanej konkretnej wartości (pole wartość jest puste) wówczas taki atrybut nie będzie wyświetlał się w opisie oferty.

Comarch e-Sale – wymagania

Comarch e-Sale 2020.3 współpracuje z systemami ERP w następujących wersjach
Comarch ERP Optima 2020.x
Comarch ERP Altum 2020
Comarch ERP XL 2020.x
Wersja 2020.3 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 15.0.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sale 2020.3 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 84 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 79 lub wyższa

■ Opera 70 lub wyższa

■ Najnowsza wersja Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sale to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 81 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 75 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Aktualizacja do wersji 2020.3

Jeżeli chcesz, aby po aktualizacji e-Sale do wersji 2020.3 do Klientów były wysyłane wiadomości transakcyjne do zamówień z Allegro, to w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro w konfiguracji konta Allegro parametr Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro ustaw na Tak.

 

Czy ten artykuł był pomocny?