Wystawienie ofert Allegro

Wystawienie ofert

Wszystkie oferty wystawione na koncie w serwisie Allegro – które podłączone jest do e-Sale, widoczne są w panelu administracyjnym, w menu Allegro/Oferty.

Po dodaniu i skonfigurowaniu konta Allegro w e-Sale, w zakładce tej wyświetlona zostanie lista wszystkich ofert dodanych na podłączonym koncie Allegro. Pobieranie informacji działa w trybie online, czyli wszystkie zmiany na bieżąco aktualizowane są w panelu administracyjnym e-Sale.

Na liście ofert wyświetlane są na dwa sposoby:

 • oferty z białym tłem – oferty wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sale lub wystawione w serwisie Allegro, ale powiązane z towarem udostępnionym w aplikacji. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
 • oferty szare – wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. Oferty tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w aplikacji Comarch e-Sale.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście ofert wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Nad listą ofert, po lewej stronie dostępne są przyciski:

 • Dodaj – umożliwia dodanie nowej oferty,
 • Powiąż seryjnie oferty– umożliwia seryjne powiązanie oferty z Twoim towarem poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru. Jednorazowo można powiązać max 100 aukcji za pomocą pliku CSV.
 • Operacje grupowe – skupia wszystkie oferty , które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, zmień cenę, zakończ, usuń, wznawiaj/nie wznawiaj, zmieniaj/ nie zmieniaj ceny/ powiąż ofertę, prześlij kod towaru oraz aktualizuj.

Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” , ‘ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:

 • w pojedynczym cudzysłowie na przykład „KOD\TOWARU”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
 • w potrójnym cudzysłowie, na przykład „””KOD\TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

W prawym górnym rogu listy dostępne są przyciski: Eksport do pliku oraz Kolumny.

Przy użyciu funkcji Eksport do pliku można wykonać eksport listy ofert z zakresem danych:

 • Zaznaczone elementy – wybrane oferty zaznaczone na liście,
 • Bieżący widok – wszystkie oferty, które się widoczne w bieżącym widoku. Na dole listy ofert dostępna jest opcja Pokaż, umożliwiająca zmianę liczby ofert widocznych w bieżącym widoku. Na liście może być pokazane 25, 50, 75, 100 lub 200 ofert.
 • Cała lista – wszystkie oferty dodane na koncie Allegro.

Eksport może być wykonany do plików z formatem:

 • CSV,
 • XML.

Przycisk Kolumny umożliwia dowolne wybranie do 8 kolumn, które będą widoczne na liście ofert dla obsługi sklepu. Dodatkowo w tym polu dostępna jest również opcja Przywróć ustawienia domyślnepozwalająca na powrót do ustawień początkowych kolumn, widocznych na liście ofert Allegro.

Widoczne mogą być kolumny:

 • Obrazek,
 • Numer oferty,
 • Tytuł, w której wyświetlany jest tytuł, kategoria oraz adres URL oferty,
 • Cena na ofercie,
 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Status,
 • Kategoria,
 • Kod towaru,
 • Adres URL oferty,
 • Stan w magazynie,
 • Cena wylicytowana,
 • Sprzedano (30 dni),
 • Obs.,
 • Wizyt (30 dni).

Na liście ofert możliwe jest również filtrowanie ofert. Oferty mogą być filtrowane po kolumnach:

 • Numer oferty,
 • Tytuł,
 • Status,
 • Kod towaru.

Po wyfiltrowaniu i przejściu na szczegóły oferty, po powrocie do listy filtr nadal jest aktywny, aż do momentu usunięcia lub zmiany preferencji.

Dodawanie i edycja oferty

Nowe oferty możemy utworzyć przy pomocy przycisku Dodaj na liście ofert.

Wyświetlony zostanie wówczas formularz z polami do uzupełnienia:

 • Towar – towar, który ma zostać wystawiony na ofercie możemy wyszukać po nazwie lub po kodzie, bądź wybrać towar z listy uporządkowanej względem kategorii dostępnych w systemie ERP,
 • Tytuł – każdej ofercie można nadać indywidualny tytuł. Po wybraniu towaru przenoszona jest automatycznie do pola Tytuł nazwa towaru,
 • Kategoria – korzystając z opcji Wybierz kategorię należy wskazać kategorię w serwisie Allegro.pl w jakiej ma zostać wystawiony dany towar.

Dodatkowo, jeśli w zakładce Allegro/Szablony ofert utworzony zostanie szablon, wówczas dodając nową ofertę pojawi się również pole:

 • Szablon – z rozwijanej listy można wybrać jeden z wcześniej przygotowanych szablonów. Wybór szablonu jest opcjonalny, można wystawić ofertę również bez szablonu. Szablon oznaczony jako domyślny, będzie automatycznie podpowiadany wraz z kategorią podczas dodawania oferty.

Po uzupełnieniu wszystkich pół należy zatwierdzić formularz przyciskiem DODAJ.

 

Po zatwierdzeniu informacji ogólnych pojawi się szczegółowy formularz oferty, podzielony na poszczególne sekcje, takie jak:

  • Oferta– wyświetlane są ogólne informacje o ofercie, takie jak tytuł, kategoria, towar oraz kod towaru. W sekcji tej możesz zmienić tytuł oferty, kategorię korzystając z przycisku Wybierz kategorię oraz kod towaru,
  • Zdjęcia i opis – wyświetlane są zdjęcia pobrane z karty towaru. Po kliknięciu w pusty kafelek możesz dodać zdjęcia z plików użytkownika lub wgrać z dysku przy użyciu opcji Prześlij plik. Zdjęcia do plików użytkownika możesz dodać w menu Ustawienia / Pliki użytkownika. W celu dodania seryjnie zdjęć do oferty należy przytrzymać klawisz Ctrl i zaznaczyć wybrane zdjęcia,
  • Opis – w sekcji tej możesz dodać opis towaru w różnych wariantach. Dostępne są warianty:
   • Tylko tekst,
   • Tylko zdjęcie,
   • Zdjęcie i tekst,
   • Tekst i zdjęcie,
   • Dwa zdjęcia.

Kolejny wiersz opisu możesz dodać przy użyciu opcji DODAJ KOLEJNY WIERSZ.

Zdjęcia dodawane do Opisu na ofercie pobierane są z galerii, w związku z tym aby dodać do Opisu zdjęcia z dysku w pierwszej kolejności należy dodać je na ofercie w sekcji Zdjęcia i opis.

Po dodaniu zdjęć z dysku do Opisu będą one dostępne również w panelu administracyjnym w menu Ustawienia / Pliki użytkownika w folderze allegro.

Dodając opis do oferty Allegro możesz korzystać tylko z określonych znaczników HTML zgodnych z zasadami serwisu Allegro takich jak:

 • styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
 • pogrubienie – b,
 • lista wypunktowana– ul,
 • lista numerowana – ol,
 • element listy – li,
 • akapit – p.

Więcej informacji na temat opisu towaru znajdziesz w artykule w Pomocy Allegro.

  • Format sprzedaży – możesz wybrać spośród dwóch formatów sprzedaży Kup teraz (bez licytacji) lub Oferty(z licytacją). Dodatkowo w sekcji tej możesz podać cenę towaru, liczbę sztuk wystawionych na ofercie oraz czas trwania oferty. Podczas wystawiania oferty na formularzu przy polu z ceną podpowiadana jest aktualna cena towaru w sklepie. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro, przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w sklepie (dla ilości w sklepie powyżej 100 000, max. ilość na dodawanej ofercie to 100 000). Jeżeli ilość towaru w e-Sale (lub ilość po zmianie jednostki miary) jest mniejsza niż 1 (np.0,59 szt.), to przy włączonej kontroli stanów ilość nie zaokrągli się do 1. Należy wówczas wyłączyć kontrolę, a następnie uzupełnić ilość ręcznie;
  • Warunki oferty – możesz wybrać warunki reklamacji, zwrotów oraz informacje o gwarancjach, które pobrane są z konta Allegro. Konfigurację odpowiednich warunków należy przeprowadzić po zalogowaniu na konto w serwisie Allegro.pl w menu Ustawienia sprzedaży. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj warunki zwrotów, reklamacji, gwarancji w Allegro,
  • Data rozpoczęcia – możesz ustawić datę oraz godzinę kiedy oferta ma zostać wystawiona w Allegro. Po ustawieniu daty rozpoczęcia oferta również musi zostać wystawiona z poziomu listy oferty. Będzie miała wówczas status W kolejce i zostanie automatycznie wystawiona zgodnie z wybraną datą,
  • Cechy przedmiotu – w sekcji tej uzupełnij parametry szczegółowo opisujące towar zależne od wybranej kategorii. W sekcji Produktyzacja Allegro dostępny jest przycisk Wybierz produkt Allegro. Umożliwia on wystawianie ofert powiązanych z produktem Allegro, czyli tzw. produktyzację, która ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sale. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.
  • Dostawa i płatność – wybierz cennik dostaw skonfigurowany na koncie w Allegro. Jeśli nie masz odpowiedniego cennika, po wybraniu opcji Dodaj cennik w Allegro, zostaniesz przekierowany do serwisu Allegro, gdzie możesz utworzyć cennik. Dodatkowo w tej sekcji możesz zadeklarować czas wysyłki przesyłki (z listy) oraz wpisać dodatkowe informacje o dostawie. W tym miejscu możesz również określić, czy do zamówienia wystawiasz fakturę (VAT, VAT-marża lub bez VAT) czy też nie. Po wyborze opcji Faktura VAT widoczne jest dodatkowe pole Stawka VAT. Automatycznie podpowiada się w nim stawka podatku VAT pobrana z karty towaru przypisanego do oferty, jeżeli jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce stawkami: 0%, 5%, 8%, 23%. W sytuacji, gdy na towarze wskazano inną stawkę podatku VAT, w tym polu zostanie ustawiona opcja: nie podaję stawki VAT (dostępna na liście do wyboru). Na podstawie wskazanej stawki VAT oraz podanej ceny brutto towaru Allegro automatycznie wylicza cenę netto oferty. Cena netto nie może być samodzielnie definiowana lub edytowana na ofercie Allegro.
  • Wysyłka z – wprowadź adres z którego zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli uzupełniono adres w konfiguracji konta Allegro, zostanie on automatycznie przeniesiony do tej sekcji podczas tworzenia nowej oferty Allegro.
  • Opcje promowania – możesz wybrać czy chcesz promować swoją ofertę, włączając parametr Aktywne. Do wyboru są 3 opcje: Wyróżnienie, Wyróżnienie Elastyczne i Pakiet Promo. Dostępna jest również Opcja Dodatkowa – promowanie na stronie działu Allegro (np. Elektronika, Dom i Ogród itp.)
Wskazówka
Zwróć uwagę, że każdy pakiet promowania różni się sposobem wyróżniania oferty oraz naliczaną opłatą. Po więcej informacji zapraszamy do dedykowanego artykułu w Pomocy Allegro.

Pamiętaj, że im więcej cennych informacji zamieścisz w swojej ofercie tym stanie się ona atrakcyjniejsza dla kupujących.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych parametrów dotyczących oferty należy zapisać wprowadzone zmiany dyskietką. Obok ikonki dyskietki dostępny jest również przycisk z trzema kropkami, przy użyciu którego można sprawdzić opłaty za tę ofertę.

Oferty z czasem trwania do wyczerpania zapasów lub oferty dla towarów, które posiadają nieograniczony stan wystawiane są z maksymalną ilością 10 000 sztuk*. Podczas wystawiania ofert z użyciem szablonu w polu liczba sztuk podpowiada się rzeczywisty stan towaru z systemu ERP. W przypadku wyłączonej kontroli stanów magazynowych liczbę sztuk można edytować.

Wskazówka
* Od wersji 2021.2. maksymalna ilość sztuk wynosi 100 000.

Podczas wystawiania ofert na formularzu przy polu z ceną podpowiada się cena towaru w systemie ERP. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w systemie ERP.

W wersji 2020 e-Sale na formularzu oferty został dodany kod towaru w sekcji Oferta oraz kod EAN w sekcji Cechy przedmiotu, jeśli jest wymagany dla danej kategorii. Jeżeli kod towaru lub kod EAN dostępny jest na karcie towaru w systemie ERP jest on automatycznie uzupełniany podczas dodania nowej oferty.

W wersji 2020.3 jeżeli podane niżej parametry są dostępne na karcie towaru w systemie ERP wówczas zostaną automatycznie uzupełnione na formularzu oferty:

 • kod producenta  – z pola kod producenta,
 • marka – z pola marka,
 • producent – z pola producenta,
 • EAN / ISSN/ ISBN – z pola EAN,
 • kod produktu – z pola kod towaru (Od wersji 2021.2.),
Wskazówka
Od wersji 2021.2 podczas dodawania nowych aukcji wprowadzono automatyczne uzupełnianie pola Stan wartością Nowy w sekcji z Cechami przedmiotu. Wprowadzono także podczas dodawania nowych ofert Allegro uzupełnianie pola Kod produktu w sekcji z Cechami przedmiotu – kodem towaru z systemu ERP.
Wskazówka
Automatyczne uzupełnianie następuje podczas wystawiania oferty Allegro.

Podczas zmiany towaru w ofercie(przy pomocy przycisku Zmień obok pola z nazwą towaru), są aktualizowane dane o towarze (nazwa, ID, kod towaru), kod EAN, cena oraz parametry pobierane z systemu ERP (kod producenta, marka, itp.) pod warunkiem, że dla danej kategorii istnieją takie parametry do uzupełnienia oraz nie znajduje się tam już inna wartość.

Po zamknięciu formularza oferta widoczna jest na liście ze statusem Przygotowana. Następnie należy odszukać ją na liście ofert i zaznaczyć pole po lewej stronie f . Pojawi się wówczas lista operacji seryjnych, z których należy wybrać opcję WYSTAW. Oferta zostanie wówczas dodana DO KOLEJKI. Po chwili jej status zmieni się na WYSTAWIONA.

Po uzupełnieniu na formularzu oferty Daty i godziny rozpoczęcia, ofertę również należy Wystawić. Wówczas status oferty zmieni się na W kolejce i oferta zostanie wystawiona w serwisie Allegro zgodnie z Datą rozpoczęcia podaną na szczegółach oferty.

Do operacji grupowych należą:

 • Wystaw – umożliwia wystawienie w serwisie Allegro przygotowanej oferty,
 • Zmień cenę – umożliwia zmianę ceny towaru. Cena może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych. W przypadku oferty o formacie sprzedaży Oferta (z licytacją) przy użyciu tej opcji możliwa jest zmiana jedynie ceny „Kup teraz”. Pozostałe ceny można zmienić poprzez edycję wystawionej oferty i zapisanie zmian dyskietką. Cenę można zmienić:
  • wartościowo, podając nową cenę towaru,
  • procentowo, dodając lub odejmując wybrany procent od dotychczasowej ceny,
  • dodaj lub odejmij wartość od aktualnej ceny towaru,
  • zgodnie z cennikiem – można wybrać dowolny cennik z listy,

W trwających ofertach zgodnie z założeniami Allegro cenę można podnieść maksymalnie o: 50 PLN dla przedmiotów tańszych niż 50 PLN lub o 100% dla przedmiotów droższych niż 50 PLN,

 • Zakończ – umożliwia zakończenie oferty. Przy użyciu tego przycisku zakończona może być jedynie oferta o statusie wystawiona oraz powiązana z towarem w sklepie. Możliwe jest seryjne zakończenie ponad 1000 ofert jednocześnie,
 • Usuń – pozwala na usunięcie ofert posiadającej status przygotowana oraz powiązanej z towarem w sklepie,
 • Powiąż oferty– służy do powiązania oferty wystawionej w serwisie Allegro z towarem w e-Sklepie. Dodatkowo przycisk ten służy do zmiany towaru powiązanego z ofertą. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
 • Prześlij kod towaru – służy do przesłania kodu towaru do serwisu Allegro. Następnie wystawiając ofertę bezpośrednio w Allegro kod towar widoczny będzie w polu Sygnatura w sekcji Tytuł i kategoria,
 • Aktualizuj – pozwala na ręczne zaktualizowanie danych w ofertach, takich jak: status, format sprzedaży, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość sztuk dostępnych w serwisie Allegro, stan w magazynie. Opcja używana w momencie którym, występują błędy podczas synchronizacji części operacji. Mamy możliwość zaktualizowania części procesu, w której nie występują błędy jeszcze przed ich poprawą. Ręczna aktualizacja ofert Allegro w panelu może być przeprowadzona w dowolnym momencie, bez względu na status oferty w bazie.

Do dodatkowych operacji, dostępnych dla jednej zaznaczonej oferty należą:

 • Wystaw podobną – służy do kopiowania oferty. Wystawianie podobnej jest możliwe dla oferty posiadającej status przygotowanaw kolejcewystawionazakończona oraz powiązanej z towarem w sklepie,
 • Zmień ilość – pozwala na zmianę ilości towaru dostępnego na aukcji. Ilość może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych,
 • Wznów – pozwala na ręczne wznowienie ofert z poziomu listy ofert. Opcja ta została przygotowana dla Klientów, którzy nie korzystają z kontroli stanów magazynowych. Jeśli kontrola stanów magazynowych jest włączona, można wznawiać ofertę również automatycznie. Więcej szczegółów na ten temat zawartych jest poniżej w podpunkcie automatyczne wznawianie oferty.

Oprócz operacji grupowych w panelu Comarch e-Sale dla oferty posiadających status Przygotowana bądź Wystawiona możliwa jest edycja parametrów po przejściu na szczegóły oferty.

Dla oferty o statusie Zakończona po przejściu na szczegóły oferty możliwe jest jedynie Włączenie bądź Wyłączenie parametru Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu.

Oferty na których wystawiony jest nieaktywny towar (zaprzestano udostępnianie danego towaru w Comarch e-Sklep) i włączona jest kontrola stanów magazynowych dla oferty Allegro w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Allegro są automatycznie zamykane. Dodatkowo takie oferty nie będą wznawiane.

Wskazówka
Kategorię na szczegółach oferty można zmienić do 12 godzin od wystawienia ofert.
Wskazówka
Od wersji 2021.1 wprowadzono zmianę w zapisywaniu jednostek pomocniczych na istniejących ofertach Allegro. Jeśli zmianie ulegnie jednostka podstawowa towaru, z którą była wystawiona aukcja Allegro, wówczas na szczegółach istniejących ofert będzie nadal zapisana jednostka podstawowa, ale na edycji aukcji będzie dostępna do wyboru nowa jednostka domyślna towaru, którą należy zmienić i zapisać zmiany. Podczas dodawania nowych aukcji będzie podpowiadana nowa, domyślna jednostka towaru.

 

Obsługa parametrów zależnych w edycji oferty

Wskazówka
Od wersji 2021.5 została wprowadzona obsługa parametrów zależnych w edycji oferty z poziomu panelu administracyjnego.

Podczas tworzenia lub edytowania ofert Allegro, należy zwrócić uwagę na wymagane przez Allegro parametry, które muszą być uzupełnione aby aukcja mogła być wystawiona się prawidłowo. Serwis Allegro w różnych kategoriach towarowych wymaga, by niektóre parametry dla wybranych opcji były obowiązkowo uzupełnione, a dla części opcji są one opcjonalne.

Przyklad
Przykład: w kategorii: Allegro – Motoryzacja – Części i wyposażenie motocyklowe – Części motocyklowe – Układ hamulcowy – Klocki hamulcowe parametr „Numer katalogowy części” jest wymagany dla pola Stan z wybraną opcją Nowy. W przypadku wybrania dla pola Stan opcji: Używany lub Uszkodzony parametr „Numer katalogowy części” jest opcjonalny.

Dodawanie ofert dla towaru z cechą dostaw

Towary z cechą dostaw należy skonfigurować zgodnie z informacjami w Centrum Pomocy systemów ERP Optima, XL oraz Altum.

Dodając ofertę dla towaru z cechą dostaw, na formularzu oferty pojawi się dodatkowa opcja do wyboru Wariant (cecha).

Cechy dostaw są obsługiwane na ofertach tylko w sklepach w wersji Enterprise i B2B.

W ofertach o statusie Przygotowana oraz Wystawiona istnieje możliwość edycji cechy partii dostaw po przejściu do edycji aukcji.

Wskazówka
W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

Więcej informacji na temat konfiguracji towarów z cechą dostaw można znaleźć w Centrum Pomocy systemu ERP Optima w kategorii Partie towarów.

Automatyczne wznawianie ofert

panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/Ustawieni sklepu/Allegro dostępny jest parametr globalny Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu. Parametr ten pozwala na automatyczne wznawianie oferty do 60 dni od jej zakończenia, pod warunkiem, że włączona jest kontrola stanów magazynowych w Allegro i dostępny będzie stan magazynowy towaru w systemie ERP. Oferta zostanie wówczas wznowiona pod tym samym numerem.

Uwaga
Jeżeli na zamkniętej ofercie nie są uzupełnione obowiązkowe parametry (w zależności od kategorii mogą to być: kod produktu, producent, marka, to wówczas oferta nie zostanie wznowiona (pomimo włączenia automatycznego wznawiania oferty).

Wznawianie oferty możliwe jest tylko dla aukcji ‘zakończonych’ z formatem sprzedaży ‘Kup teraz (bez licytacji)’.

Uwaga
Kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl

 

Jeśli parametr globalny Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu jest włączony to na szczegółach każdej oferty dostępny jest również parametr Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu, pozwalający na wykluczenie ze wznawiania pojedynczych ofert. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na ‘Wł’ włączony. Jeśli chcą Państwo aby oferta wznawiała się automatycznie po jej zamknięciu należy przełączyć parametr na ‘Wył’ wyłączony.

Uwaga
Od wersji 2020.3 Comarch e-Sale parametr dotyczący automatycznego wznawiania ofert na liście ofert(operacje grupowe) zmienił nazwę na Wznawiaj/Nie wznawiaj z możliwością operacji grupowej dla wielu ofert jednocześnie. Po wybraniu tej opcji z listy ofert można określić w oknie wyboru czy zaznaczone oferty mają być wznawiane czy nie automatycznie po ich zamknięciu.

 

Podczas wznawiania oferty Allegro w Comarch e-Sale został wprowadzony parametr globalny Wznów ofertę z aktualną ceną towaru. Jeśli parametr jest włączony – Tak, wówczas oferta jest wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną jaka jest obecnie w sklepie. Natomiast jeśli parametr jest wyłączony – Nie, oferta wznawiana jest ręcznie lub automatycznie z taką ceną jaka była dodana dla towaru podczas wystawiania oferty. W przypadku jeśli nowa cena towaru jest kwotą poniżej 1 zł, oferta automatycznie wznawiana jest z ceną jaka była poprzednio w ofercie, ze względu na brak przyjmowania cen poniżej 1 zł przez serwis Allegro.

Wskazówka
W przypadku wystawiania oferty z towarem o wartości niższej niż 1 zł w polu z ceną będzie wprowadzona wartość 0,00. W takim przypadku obsługa sklepu wprowadza cenę ręcznie.

Wystawienie oferty z wykorzystaniem szablonu

Aplikacja Comarch e-Sale została tak zaprojektowana, aby wszystkie czynności związane ze sprzedażą w serwisie Allegro były dla właściciela proste, a przede wszystkim mało czasochłonne. W związku z tym możliwe jest dodawanie ofert Allegro, przy użyciu szablonu ofert.

W zakładce Allegro/Szablony ofert można utworzyć szablony dla poszczególnych kategorii dodawanie nowej oferty będzie wymagało wskazania towaru oraz szablonu, który ma być wykorzystany.

Jeśli w zakładce Allegro/Szablony oferty utworzony zostanie szablon, wówczas dodając nową ofertę pojawi się dodatkowe pole:

 • Szablon – z rozwijanej listy można wybrać jeden z wcześniej przygotowanych szablonów, wraz z szablonem zapisywana jest kategoria. Szablon oznaczony jako domyślny, będzie automatycznie podpowiadany wraz z kategorią podczas dodawania nowej oferty.

Przygotowanie szablonów ofert zostało opisane w artykule Szablony ofert Allegro.

Dodawanie ofert dla towaru z cechą dostaw

Comarch e-Sale został tak zaprojektowany, aby wszystkie czynności związane ze sprzedażą w serwisie Allegro były dla właściciela sklepu proste, a przede wszystkim mało czasochłonne.

W zakładce Allegro/ Szablony ofert można dodawać szablony, które wpływają na przyśpieszenie procesu wystawiania nowej oferty. Przy użyciu tej funkcjonalności nie musisz przy każdym wystawianiu nowej oferty uzupełniać wszystkich danych. Wystarczy, że skorzystasz z przygotowanego szablonu.

Po przejściu na zakładkę Szablony ofert pojawi się panel, na którym dostępny jest przycisk pozwalający na dodanie nowego szablonu oraz wyświetlana jest lista przygotowanych szablonów ofert. Szablon, który jest ustawiony jako domyślny zaznaczony jest na liście kolorem zielonym.

Jeśli w panelu administracyjnym e-Sale podłączone jest więcej niż jedno konto Allegro, wówczas dostępne będą zakładki z widocznymi loginami, na których należy dodawać szablony ofert osobno dla każdego konta Allegro.

Dodawanie szablonów ofert

W celu dodania nowego szablonu ofert należy kliknąć w pusty kafelek.

Pojawi się wówczas formularz, w którym należy uzupełnić nazwę szablonu, wybrać kategorię w serwisie Allegro oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem DODAJ.

Szablony ofert zostały rozbudowane o parametry wspólne dla wszystkich ofertjak również o parametry, które są zależne od kategorii Allegro, dlatego należy tworzyć szablony dla poszczególnych kategorii towarowych.

Na szablonie ofert można:

 • zmienić nazwę szablonu,
 • zmienić kategorię przygotowywanego szablonu poprzez opcję Wybierz kategorię,
 • ustawić, czy szablon ma być domyślny (Tak / Nie),
 • wybrać format sprzedaży – Kup teraz (bez licytacji) / Oferty (z licytacją),
 • ustawić czas trwania oferty, warunki reklamacji, zwrotów oraz informacji o gwarancjach,
 • uzupełnić opisu towaru w różnych wariantach, z wykorzystaniem zdjęć, makr i wstawek oraz wstawki HTML (@ProductAttributes@ – wyłącznie w nowym wierszu bez formatowania) umożliwiających pobieranie z systemu ERP informacji o towarze:
  • @ProductName@ – nazwa,
  • @ProductDescription@  – opis,
  • @ProductEAN@ – kod EAN,
  • @ProductCode@ – kod towaru,
  • @ProductSymbol@ – symbol,
  • @ProductWeight@ – waga,
  • @ProducerName@ – nazwa producenta,
  • @BrandName@ – nazwa marki,
  • @ProductAttributes@ – atrybuty towaru,
 • wybrać formę płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
 • ustawić czas wysyłki zamówienia oraz wprowadzić dodatkowe informacji o dostawie,
 • wybrać stan towaru (nowy lub używany),
 • wskazać cennik dostaw i płatności skonfigurowany na koncie w serwisie Allegro,
 • wprowadzić lokalizację sprzedającego,
 • uzupełnić pozostałe parametry opisujące towar, dostępne na szablonie w zależności od wybranej kategorii.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać szablon za pomocą dyskietki.

Dodając opis oferty Allegro zarówno podczas tworzenia szablonu jak i podczas dodawania nowej oferty można korzystać tylko z określonych znaczników HTML zgodnych z zasadami serwisu Allegro takich jak:

 • styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
 • pogrubienie – b,
 • lista wypunktowana– ul,
 • lista numerowana – ol,
 • element listy – li,
 • akapit – p.

Więcej informacji na temat opisu towaru dostępnych jest w artykule w Pomocy Allegro.

Wskazówka
Jeśli korzystasz w szablonie ofert z makra @ProductDescription@ pozwalającego na pobranie opisu z systemu ERP. To dla systemu ERP Optima, pobierany jest opis z karty towaru dodany na zakładce Dodatkowe lub e-Sklep. W przypadku, kiedy opis dodany jest na obu zakładkach na ofercie Allegro przenoszony będzie opis z zakładki e-Sklep z sekcji języki.

 

Czy ten artykuł był pomocny?