Dokumenty pracowników

Dokumenty pracowników – Użytkownicy aplikacji mogą mieć dostęp do wydruków udostępnionych ich podwładnym pracownikom. Dostęp do tej części menu wymaga odpowiedniego ustawienia schematu uprawnień. W konfiguracji opcja dla Dokumentów domyślne jest ustawiona na Brak. Ustawienia w schemacie uprawnień mogą być następujące:

  • Brak – nie ma dostępu do wydruków podwładnych pracowników, brak tej opcji w menu
  • Podgląd – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników, bez możliwości ich pobierania i drukowania
  • Edycja – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników oraz możliwość ich pobierania i drukowania

Po włączeniu uprawnienia na Edycja lub Podgląd w menu Pracownicy pojawi się opcja Dokumenty pracowników. Z tego poziomu kierownik może sprawdzić jakie dokumenty zostały udostępnione jego pracownikom, jakie zostały pobrane przez jego podwładnych, a także sam może wydrukować dokumenty wysłane z bazy danych systemu ERP.

Dokumenty w widoku kafelkowym są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pracowników, a w obrębie nazwiska wg nazwy wydruku.

– takie oznaczenie pojawi się w widoku kafelkowym dla wydruków, które chociaż raz zostały wyświetlone przez pracownika  w Moich dokumentach. Informacja o pobraniu wydruku jest widoczna na liście wydruków oraz w Historii operacji.

Jeśli w Konfiguracji>Bezpieczeństwo zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem, to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej dokument pracowniczy.

Lista dokumentów – widok kafelkowy

Po przełączeniu widoku kafelkowego na widok listy pojawiają się dodatkowe informacje, np. data pobrania dokumentu przez pracownika. Data pobrania dokumentu jest dniem, w którym pracownik, jako ‘właściciel’ wydruku pobrał dokument po raz pierwszy.

W menu Dokumenty wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca. Przy wykorzystaniu filtra możliwe jest wyszukanie dokumentów, np. z innego okresu lub z określonego Centrum.

Okno filtrowania dokumentów

Powiadomienia mailowe/SMS

Istnieje możliwość skonfigurowania powiadomień mailowych/SMS wysyłanych do kierownika/zastępcy oraz ewentualny dodatkowy adres mailowy w przypadku kiedy pracownik pobierze udostępniony mu dokument. Decyduje o tym parametr Dokumenty pracownika – pobranie ustawiony w konfiguracji aplikacji. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych/SMS został opisany w rozdziale Konfiguracja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?