Historia operacji

Historia operacji daje możliwość przeglądania czynności wykonanych przez Użytkowników w aplikacji Comarch HRM. Historia operacji dostępna jest w menu Administracja.

W historii operacji wyświetlane są informacje o:

 • dodaniu, modyfikacji lub usunięciu zapisów w aplikacji przez danego Użytkownika,
 • usunięciu sparowania urządzeń (2FA) przez pracownika lub Administratora,
 • pobraniu wydruków udostępnionych pracownikowi z bazy danych systemu ERP i w Intranecie,
 • wykonaniu wydruków dostępnych w Comarch HRM,
 • przygotowaniu powiadomienia mailowego w związku z wykonaniem operacji powodującej wysłanie wiadomości e-mail,
 • wysyłce wiadomości SMS na numer telefonu,
 • zgłoszeniu zlecenia zmiany hasła (tylko Administrator),
 • dodaniu, modyfikowaniu lub usunięciu dokumentów z e-teczki,
 • dodaniu własnego powiadomienia dla Użytkowników,
 • dodaniu lub usunięciu zapotrzebowania na pracowników dla danego centrum,
 • edycji lub usunięciu dyspozycyjności,
 • zmianie oraz publikacji planu pracy w Kreatorze,
 • rozpoczęciu obiegu dokumentów,
 • operacjach dotyczących Comarch TNA związanych z:
  • zarządzaniem dostępami do Comarch TNA: nadanie, zablokowanie dostępu,
  • identyfikatorami: aktywacja, dezaktywacja, przypisanie do pracownika, zablokowanie, odblokowanie,
  • nadaniem i usunięciem praw administratora w Comarch TNA,
 • dodaniu, edycji lub usunięciu dokumentu w Intranecie,
 • potwierdzeniu obecności przez Użytkownika,
 • zamianach w strukturze podległościowej, w tym związanych z dodawaniem zastępców,
 • edycji zastępców pracownika przez kierownika.

W Historii operacji zapisywane są również informacje o zalogowaniu i wylogowaniu z aplikacji Comarch HRM, a także o nieudanych próbach logowania na konto użytkownika.

Uwaga
Historia operacji dostępna jest tylko na desktopie dla użytkowników, którym w schemacie uprawnień ustawiono tą opcję na „Aktywne”.

Użytkownik Admin domyślnie posiada dostęp do listy zmian dokonanych przez wszystkich użytkowników aplikacji Comarch HRM. Wyświetlane dane posortowane są po dacie operacji od najnowszej do najstarszej. Poszczególne operacje wyróżniono kolorami:

 • Dodawanie – zielony
 • Edytowanie – biały
 • Usuwanie – czerwony
 • Pobranie – niebieski
 • Inne – pomarańczowy

Eksportuj historię do pliku – historia operacji wykonanych w aplikacji Comarch HRM może być wyeksportowana i zapisana w pliku tekstowym. Dostęp do tej operacji ma tylko użytkownik Admin i użytkownik z przypisanym schematem Administrator. Zakres eksportowanych danych może być wcześniej zawężony za pomocą filtra. Wyświetlane na liście dane można posortować w kolumnach m.in. wg daty operacji, wg autora dokonującego zmiany, wg obszaru i rodzaju zmian oraz osoby dla której wykonano operację za pomocą aplikacji Comarch HRM.

Ze względu na bardzo dużą ilość informacji zapisywanych w Historii operacji, użytkownik Admin oraz użytkownik z przypisanym schematem Administrator, dodatkowo ma widoczny przycisk usuwania historii . Wszystkie zapisy wykonane przed datą wskazaną w oknie zostaną usunięte z historii operacji. Pozwala to na cykliczne oczyszczanie zapisów w historii. Operacja usunięcia historii też jest odnotowana w historii operacji. Dodatkowo istnieje możliwość wyeksportowania historii operacji do pliku.

Historia operacji – widok listy zmian w aplikacji

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?