Nowości i zmiany w wersji 2018.6.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2018.6.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1.

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2018.6.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1.

Comarch HRM w wersji 2018.6.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome,
 • Microsoft Internet Explorer,
 • Microsoft Edge,
 • Mozilla Firefox.

Aplikację Comarch HRM 2018.6.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome,
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari,
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu.

Nowości

 1. Rekrutacja. Na formularzu wakatu umożliwiono dodanie własnych kryteriów, według których zostaną ocenione aplikacje złożone na dany wakat. Użytkownik może dodać dowolną liczbę kryteriów oceny. Aby ustawić kryterium oceny należy podać jego opis oraz dodać za pomocą przycisku . Dodane kryterium można edytować  lub usunąć .

Wakat – kryteria oceny

Po wpłynięciu aplikacji do wakatu Użytkownik może ocenić kandydata według dodatkowych kryteriów w    pięciostopniowej skali spełnienia wymagań. Dodatkowo do swojej oceny może dodać komentarz.

 1. Powiadomienia mailowe. W treści wiadomości e-mail informującej o zaplanowaniu szkolenia przez pracownika, zatwierdzeniu oceny, przekazaniu wakatu do zatwierdzenia oraz wpłynięciu aplikacji  dodano link do witryny, w której była wykonana jedna z powyższych operacji. Link jest tworzony na podstawie adresu witryny wpisanej w przeglądarce podczas wykonywania określonej akcji np. zaplanowaniu delegacji. Po kliknięciu w link otworzy się strona logowania do aplikacji. Po zalogowaniu Użytkownik zostanie przeniesiony na formularz konkretnego szkolenia, wakatu, aplikacji lub arkusza oceny, dla której wygenerowano e-mail (o ile zalogowana osoba ma odpowiednie uprawnienia do jej podglądu lub edycji).
 1. Lista pracowników. W schematach uprawnień dodano uprawnienie Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych dotyczące dostępu do danych adresowych i etatowych podwładnych zalogowanego Użytkownika. W nowych instalacjach uprawnienie w schemacie Domyślny jest ustawione jako Brak. Podczas aktualizacji Comarch HRM do wersji 2018.6.1 uprawnienie Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych jest dostosowywane do ustawień uprawnienia Lista pracowników(podwładni). Ustawienia uprawnienia:
  • Aktywne – Użytkownik ma dostęp do danych adresowych i etatowych swoich podwładnych,
  • Brak – Użytkownik nie ma dostępu do danych adresowych i etatowych swoich podwładnych.
 1. Limity. W filtrze w polu Rodzaj limitu dodano opcję Wszystkie, która umożliwia wyświetlenie wszystkich rodzajów limitów pracownika.

Zmiany

 1. Ocena pracownika:
  • Wprowadzono zmiany w filtrowaniu arkuszy ocen pracowników. Domyślnie wyświetlane są arkusze ocen bezpośrednich podwładnych zalogowanego Użytkownika.
  • Dodano graficzne oznaczenie informujące o uzupełnieniu notatek lub komentarza  przez pracownika lub kierownika .
  • W przypadku, gdy Użytkownik nie dodał komentarza do oceny swojej lub podwładnego, po jej zatwierdzeniu odpowiednio kierownik lub podwładny po wyświetleniu formularza komentarza będzie miał dostępną informację Komentarz nie został dodany.
 1. Wakaty. W przypadku filtrowania wakatów według danego centrum umożliwiono zaznaczenie opcji ‘z podcentrami’.
 1. RCP. Wprowadzono zmiany ergonomiczne na liście RCP.

Czy ten artykuł był pomocny?