Nowości i zmiany w wersji 2019.0.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2019.0.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2019.0.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2019.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2019.0.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2019.0.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu Nowości

Nowości:

 1. Start. Strona startowa użytkownika została wzbogacona o funkcje planowania nieobecności z kalendarza tygodniowego oraz o powiadomienia dotyczące kończących się terminów badań okresowych, uprawnień oraz udostępnionych wydruków.
 • Planowanie z kalendarza. Z pozycji kalendarza tygodniowego użytkownika dodano możliwość planowania nieobecności, szkoleń i delegacji. Klikając na formularz dnia lewym klawiszem myszy, dzień podświetlany jest na niebiesko i pojawia się menu planowania – Zaplanuj nieobecność/Zaplanuj delegacje/Zaplanuj szkolenie. Opcje planowania dostępne są w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika – użytkownik powinien mieć ustalone prawo do edycji własnych urlopów, delegacji, szkoleń.
 • Panel powiadomień. Na stronie startowej w panelu powiadomień dodano alerty o upływającym terminie ważności: badań okresowych, uprawnień (kwalifikacji), oceny okresowej pracownika. Dodatkowo użytkownik jest informowany o udostępnionych dla niego wydrukach z bazy danych systemu Comarch ERP, dokumentach udostępnionych w Intranecie oraz nowych ofertach pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej. Powiadomienia dotyczące badań okresowych i uprawnień (kwalifikacji) pojawiają się na panelu powiadomień pracownika oraz jego przełożonych, 30 dni przed upływem ważności. Powiadomienia o niezatwierdzonej ocenie okresowej pojawia się na 7 dni przed wyznaczonym terminem wykonania oceny. Informacja o otrzymaniu nowego wydruku, dodanego dokumentu w Intranecie oraz o pojawieniu się wakatu, wyświetlana jest na bieżąco po zalogowaniu użytkownika do aplikacji.

 1. Urlop opiekuńczy – z aplikacji można zaplanować nieobecności z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (Kodeks pracy, art. 188). W związku z tym, że nieobecności można wykorzystywać w godzinach lub w dniach udostępniono dwie nieobecności:
   • Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan)
   • Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan)

Do planowania nieobecności wymagane jest przydzielenie w bazie danych systemu Comarch ERP odpowiednich limitów opieki dla pracowników, zgodnie z zadeklarowanym sposobem wykorzystywania nieobecności (godziny lub dni). Zaplanowane nieobecności: Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan) lub Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan) wymagają zatwierdzenia przez przełożonego.

Dla zaplanowanego lub zatwierdzonego urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem istnieje możliwość wydrukowania Wniosku urlopowego z formularza lub listy nieobecności.

 1. Delegacje – umożliwiono dodawanie załączników do delegacji znajdujących się w buforze lub z zaakceptowanym poleceniem wyjazdu. Załączniki do delegacji mogą dodawać użytkownicy mający przypisany schemat uprawniający do edycji delegacji (własnych lub podwładnych). Obsługiwane przez aplikacje są załączniki w formacie: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, rar, zip, 7z, png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar załączonego dokumentu to 5 MB.
 1. Ocena pracownika – przy zatwierdzaniu przez przełożonego arkusza oceny pracownika, proponowane jest dodanie arkusza na kolejny okres.

Zmiany

 1. Historyczność pieczątki – wydruki generowane z aplikacji pobierają informacje o nazwie i adresie firmy (pieczątka firmy) aktualnym na datę logowania do aplikacji.
 2. Adres – zmieniono formę wyświetlania adresu na formularzu danych pracownika.
 3. Strona startowa – dla nowych użytkowników aplikacji zmieniono domyślne ustawienie filtra Powiadomień – zalogowany użytkownik domyślnie widzi tylko powiadomienia własne oraz dotyczące bezpośrednich podwładnych.

Poprawiono

 1. Delegacje XL – po zatwierdzeniu formularza delegacji nie wyświetlały się informacje o wprowadzonych zaliczkach, przejazdach i wyżywieniu.

Czy ten artykuł był pomocny?