Rekrutacja

Rekrutacja to moduł pozwalający na wykorzystanie aplikacji Comarch HRM do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, składającego się z następujących etapów:

 • dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych,
 • tworzenie ofert pracy, praktyk i staży,
 • publikowanie ogłoszeń na zewnętrznej stronie internetowej (rekrutacja zewnętrzna) oraz poprzez Intranet (rekrutacja wewnętrzna),
 • przyjmowanie aplikacji składanych przez kandydatów na wybrane stanowiska pracy oraz ich ocena,
 • zatwierdzenie nowego pracownika z możliwością automatycznego uzupełnienia formularza kadrowego w bazie ERP,
 • funkcjonalność archiwum aplikacji.

Dla Użytkowników, które są osobami decyzyjnymi w procesie rekrutacji przygotowano nowe opcje w schematach uprawnień. Akcje wykonywane w procesie rekrutacji są zapisywane w Historii operacji. Do Użytkowników wysyłane są także odpowiednie powiadomienia mailowe/SMS.

Menu Rekrutacja

Rekrutacja – schematy uprawnień

Dostęp do poszczególnych operacji z zakresu Rekrutacji oparty jest na ustawieniach w schemacie uprawnień zalogowanego użytkownika. Ustawienia są dostępne na dwóch poziomach – uprawnienia podstawowe w grupie Rozwój pracownika – Rekrutacja oraz uprawnienia wyższe w grupie Zarządzanie – Rekrutacja i Rekrutacja – konfiguracja.

Ustawienie w grupie Rozwój pracownika – Rekrutacja jest dostępne jedynie w odniesieniu do podwładnych, przez których należy rozumieć potencjalnych nowych pracowników biorących udział w procesie rekrutacji.

W istniejącym w aplikacji schemacie Domyślny ustawiono dla rekrutacji podwładnych opcję Brak. Zmiana ustawienia na opcję Podgląd oznaczać będzie, że kierownik lub zastępca będą mieć wgląd w wakaty i aplikacje (bez prawa do ich edycji). Zmiana ustawienia na opcję Edycja umożliwi nadanie kierownikowi lub zastępcy określonych praw w zakresie:

 • wakatów: dodawanie, usuwanie, edytowanie, przekazywanie do zatwierdzenia publikacji
 • aplikacji: usuwanie, edytowanie (ocenianie), przenoszenie do/z archiwum, przekazywanie do zatwierdzenia zatrudnienia

W ustawieniach dotyczących Zarządzania oba uprawnienia domyślnie są ustawione jako Brak. Zmiana ustawienia na Aktywne oznacza umożliwienie Użytkownikowi:

 • zatwierdzania wakatu do publikacji (opcja Zarządzanie > Rekrutacja)
 • zatwierdzenia zatrudnienia nowego pracownika – w tym z opcją przesłania danych do działu kadrowego (opcja Zarządzanie > Rekrutacja)
 • konfigurowania zawartości i wyglądu strony z ogłoszeniami (*\kariera) (opcja Zarządzanie > Rekrutacja – konfiguracja)

We własnych schematach uprawnień należy dokonać odpowiednich ustawień, aby umożliwić wybranym użytkownikom dostęp do menu Rekrutacja.

Schemat Administrator posiada włączone wszystkie opcje jako Aktywne i Edycja.

Czy ten artykuł był pomocny?