Uruchomienie integracji z Comarch TNA

Comarch TNA to nowoczesny system RCP. Rejestracja czasu pracy odbywa się przy pomocy identyfikatorów (karty zbliżeniowe, breloki, naklejki i inne) lub aplikacji mobilnej. Urządzenia Comarch TNA Gateway lub Gateway Plus umieszczone w wybranych przez użytkownika lokalizacjach wejścia/wyjścia do miejsca pracy pozwalają na rejestrację rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Integracja Comarch HRM z Comarch TNA umożliwia nadawanie pracownikom dostępu do aplikacji Comarch TNA, przypisanie identyfikatorów oraz dalsze zarządzanie aktywnością kont pracowników bezpośrednio w Comarch HRM. Czas pracy z czytników jest importowany automatycznie do kalendarza RCP pracownika w Comarch HRM, gdzie można dokonać ewentualnego wygładzenia odpowiednimi regułami, a następnie zatwierdzić i przenieść do rzeczywistego czasu pracy.

Uruchomienie integracji z Comarch TNA możliwe jest dla modułu Zarządzanie czasem pracy w Comarch HRM (dodatkowo system ERP, z którym współpracuje HRM musi posiadać moduł Płace i Kadry Plus). W Comarch TNA należy natomiast posiadać pakiet licencji dedykowany do współpracy z HRM. Zakup usługi możliwy jest w Comarch Cloud Portal. Podczas zakupu usługi Klient wskazuje ilość pakietów dostępowych, może też zamówić urządzenia dostępowe oraz identyfikatory.

 

Opcja uruchomienia integracji z Comarch TNA dostępna jest wyłącznie dla Użytkownika Admin. Po zalogowaniu na konto Admina w menu Start widoczna jest sekcja Włącz nowe funkcje.

Comarch HRM – widok Użytkownika Admin

Po kliknięciu w kafelek Comarch TNA Użytkownik uzyskuje dostęp do okna zawierającego opis aplikacji. Z tego też poziomu, w przypadku posiadania Comarch TNA, może uruchomić integrację między aplikacjami. W tym celu należy wybrać opcję . Klucz wymiany należy odczytać w aplikacji Comarch TNA w sekcji Ustawienia / Comarch HRM.

Comarch HRM – uruchomienie integracji z Comarch TNA
Wskazówka

Jeden klucz wymiany może być wykorzystany tylko dla jednej instalacji Comarch HRM. Jeśli zostanie wprowadzony klucz wymiany, który jest już używany w innej instalacji Comarch HRM integracja nie zostanie uruchomiona, a Użytkownik otrzyma stosowny komunikat. Należy wówczas wygenerować nowy, osobny klucz.

Integracja nie zostanie również uruchomiona jeśli dla danej instalacji Comarch HRM przypisany jest już inny klucz wymiany. Użytkownik otrzyma stosowny komunikat. W tej sytuacji należy podać poprzedni klucz wymiany lub usunąć go, aby móc skorzystać z nowego klucza.

Brak możliwości uruchomienia integracji po wprowadzeniu prawidłowego klucza wystąpi również jeśli w Comarch TNA istnieje ten sam pracownik co w integrowanej bazie, ale przypisany do innej instalacji Comarch HRM. W tej sytuacji należy usunąć poprzedni klucz wymiany co spowoduje odpięcie pracownika od poprzedniej instalacji.

Po wprowadzeniu poprawnego klucza wymiany na podstawie ilości posiadanych dostępów do Comarch TNA oraz wolnych identyfikatorów możliwe są następujące sytuacje:

 1. Pakiet dostępów do aplikacji Comarch TNA oraz liczba identyfikatorów jest większa lub równa liczbie pracowników z aktywnym kontem w Comarch HRM. Użytkownik Admin otrzyma pytania: 1 Czy nadać wszystkim pracownikom dostęp do aplikacji Comarch TNA?
  – Tak – dla wszystkich aktywnych użytkowników Comarch HRM zostaną utworzone konta w Comarch TNA z aktywnym dostępem do aplikacji Comarch TNA. Pracownicy otrzymają informację o aktywacji konta w formie powiadomienia na stronie startowej.
  – Nie, pracownicy będą korzystać wyłącznie z identyfikatorów (kart zbliżeniowych, breloków, naklejek lub innych) – dla wszystkich aktywnych użytkowników Comarch HRM zostaną utworzone konta w Comarch TNA, ale z zablokowanym dostępem do aplikacji Comarch TNA. Pracownicy nie otrzymają informacji o aktywacji konta.
  Pytanie 2: Czy przypisać wszystkim pracownikom identyfikatory?
  – Tak – pracownikom zostaną przypisane identyfikatory,
  – Nie, zrobię to później – pracownikom nie zostaną przypisane identyfikatory.
 2. Pakiet dostępów do aplikacji Comarch TNA jest większy lub równy liczbie pracowników z aktywnym kontem w Comarch HRM, liczba identyfikatorów jest mniejsza, ale większa od 0.
  Zostanie wyświetlone okno z pytaniem:
  1: Czy nadać wszystkim pracownikom dostęp do aplikacji Comarch TNA?
  – Tak – dla wszystkich aktywnych użytkowników Comarch HRM zostaną utworzone konta w Comarch TNA z aktywnym dostępem do aplikacji Comarch TNA. Pracownicy otrzymają informację o aktywacji konta w formie powiadomienia na stronie startowej.
  – Nie, część pracowników będzie korzystać wyłącznie z identyfikatorów (kart zbliżeniowych, breloków, naklejek lub innych) – dla wszystkich aktywnych użytkowników Comarch HRM zostaną utworzone konta w Comarch TNA, ale z zablokowanym dostępem do aplikacji Comarch TNA. Pracownicy nie otrzymają informacji o aktywacji konta.
 3. Pakiet dostępów do aplikacji Comarch TNA jest większy lub równy liczbie pracowników z aktywnym kontem w Comarch HRM, a liczba identyfikatorów jest równa 0.
  Dla wszystkich aktywnych Użytkowników Comarch HRM zostaną utworzone konta w Comarch TNA z aktywnym dostępem do aplikacji Comarch TNA.
 4. Pakiet dostępów do aplikacji Comarch TNA oraz liczba identyfikatorów jest mniejsza niż liczba pracowników z aktywnym kontem w Comarch HRM.
  Konta dla pracowników w Comarch TNA nie zostaną utworzone automatycznie. Admin otrzyma informację w formie toasta, że integracja została włączona i zostanie przeniesiony do sekcji Comarch TNA / Użytkownicy gdzie może nadać dostęp wybranym pracownikom do aplikacji Comarch TNA oraz przypisać im identyfikatory (jeśli liczba identyfikatorów większa od 0).

Czy ten artykuł był pomocny?