Weryfikacja dwuetapowa (2FA) – zarządzanie sparowanymi urządzeniami

Utrata urządzenia

W przypadku, kiedy Użytkownik utraci jedyne urządzenie, na którym miał aplikację Google Authenticator sparowaną z Comarch HRM w celu zalogowania powinien zgłosić się do Administratora lub przełożonego z odpowiednimi uprawnieniami do zarządzania użytkownikami. Taki Użytkownik ma możliwość usunięcia informacji o sparowaniu konta, dzięki czemu pracownik logując się raz jeszcze będzie mógł sparować konto z aplikacją Google Authenticator zainstalowaną na nowym urządzeniu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie sparowania urządzenia analogicznie jak przy pierwszym logowaniu po uruchomieniu 2FA.

Jeśli Użytkownikiem, który utracił jedyne sparowane urządzenie jest Admin usunięcie powiązania zależy od rodzaju posiadanej instalacji.

  • W przypadku Comarch HRM zainstalowanego lokalnie lub działającego w Chmurze Standard usunięcie sparowania może wykonać operator z uprawnieniami administratora w Comarch ERP HR z poziomu zakładki Narzędzia / Korekty danych / Usunięcie sparowanych urządzeń administratora w Comarch HRM. Po jej wybraniu  przy logowaniu admin może sparować na nowo urządzenie.
  • W przypadku Comarch HRM w modelu usługowym należy  skontaktować się z Asystą Comarch poprzez system obsługi zgłoszeń (www.asysta.comarch.pl).

Zarządzanie sparowanymi urządzeniami

Mój profil / Bezpieczeństwo – widok pracownika

Jeśli w instalacji Comarch HRM została skonfigurowana weryfikacja dwuetapowa to Użytkownik w menu Mój profil wybierając opcję Bezpieczeństwo ma dostępną sekcję Weryfikacja dwuetapowa. Z tego miejsca posiada możliwość:

  • sparowania urządzenia / kolejnego urządzenia – jeśli sparowanie zostało wcześniej usunięte, z tego miejsca można dokonać nowego sparowania lub ewentualnie sparować kolejne urządzenie, gdyż dane konto może być powiązane z Google Authenticator na wielu urządzeniach jednocześnie,
  • usunięcia sparowania – operacja będzie dotyczyła wszystkich sparowanych urządzeń danego Użytkownika.
    Usuwanie sparowania konta z powiązanych urządzeń

 

Użytkownik Admin posiada analogiczne możliwości zarządzania swoimi urządzeniami z poziomu menu Mój profil / Bezpieczeństwo.

Mój profil / Bezpieczeństwo – widok Admina

Usuwanie sparowania dla innych Użytkowników

W przypadku, kiedy pracownik utracił jedyne urządzenie powiązane z kontem Comarch HRM w celu zalogowania konieczne będzie usunięcie sparowania i ustawienie go ponownie na nowym urządzeniu. Usunięcia sparowania może dokonać Admin, Użytkownik ze schematem Administratora lub kierownik/zastępca kierownika danego centrum podległościowego z aktywnym uprawnieniem „Użytkownicy”. Aby to zrobić należy przejść do menu Użytkownicy, zaznaczyć konto danego pracownika, a następnie pod ikoną 3 kropek wybrać opcję Usuń sparowanie 2FA. Działanie będzie analogiczne jak przy samodzielnym usuwaniu parowania. Operacja będzie dotyczyła wszystkich sparowanych urządzeń danego Użytkownika, a przy kolejnym logowaniu Użytkownika będzie wymagane wykonanie parowania na nowym urządzeniu.

Usuwanie parowania dla innego pracownika

Czy ten artykuł był pomocny?