Zamawianie usługi Comarch HRM

W celu zamówienia usługi należy w Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR wejść do Konfiguracji > Firma >  Płace > Comarch HRM i wybrać przycisk Uruchom aplikację w chmurzelub „Przenieś aplikację do chmury” (w zależności od tego, czy na bazie danych była zainstalowana aplikacja lokalna).

Na kolejnej zakładce  – Model usługowy – należy podać:

  • Adres świadczenia usługi – domenę, w której dostępny będzie Comarch HRM. Może to być adres w domenie *.epracownik.pl lub we własnej domenie. W przypadku własnej domeny należy przesłać do Comarch odpowiednie certyfikaty.
  • Adres mailowy, na który zostanie wysłana informacja o uruchomieniu usługi oraz o danych dostępowych. Domyślnie podpowiada się tutaj adres mailowy uzupełniony w pieczątce firmy, Użytkownik ma możliwość wpisania innego adresu. Na podany adres wysyłane są również m.in. powiadomienia o aktualizacji i o nowych wersjach aplikacji.

W kolejnym kroku należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić to poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru oraz wybrać przycisk „Wypróbuj przez 30 dni„, który spowoduje wysłanie zamówienia do Comarch Data Center.

W pierwszej kolejności Użytkownicy mogą zamówić 30-dniową wersję testową, która ma dostęp do wszystkich modułów aplikacji (Samoobsługa pracownicza, Zarządzanie czasem pracy, Rozwój pracownika).

Wskazówka
Regulamin świadczenia usługi jest dostępny do pobrania tutaj.

W tym momencie na ekranie pojawi się komunikat informujący, że zamówienie zostało złożone i oczekuje na realizację.

Po realizacji zamówienia status usługi zmieni się na Usługa uruchomiona.

Wskazówka
Jeśli w polu Status usługi  pojawia się informacja: „Przepraszamy, ale informacje o usłudze są chwilowo niedostępne. Sprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie” lub „Usługa wyłączona” może to świadczyć o tym, że:

Po zakończonym okresie testowym można wykupić usługę na dalszy okres poprzez przycisk . W tym momencie należy zdecydować na zakup których modułów ma zostać złożone zamówienie.

Zamów z obowiązkiem zapłaty – krok 1

 

Zamów z obowiązkiem zapłaty – krok2

W oknie pojawi się kolejna zakładka o nazwie Harmonogram synchronizacji.

Na podany adres mailowy zostanie wysłana informacja zawierająca dane dostępowe oraz pozostałe informacje przydatne do rozpoczęcia pracy z aplikacją Comarch HRM w modelu usługowym.

Uwaga
Wysłanie zamówienia z bazy danych w celu uruchomienia usługi Comarch HRM w modelu usługowym skutkuje dodaniem następujących informacji:

  • do bazy firmowej wpisów dotyczących usługi (tabela CDN.Firma) oraz struktur dotyczących synchronizacji danych (nowych procedur, funkcji i tabel)
  • do bazy konfiguracyjnej struktur dotyczących synchronizacji danych.

Struktury te są również aktualizowane podczas synchronizacji w trakcie korzystania z usługi Comarch HRM.

Podpięcie tej samej bazy lokalnie do Comarch ERP WAMC jest zablokowane, w konsoli instalacyjnej pojawi się komunikat o treści: Wybrano bazę danych, która posiada instalację aplikacji Comarch HRM w modelu usługowym. Zweryfikuj ustawienia lub skontaktuj się z Comarch.

Jeśli zamówienie było złożone pomyłkowo, należy skontaktować się z Asystą Comarch.

Należy również pamiętać, aby w przypadku Comarch HRM w modelu usługowym nie wprowadzać klucza licencyjnego dotyczącego aplikacji Comarch HRM do lokalnego Menadżera Kluczy.

Wskazówka
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym aplikację Comarch HRM jako dodatkowy moduł można zamówić po zalogowaniu się na Platformę WWW – https://www.online.comarch.pl > Bazy danych > Zarządzaj > Usługi dodatkowe.

Czy ten artykuł był pomocny?