1

Nowości i zmiany w wersji 2023.6.1

Poprawiono:

 1. Praca zdalna. Poprawiono sytuacje, gdy uwagi dodane we wniosku o pracę zdalną nie zapisywały się.
 2. Nieobecności. W niektórych przypadkach podczas zatwierdzania nieobecności nie działała poprawnie blokada edycji nieobecności w poprzednich miesiącach. Poprawiono.
 3. Nieobecności. Przywrócono możliwość wydrukowania wniosku o urlop opiekuńczy kp. 188.
 4. Plan pracy i Ocena pracownika. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w kalendarzach na planie pracy oraz w arkuszach ocen.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.6.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.5.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.6.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.6.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

Nowości:

 1. Zastępstwa.
 2. Nieobecności. Dodano możliwość planowania nowych rodzajów nieobecności: Urlop opiekuńczy kp. 173(1) oraz Zwolnienie (siła wyższa)/godz i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.
 3. Czas pracy. Umożliwiono potwierdzenie rozpoczęcia pracy danego dnia przez Użytkownika. W szczegółach opisano to w artykule „Jak ewidencjonować rozpoczęcie pracy przez pracowników?”
 4. Aplikacja iOS. Udostępniono aktualizację aplikacji na urządzenia z systemem iOS z obsługą zastępstw oraz nowych rodzajów nieobecności: Urlop opiekuńczy kp. 173(1) oraz Zwolnienie (siła wyższa)/godz i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.

Zmiany:

 1. RCP. Umożliwiono usuwanie odbić RCP zaimportowanych z pliku oraz wykonanie ponownego importu.
 2. Wydruki. Na wydrukach czasu pracy dodano oznaczenia rodzaju dnia wolnego.
 3. Model usługowy. Umożliwiono dokonywanie zmian w strukturze podległościowej bezpośrednio w aplikacji Comarch HRM.

Poprawiono:

 1. Czas pracy. Wprowadzono zgłoszone uwagi do wydruku czasu pracy dla pracowników rozliczanych według kalendarza.
 2. Dokumenty. Poprawiono sytuacje, gdy dodawanie załączników np. do Intranetu, delegacji, e-teczki lub wakatu kończyło się komunikatem o niepowodzeniu.
 3. Generowanie haseł. W niektórych sytuacjach podczas zmiany pierwszego hasła pojawiał się komunikat uniemożliwiający logowanie. Poprawiono.
 4. Nieobecności. Poprawiono możliwość planowania urlopu w ramach pierwszej pracy jeśli pracownik miał jednocześnie dodany limit urlopu opiekuńczego.
 5. Powiadomienia. Jeśli w konfiguracji zaznaczono usuwanie powiadomień po określonej liczbie dni to usuwane były również powiadomienia, dla których zaznaczono wymaganie zapoznania się z treścią powiadomienia.  Poprawiono.
 6. Praca zdalna. Poprawiono scenariusz, gdy praca zdalna była planowana/zatwierdzana w innej strefie czasowej niż obowiązująca w Polsce.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.5.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.5.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.5.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.5.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).Nowości i zmiany w wersji 2023.2.1

Nowości:

 1. Praca zdalna. Rozbudowano funkcjonalność pracy zdalnej:
  • wprowadzono obsługę pracy zdalnej okazjonalnej wraz z kontrolą limitu rocznego,
  • dodano możliwość wymogu akceptacji regulaminu pracy zdalnej przez pracownika przed jej zaplanowaniem,
  • umożliwiono określenie miejsca wykonywania pracy zdalnej,
  • dodano możliwość usunięcia przez kierownika zatwierdzonego wniosku o pracę zdalną.
 2. Plan i czas pracy. Wprowadzono kontrolę limitów pracy zdalnej z poziomu planu pracy, kreatora oraz czasu pracy.
 3. Intranet. Wprowadzono możliwość dodawania dokumentów przez dowolnego Użytkownika.

Zmiany:

 1. Instalacja. Wprowadzono dodatkowe ustawienie w przypadku udostępnienia aplikacji przy użyciu Azure App Proxy. W szczegółach opisano to w artykule.
 2. Plan pracy. Wprowadzono zmiany w walidacji odpoczynku tygodniowego w przypadku okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się w niedzielę.

Poprawiono:

 1. Praca zdalna. W niektórych sytuacjach okno do wskazania indywidualnego limitu pracy zdalnej było aktywne mimo braku uprawnienia do edycji danych pracowników. Poprawiono.
 2. Rekrutacja. Podczas dodawania nowego wakatu nie było możliwości zmiany centrum podległościowego. Poprawiono.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.2.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.3.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.03.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.2.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.2.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).Nowości i zmiany w wersji 2023.1.1

Nowości:

 1. Nieobecności. Wprowadzono możliwość planowania i zatwierdzania urlopu okolicznościowego.
 2. Nieobecności. Dodano oznaczenia dla nieobecności na część dnia w planie i czasie pracy oraz w grafiku urlopowym.
 3. Aplikacja iOS. Udostępniono aktualizację aplikacji na urządzenia z systemem iOS z obsługą urlopu okolicznościowego oraz możliwością pobierania dokumentów udostępnionych dla Użytkownika (Moje dokumenty, Intranet, e-Teczka).

Zmiany:

 1. Nieobecności. Wprowadzono możliwość zablokowania planowania urlopu wypoczynkowego na godziny.
 2. Podzielnik wynagrodzeń. Wprowadzono zmiany interfejsowe w podzielniku wynagrodzeń dostępnym przy współpracy z Comarch ERP XL.
 3. Plan/czas pracy/grafik urlopowy. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w kalendarzach w planie i czasie pracy oraz kreatorze planu pracy oraz grafiku urlopowym.

Poprawiono:

 1. Nieobecności. Podczas usuwania e-Nieobecności pojawiał się komunikat uniemożliwiający jej usunięcie. Poprawiono.
 2. Konfiguracja. Poprawiono walidację adresu domeny dla przekierowań dostępnych w powiadomieniach mailowych.
 3. Czas pracy. W podsumowaniu liczby pracowników pod kalendarzem w widokach centrum do liczby pracujących nie uwzględniano pracowników, którzy mieli odnotowaną pracę w dniu wolnym. Poprawiono.
 4. Kreator planu pracy. Udostępniono możliwość kopiowania godzin pracy na dzień wolny z innego dnia.
 5. Aplikacja iOS. W sekcji Powiadomienia/Podwładni nie były wyświetlane powiadomienia o zaplanowanym przez podwładnego urlopie opiekuńczym kp. 188. Poprawiono.
 6. Współpraca z Comarch TNA. Jeśli Użytkownik posiadał w Comarch TNA zarejestrowany czas pracy po dacie zwolnienia to nie można było wejść do zakładki RCP. Poprawiono.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.1.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.2.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 14.02.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.1.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.1.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).Nowości i zmiany w wersji 2023.0.1

Nowości:

 1. Powiadomienia SMS. Umożliwiono wysyłkę powiadomień SMS do pracowników.
 2. Plan pracy. Dodano kreator planu pracy, pozwalający na stworzenie grafiku planu pracy w formie roboczej, niewidocznej dla pracowników do momentu opublikowania.
 3. Nieobecności. Wprowadzono możliwość zgłaszania urlopu wypoczynkowego na część dnia oraz umożliwiono usunięcie przez przełożonego zatwierdzonej nieobecności pracownika.
 4. Wydruki. Dodano możliwość zmiany hasła do wydruków udostępnianych z Comarch ERP HR.
 5. Powiadomienia mailowe. Wprowadzono obsługę skrzynki pocztowej dla kont Outlook 365 skonfigurowanej w oparciu o protokół OAuth2.

Poprawiono:

 1. Nieobecności. Pracownik z nadanym uprawnieniem do podglądu urlopów wypoczynkowych miał możliwość zaplanowania nieobecności z poziomu limitów nieobecności. Poprawiono.
 2. Nieobecności. Powiadomienie na stronie startowej o zatwierdzonym urlopie zawierało nadmiarowo opcję Zatwierdź. Poprawiono.
 3. Praca zdalna. Powiadomienie na stronie startowej o zaplanowaniu pracy zdalnej przez pracownika nie zawierało opcji Zapisz i zatwierdź. Poprawiono.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2023.0.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2023.1.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2023.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 15.12.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2023.0.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2023.0.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).

 
Nowości i zmiany w wersji 2022.7.1

Nowości:

 1. RCP. Udostępniono integrację Comarch HRM z nowoczesnym systemem rejestracji czasu pracy Comarch TNA.
 2. RCP. Wprowadzono możliwość zastosowania reguł wygładzania czasu pracy zaimportowanego zarówno z Comarch TNA jak i z plików z zewnętrznych systemów rejestracji czasu pracy.
 3. Aplikacja iOS. Udostępniono aktualizację aplikacji na urządzenia z systemem iOS obsługującą urlop wypoczynkowy pracowników młodocianych i niepełnosprawnych oraz urlop opiekuńczy.

 

Instalacja systemu

Aplikacja Comarch HRM w wersji 2022.7.1 współpracuje tylko z aplikacjami Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji 2022.5.1 lub nowszej.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2022.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 17.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Comarch HRM w wersji 2022.7.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2022.7.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).Nowości i zmiany w wersji 2022.6.1

Nowości:

 1. Obieg dokumentów. Udostępniono integrację Comarch HRM z Comarch DMS umożliwiającą realizację obiegu dokumentów pracowników.
 2. Powiadomienia mailowe. Dodano link umożliwiający bezpośrednie przejście do grafiku urlopowego.
 3. Konfiguracja aplikacji. Dodano możliwość wskazania schematu uprawnień podczas generowania konta do aplikacji.

Zmiany:

 1. Ocena pracownika. Umożliwiono edycję wszystkich szablonów ocen dla Użytkowników w zależności od nadanych uprawnień oraz zmianę wagi pracownika bezpośrednio z poziomu arkusza oceny.
 2. Interfejs. Wprowadzono liczne zmiany w interfejsie aplikacji: m.in. odświeżono wygląd filtrów oraz strony z ofertami pracy.
 3. Delegacje XL. Umożliwiono edycję pola Opis aż do momentu przekazania wydatków do akceptacji.
 4. Schematy uprawnień. Rozbudowano działanie wyszukiwarki uprawnień.

Poprawiono:

 1. Ocena pracownika. W sytuacji gdy szablon w arkuszu oceny miał zaznaczony parametr ‘Potwierdzenie zapoznania się z treścią arkusza’ nie działał przycisk ‘Pokaż szczegóły’ przy pierwszym kryterium oceny. Poprawiono.
 2. Intranet. W przypadku edycji dokumentu umieszczonego w Intranecie po zmianie obszaru nie pojawiał się przycisk 'Zapisz’. Poprawiono.
 3. Pracownicy. Błąd podczas logowania przekierowującego do podstrony Moje dane. Poprawiono.
 4. Plan pracy. W przypadku braku kalendarza Standard w konfiguracji Comarch ERP Optima występował błąd podczas wejścia na zakładkę Dyspozycyjność oraz Zapotrzebowanie.  Poprawiono.

 

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2022.6.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2022.5.1.

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2022.6.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2022.5.1.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2022.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 18.08.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2022.6.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2022.6.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).