Nowości i zmiany w wersji 2020.5.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2020.5.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.6.

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2020.5.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.6.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2020.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 29.06.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2020.5.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2020.5.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari

Uwaga
Od wersji 2020.0.1 aplikacja Comarch HRM nie współpracuje z przeglądarką Microsoft Internet Explorer.

Nowości:

 1. Arkusze ocen. Na oknie arkuszy ocen umożliwiono podgląd historii ocen pracownika.
 2. Plan pracy. Wprowadzono oznaczenie rodzaju dnia wolnego na formularzu dnia w planie pracy.
 3. Panel powiadomień. Dodano powiadomienia o kończącej się umowie o pracę.
 4. Wersja językowa. Wprowadzono tłumaczenia dostępnych w aplikacji rodzajów nieobecności.
 5. Powiadomienia mailowe. Umożliwiono modyfikację nazwy domeny dla przekierowań dostępnych w powiadomieniach mailowych.

Zmiany:

 1. Ocena pracownika:
  • zmodyfikowano układ formularza arkusza oceny,
  • umożliwiono wprowadzenie notatki w zatwierdzonej ocenie,
  • wprowadzono funkcjonalność autozapisu formularza.
 2. Comarch HRM w modelu usługowym. Zoptymalizowano mechanizm synchronizacji danych.
 3. Dane dostępowe. Wyróżniono możliwość logowania adresem mailowym pracownika.

Poprawiono:

 1. Intranet. Poprawiono odświeżanie filtrowania w przypadku, gdy dokumenty do Intranetu są dodawane po raz pierwszy.
 2. Zmiana hasła. Poprawiono działanie zmiany hasła dla aplikacji w modelu usługowym po użyciu opcji ‚Nie pamiętasz hasła?’, w przypadku wygaśnięcia hasła administratora oraz w sytuacji, gdy po resecie hasła lub jego wygaśnięciu kilkukrotnie wykonano pełną synchronizację danych kadrowych.
 3. Plan i czas pracy. Poprawiono widoczność filtra na planie i czasie pracy, w przypadku użycia apostrofu w nazwie centrum podległościowego.
 4. Grafik urlopowy. Przywrócono poprawne działanie w przypadku, gdy w danym dniu pracownik miał odnotowaną więcej niż jedną delegację.Nowości i zmiany w wersji 2020.1.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2020.1.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.0

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2020.1.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.0

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2020.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 09.01.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2020.1.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2020.1.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari

Uwaga
Od wersji 2020.0.1 aplikacja Comarch HRM nie współpracuje z przeglądarką Microsoft Internet Explorer.

Nowości:

 1. Praca zdalna. Wprowadzono dodatkowe oznaczenie pracy zdalnej.
 2. Ocena pracownika. Umożliwiono podgląd historii notatek wprowadzonych w poprzednich arkuszach ocen danego pracownika.
 3. Dane etatowe. Dodano informację o stawce zaszeregowania pracownika oraz rodzaju umowy. Widoczność stawki zaszeregowania jest zależna od ustawień wprowadzonych w schemacie uprawnień pracownika oraz kierownika.

Zmiany:

 1. Ocena pracownika. Zmodyfikowano domyślny termin wykonania oceny.Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2020.0.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.0

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2020.0.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2020.0

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2020.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 09.01.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2020.0.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2020.0.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari

Uwaga
Od wersji 2020.0.1 aplikacja Comarch HRM nie współpracuje z przeglądarką Microsoft Internet Explorer.

Nowości:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe. Wprowadzano informacje związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracownika. W sekcji Moje dane dostępne są informacje związane z uczestnictwem pracownika w PPK. Dodatkowo pracownik może skorzystać z wydruków deklaracji związanych z PPK.  
 2. Ocena pracownika. W arkuszach ocen dodano możliwość potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z zadaniami i celami na dany okres rozliczeniowy.
 3. Rekrutacja. Umożliwiono modyfikację istniejącej klauzuli poufności oraz dodawanie własnych klauzul.
 4. Plan i czas pracy. Na planie i czasie pracy wprowadzono możliwość automatycznego uzupełniania wydziału pracownika.

Zmiany

 1. Powiadomienia. Wprowadzono zmiany ergonomiczne zwiększające wydajność działania aplikacji w przypadku większej ilości nieprzeczytanych powiadomień.
 2. Ocena pracownika. Zwiększono pojemność pól Komentarz oraz Notatka.

Poprawiono

 1. Filtry – poprawiono działanie aplikacji w przypadku usunięcia centrum podległościowego użytego w filtrze.
 2. Struktura podległościowa – w przypadku aktualizacji centrum w strukturze podległosciowej z poziomu aplikacji Comarch HRM w Comarch ERP Optima tworzony był zapis historyczny, w którym czyszczone było zaznaczenie parametru ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ oraz kodu kraju dla Obywatelstwa.
 3. Intranet – edycja dokumentu znajdującego się w Intranecie – poprawiono modyfikację dokumentu bez zmiany jego nazwy.
 4. Kwalifikacje – widoczność opcji filtrowania w sytuacji gdy został zapamiętany filtr z nazwą kwalifikacji, w której użyto ENTER’a.Nowości i zmiany w wersji 2019.1.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2019.1.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2019.1.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2019.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 27.03.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2019.1.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2019.1.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu

Uwaga
Comarch HRM 2019.1.1 jest ostatnią wersją aplikacji współpracującą z przeglądarką Microsoft Internet Explorer.

Nowości:

 1. Wersja językowa.  Wprowadzano anglojęzyczną wersję aplikacji Comarch HRM.
 2. Kalendarz podwładnego. Na formularzu pracownika udostępniono kalendarz obejmujący jego plan pracy, nieobecności, delegacje oraz szkolenia. Po wyszukaniu pracownika jego kierownik w zależności od posiadanych uprawnień może w jednym miejscu edytować/podejrzeć plan pracy, nieobecności, delegacje czy szkolenia swojego podwładnego.
 3. Delegacje. Wprowadzone zostały zmiany ergonomiczne oraz odświeżono interfejs formularza delegacji. Zmiany dotyczą również delegacji we współpracy z Comarch ERP XL.
 4. Menu kontekstowe. Wprowadzono nowy, odświeżony wygląd menu kontekstowego aplikacji.
 5. Filtrowanie. Zmieniono sposób prezentacji filtrów w aplikacji oraz wprowadzono zapamiętywanie ustawień filtra dla każdego Użytkownika.
 6. Nie pamiętasz hasła? Wprowadzono możliwość samodzielnego resetu hasła dla Użytkownika i Administratora.
 7. Ocena pracownika. Dodano możliwość wyświetlenia oceny końcowej według określonej skali ocen.

Zmiany

 1. Limity nieobecności. Odblokowano możliwość planowania z poziomu limitów innych nieobecności niż urlop wypoczynkowy.
 2. Formularz pracownika. Wprowadzono zmiany ergonomiczne w procesie dodawania/zmiany wagi pracownika.
 3. Arkusze ocen. Dodano możliwość seryjnego skopiowania jednego arkusza dla wielu pracowników jednocześnie.
 4. Grafik urlopowy przeniesiono do menu bocznego w sekcji Urlopy.

Poprawiono

 1. Czas pracy – w przypadku wprowadzonego urlopu na część dnia nie zapisywały się wprowadzone w tym samym dniu zmiany dotyczące godzin pracy, projektu i wydziału.
 2. Schemat uprawnień – Edycja nie/obecności w stosunku do ostatniego dnia miesiąca – poprawiono działanie uprawnienia w przypadku miesiąca luty (miesiąc krótszy niż 30 dni).
 3. Struktura podległościowa – zmiana centrum pracownika z aktualizacją powodowała usunięcie wprowadzonych po stronie Comarch ERP modyfikacji progów podatkowych w nowym zapisie historycznym.
 4. Wydruk miesięczny (zbiorczy) planu pracy – poprawiono wykazywanie pracowników na ostatniej stronie wydruku.
 5. Comarch HRM w modelu usługowym – poprawiono zatwierdzanie nieobecności po kliknięciu w link w powiadomieniu mailowym.

 

 

 
Nowości i zmiany w wersji 2019.0.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2019.0.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2019.0.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2019.0.1.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2019.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2019.0.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2019.0.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu Nowości

Nowości:

 1. Start. Strona startowa użytkownika została wzbogacona o funkcje planowania nieobecności z kalendarza tygodniowego oraz o powiadomienia dotyczące kończących się terminów badań okresowych, uprawnień oraz udostępnionych wydruków.
 • Planowanie z kalendarza. Z pozycji kalendarza tygodniowego użytkownika dodano możliwość planowania nieobecności, szkoleń i delegacji. Klikając na formularz dnia lewym klawiszem myszy, dzień podświetlany jest na niebiesko i pojawia się menu planowania – Zaplanuj nieobecność/Zaplanuj delegacje/Zaplanuj szkolenie. Opcje planowania dostępne są w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika – użytkownik powinien mieć ustalone prawo do edycji własnych urlopów, delegacji, szkoleń.
 • Panel powiadomień. Na stronie startowej w panelu powiadomień dodano alerty o upływającym terminie ważności: badań okresowych, uprawnień (kwalifikacji), oceny okresowej pracownika. Dodatkowo użytkownik jest informowany o udostępnionych dla niego wydrukach z bazy danych systemu Comarch ERP, dokumentach udostępnionych w Intranecie oraz nowych ofertach pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej. Powiadomienia dotyczące badań okresowych i uprawnień (kwalifikacji) pojawiają się na panelu powiadomień pracownika oraz jego przełożonych, 30 dni przed upływem ważności. Powiadomienia o niezatwierdzonej ocenie okresowej pojawia się na 7 dni przed wyznaczonym terminem wykonania oceny. Informacja o otrzymaniu nowego wydruku, dodanego dokumentu w Intranecie oraz o pojawieniu się wakatu, wyświetlana jest na bieżąco po zalogowaniu użytkownika do aplikacji.

 1. Urlop opiekuńczy – z aplikacji można zaplanować nieobecności z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (Kodeks pracy, art. 188). W związku z tym, że nieobecności można wykorzystywać w godzinach lub w dniach udostępniono dwie nieobecności:
   • Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan)
   • Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan)

Do planowania nieobecności wymagane jest przydzielenie w bazie danych systemu Comarch ERP odpowiednich limitów opieki dla pracowników, zgodnie z zadeklarowanym sposobem wykorzystywania nieobecności (godziny lub dni). Zaplanowane nieobecności: Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan) lub Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan) wymagają zatwierdzenia przez przełożonego.

Dla zaplanowanego lub zatwierdzonego urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem istnieje możliwość wydrukowania Wniosku urlopowego z formularza lub listy nieobecności.

 1. Delegacje – umożliwiono dodawanie załączników do delegacji znajdujących się w buforze lub z zaakceptowanym poleceniem wyjazdu. Załączniki do delegacji mogą dodawać użytkownicy mający przypisany schemat uprawniający do edycji delegacji (własnych lub podwładnych). Obsługiwane przez aplikacje są załączniki w formacie: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, rar, zip, 7z, png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar załączonego dokumentu to 5 MB.
 1. Ocena pracownika – przy zatwierdzaniu przez przełożonego arkusza oceny pracownika, proponowane jest dodanie arkusza na kolejny okres.

Zmiany

 1. Historyczność pieczątki – wydruki generowane z aplikacji pobierają informacje o nazwie i adresie firmy (pieczątka firmy) aktualnym na datę logowania do aplikacji.
 2. Adres – zmieniono formę wyświetlania adresu na formularzu danych pracownika.
 3. Strona startowa – dla nowych użytkowników aplikacji zmieniono domyślne ustawienie filtra Powiadomień – zalogowany użytkownik domyślnie widzi tylko powiadomienia własne oraz dotyczące bezpośrednich podwładnych.

Poprawiono

 1. Delegacje XL – po zatwierdzeniu formularza delegacji nie wyświetlały się informacje o wprowadzonych zaliczkach, przejazdach i wyżywieniu.Nowości i zmiany w wersji 2018.8.2

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2018.8.2 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1. (zalecana wersja 2018.8.1).

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2018.8.2 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2018.8.2 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2018.8.2 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu

Zmiany

 1. Logowanie do aplikacji Comarch HRM przy współpracy z Comarch ERP XL. Zmieniono sposób weryfikacji ustawienia Operatora dla zapisów z aplikacji Comarch HRM:
 • Użytkownik posiadający uprawnienie do edycji lub podglądu delegacji XL –w Comarch ERP XL w module Administracja / Konfiguracja / HR wymagane jest ustawienie Operatora dla zapisów z aplikacji Comarch HRM. W przypadku braku tych ustawień zalogowanie do aplikacji nie będzie możliwe. Pojawi się następujący komunikat:  „W module Administracja XL nie ustawiono operatora do realizacji zapisów w bazie danych. Prosimy o kontakt z Administratorem systemu.”
 • Pozostali Użytkownicy – ustawienie Operatora dla zapisów z aplikacji Comarch HRM po stronie Comarch ERP XL nie jest wymagane do zalogowania.

Poprawiono

 1. Wymuszanie zmiany hasła. W przypadku utraty ważności hasła użytkownika, logowanie do aplikacji nie było możliwe. Przywrócono poprawne działanie.Nowości i zmiany w wersji 2018.8.1

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2018.8.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1. (zalecana wersja 2018.8.1).

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2018.8.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2018.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2018.8.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2018.8.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari
 • z systemem Windows Phone – przeglądarką Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge w zależności od wersji systemu

Nowości

 1. Strona Start. Aby zwiększyć ergonomie pracy w aplikacji Comarch HRM oraz podnieść komfort użytkowania przebudowano stronę startową użytkownika. Od bieżącej wersji już po zalogowaniu użytkownik otrzyma dostęp do następujących funkcji:
 • Twój limit urlopu wypoczynkowego. Użytkownikowi posiadającemu uprawnienie do edycji lub podglądu własnego urlopu na oknie wyświetla się jego limit urlopu wypoczynkowego na dany rok. Limit widoczny jest w formie graficznej prezentującej ilość dni pozostałych do wykorzystania, wykorzystanych oraz oczekujących na zatwierdzenie przez przełożonego.

 • Panel powiadomień. Strona startowa zawiera sekcję z powiadomieniami dotyczącymi wprowadzonych nieobecności, delegacji, szkoleń oraz oceny pracownika. Powiadomienia dotyczą zaplanowanych/zatwierdzonych/odrzuconych urlopów, szkoleń, delegacji i informacji o zatwierdzeniu oceny okresowej. W zależności od pozycji w strukturze organizacyjnej jak i przypisanego schematu uprawnień są to powiadomienia dotyczące zalogowanego użytkownika jak i jego podwładnych. Na oknie powiadomień wprowadzono możliwość filtrowania danych w zależności od ich rodzaju. Opcje filtra są widoczne w zależności od posiadanych uprawnień zalogowanego użytkownika (Wszystkie\Urlopy\Delegacje\Szkolenia\Arkusze Ocen). Poza filtrowaniem na podstawie rodzaju absencji jest również dostępna opcja filtrowania powiadomień w zależności od tego, kogo one dotyczą. Opcja ta widoczna jest wyłącznie dla kierownika/zastępcy i pozwala na filtrowanie powiadomień dotyczących:
  • zalogowanego użytkownika (Własne),
  • bezpośrednich podwładnych zalogowanego użytkownika (Bezpośredni podwładni),
  • wszystkich podwładnych zalogowanego użytkownika (Podwładni).

Z poziomu powiadomień kierownik/zastępca w zależności od uprawnień może zatwierdzić lub odrzucić nieobecność, delegację i szkolenie zaplanowane przez podwładnego.

 • Planowanie. Bezpośrednio ze strony startowej istnieje również możliwość zaplanowania nieobecności/szkolenia/delegacji/oceny pracownika bez wchodzenia w poszczególne zakładki aplikacji. Po kliknięciu w przycisk „Zaplanuj” pojawia się sekcja z pozycjami do wyboru. Widoczność danej pozycji zależna jest od posiadanych uprawnień (użytkownik musi posiadać uprawnienie Edycja dla siebie i/lub podwładnych). Kliknięcie w dany przycisk spowoduje otwarcie odpowiedniego formularza. Przykładowo, jeżeli użytkownik kliknie w Nieobecność to podniesie się formularz dodania nieobecności, gdzie w zależności od uprawnień będzie mógł wskazać osobę, dla której ją wprowadza, okres jej trwania, rodzaj oraz uzupełnić uwagi.

 

 • Kalendarz użytkownika. Kalendarz użytkownika składa się z dwóch części: widok tygodniowy i widok miesięczny. Część pierwsza to widok bieżącego tygodnia z możliwością zmiany tygodnia przez wybór innego dnia w kalendarzu miesięcznym. Na każdym z dni wyświetlane są zaplanowane godziny pracy z kalendarza pracownika oraz zaplanowane/zatwierdzone nieobecności, delegacje i szkolenia. Klikając na kalendarzu tygodniowym w godziny z planu pracy użytkownik zostaje przeniesiony na formularz dnia w planie pracy. Z kolei po kliknięciu w nieobecność, szkolenie lub delegację zostaje przeniesiony na okno formularza danej pozycji. Jeżeli w danym dniu wprowadzone jest więcej niż jedna nieobecność, szkolenie lub delegacja to kliknięcie spowoduje wyświetlenie listy nieobecności, szkoleń lub delegacji wprowadzonych w danym dniu z możliwością wyboru edycji poszczególnej pozycji.

Druga część kalendarza użytkownika to standardowy kalendarz w widoku miesięcznym z oznaczeniem nieobecności, delegacji i szkoleń. Klikając w dany dzień na kalendarzu w widoku miesięcznym użytkownik będzie mógł podejrzeć plan tygodnia zawierający ten dzień.

Zmiany

 1. Ocena pracownika:
 • na arkuszu oceny pracownika (wewnątrz formularza) dodano ikonę edycji arkusza
 • na edycji arkusza na każdej z zakładek dodano dane pracownika (imię i nazwisko)
 • arkusze ocen podwładnych są widoczne dla kierownika tylko w okresie, kiedy był kierownikiem danego pracownika
 1. Urlop „na żądanie”. Wprowadzono kontrolę ilości dni urlopu wypoczynkowego „na żądanie” wprowadzanego z aplikacji Comarch HRM. Przy próbie zapisania urlopu przekraczającego limit 4 dni pojawia się komunikat „Planowana nieobecność przekracza limit urlopu na żądanie”.
 1. Zmiana hasła. Przy operacji zmiany hasła użytkownika w przypadku, gdy hasło nie spełnia warunków bezpieczeństwa pojawia się okno dialogowe z informacją o wymaganiach dla bezpiecznego hasła.
 1. Limity. W widoku listy na limitach nieobecności dodano kolumnę rodzaj limitu. Dodatkowo akronim pracownika wyświetlany jest na najechaniu kursorem na nazwisko pracownika.
 1. Intranet – Dokumenty do pobrania. Przy próbie dodania na listę dokumentu o tej samej nazwie pojawia się komunikat „Istnieje już dokument o tej samej nazwie”. Analogiczny komunikat pojawia się, jeżeli próbujemy dodać istniejący już „obszar” dla dokumentu.