Czas/plan pracy

Plan pracy, czas pracy oraz rejestracja poprzez RCP.