Dokumenty do pobrania

Intranet – Do pobrania to biblioteka dokumentów, które mogą być wczytane do aplikacji, a następnie udostępnione pracownikom do pobierania. Mogą to być dokumenty w formacie: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, rar, zip, 7zip, png, jpg, jpeg o wielkości nie przekraczającej 5 MB.

Intranet – Do pobrania

Do pobrania to lista dokumentów widocznych dla zalogowanego użytkownika z możliwością ich pobierania na dysk komputera lub urządzenia mobilnego. Opcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy w swoich schematach uprawnień mają aktywną opcję w Pozostałe > Intranet – dokumenty do pobrania. Opcja Brak spowoduje ukrycie gałęzi Internet w menu bocznym.

Bezpośrednie kliknięcie w dokument powoduje uruchomienie pobierania na dysk komputera lub urządzenia mobilnego.

Dokumenty do pobrania – widok kafelkowy dla administratora

Dokumenty w układzie kafelkowym zawierają informację o nazwie dokumentu, przypisanym Obszarze oraz Dostępności i Dacie dodania. Dodatkowe oznaczenia informują o typie wczytanego pliku.

Przycisk Zaznacz wszystkie dokumenty dostępny jest tylko na desktopach dla użytkownika admin i Administrator. Umożliwia on zaznaczenie wszystkich dokumentów i np. ich usunięcie. Przy wykorzystaniu filtra  możliwe jest wyszukiwanie dodanych do Intranetu dokumentów. Administrator ma dostępne następujące parametry wyszukiwania: Dostępność, Obszar, Daty dodania dokumentów:

Filtr – widok dla administratora

Dodawanie dokumentu przez administratora

Dokumenty może dodawać oraz usuwać użytkownik admin oraz użytkownik z przypiętym schematem Administrator. Przycisk umożliwia dodanie nowego dokumentu z dysku. W formularzu Dodaj dokument należy wpisać jego unikalną nazwę, a następnie wybrać plik z dysku.

Formularz dodawania dokumentu

Wczytanie pliku umożliwia przycisk , a jego ewentualne usunięcie, opcja . Wielkość pliku nie może przekraczać 5 MB. Dodając dokument można wskazać Centrum podległościowe w opcji Dostępność. Wówczas dokument będzie widoczny dla pracowników określonego Centrum i ewentualnie jego podcentrów. Wybór opcji Publiczny oznacza, że dokument będzie dostępny dla wszystkich pracowników. Użytkownik może tworzyć własne Obszary ułatwiające późniejsze zarządzanie i wyszukiwanie dodanych dokumentów. Pole Obszar nie jest wymagane.

Uwaga
Na urządzeniach mobilnych opcja dodawania i usuwania dokumentów nie jest dostępna.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje przejście w tryb zaznaczeń. Dostępne są wówczas dodatkowe przyciski:

Edytuj – administrator może edytować wczytany dokument i nanieść w nim zmiany, np. zmienić nazwę, obszar

Usuń – administrator może usunąć dodany dokument

Opcja Zmień widok na desktopach umożliwia wyświetlenie dokumentów w formacie listy. Układ ten zawiera dodatkowo kolumny „Z podcentrami” i „Rozmiar”. Jeśli dokument został udostępniony dla wybranego Centrum wraz z jego podcentrami, wówczas informacja „tak” lub „nie” jest wyświetlana w kolumnie „Z podcentrami”.

Lista dokumentów do pobrania – widok dla pracownika

 

Pobieranie dokumentu przez pracownika

Zalogowany pracownik, nie będący administratorem, może pobierać udostępnione do Intranetu dokumenty. Zobaczy on dokumenty przypisane do jego centrum oraz dokumenty ogólnodostępne (oznaczone w polu Dostępność jako Publiczny).

Zalogowany kierownik/zastępca widzi dokumenty przypisane do jego centrum, dokumenty przypisane do centrum, gdzie jest kierownikiem/zastępcą oraz dokumenty ogólnodostępne (oznaczone w polu Dostępność jako Publiczny).

Kafelek dokumentu widocznego u pracownika

Kafelek dokumentu widoczny u pracownika zawiera informację o nazwie dokumentu, obszarze i dacie jego dodania do biblioteki dokumentów. Kliknięcie w kafelek spowoduje pobranie dokumentu na dysk lub otwarcie w nowej karcie przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Opcja Zmień widok na desktopach pokazuje dokumenty w układzie listy. Dla pracownika zawiera dodatkowo kolumnę z informacją o rozmiarze dokumentu.

Po wybraniu z menu Intranet – Do pobrania wyświetlane są wszystkie dokumenty bez względu na datę ich dodania. Opcja w filtrze domyślnie ma ustawiony zakres dat Bezterminowo. Aby wyszukać dokument dodany w określonym przedziale czasowym należy wybrać daty w filtrze. W przypadku kiedy pracownikowi nie udostępniono żadnego dokumentu, pojawi się informacja „Brak dokumentów do pobrania”.

 

 
Kariera (rekrutacja wewnętrzna)

 Intranet – Kariera – w tym oknie wyświetlane są oferty pracy, praktyk i staży, jakie są dostępne dla obecnych pracowników firmy. Pracownik zainteresowany zmianą stanowiska/działu itp.  może z tego poziomu aplikować wypełniając odpowiedni formularz.

Zakładka jest widoczna dla pracowników, którzy posiadają ustawione uprawnienie Intranet – rekrutacja wewnętrzna. W schemacie domyślnym opcja ta jest wyłączona (ustawienie: Brak). W schemacie Domyślny oraz we własnych schematach uprawnień należy dokonać odpowiednich zmian, aby umożliwić wybranym użytkownikom dostęp do wewnętrznych ofert. Schemat Administrator posiada taką opcję wyłączoną.

Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności rekrutacji znajdują się tutaj.