Panel Operatora

Dokumentacja oraz szczegółowy opis działania panelu operatora