Migracja Comarch ERP Mobile Magazyn Online do Comarch Magazynier

Wymiana licencji

Klienci, którzy aktualnie korzystają z Comarch ERP Mobile Magazyn Online, będą mogli migrować się do Comarch Magazynier zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Klienci, którzy aktualnie posiadają moduł Comarch ERP Mobile Magazyn Online otrzymają moduł Comarch Magazynier w stosunku 1:1.
Uwaga
W celu wymiany licencji na Comarch Magazynier, należy skontaktować się z opiekunem handlowym.

Odinstalowanie aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn

Pierwszym etapem migracji jest odinstalowanie aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn z poziomu Comarch Auto Update.

Aby rozpocząć proces deinstalacji aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn należy wykonać następujące kroki:

  • W głównym oknie Comarch Auto Update wybrać przycisk Akcje zaawansowane
  • Wybrać opcję Odinstalowanie wskazanej wersji produktu w Kreatorze zaawansowanych akcji następnie przycisk [Dalej]

  • Zaznaczyć komponent Comarch ERP Mobile Magazyn do odinstalowania, następnie wybrać przycisk [Dalej]

  • Wybrać dodatkowe elementy do usunięcia (usuwanie tych elementów nie jest konieczne), następnie wybrać przycisk [Dalej]

  • Potwierdzić poprawność wybranych do odinstalowania komponentów poprzez wybranie przycisku [Dalej]

  • Wybrać przycisk [Tak] na komunikacie o zamknięciu powiązanych programów i usług.

  • Po udanej deinstalacji wyświetli się okno z informacją, po wybraniu przycisku [Dalej] użytkownik zostanie poinformowany o zakończeniu wykonywanych akcji. Aby zakończyć działanie kreatora należy wybrać przycisk [Zakończ].

Instalacja Comarch Magazynier

Następnie należy zainstalować aplikację Comarch Magazynier za pomocą aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Uwaga
Przed instalacją aplikacji Comarch Magazynier, należy zaktualizować Comarch ERP Auto Update do najnowszej wersji.

Instalacja aplikacji Comarch Magazynier opisana jest w artykule Instalacja Comarch Magazynier

Uwaga
Instalacja Comarch Magazynier uniemożliwi korzystanie z aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn. Podczas instalacji aplikacji Comarch Magazynier, zostanie wyświetlony komunikat (jak poniżej).

Uwaga
Podczas instalacji aplikacji Comarch Magazynier, zostaną usunięte triggery aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn. Tabele aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn nie zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?