Obsługa atrybutów

1. Konfigurowanie atrybutów w Comarch ERP XL

W aplikacji istnieje możliwość dodawania i edycji atrybutów. Atrybuty prezentowane są w Comarch Magazynier w sekcjach: Informacje dodatkowe. Aby Klasa atrybutu była widoczna i możliwa do edycji w aplikacji, należy w systemie ERP w definicji atrybutu zaznaczyć parametr: Podgląd i Edycja w grupie: Mobile Magazyn oraz przypisać atrybut do odpowiedniego obiektu. Aby przejść do listy atrybutów należy uruchomić aplikację Comarch ERP XL (moduł administrator). Następnie przejść do zakładki „Narzędzia” i wybrać ikonę „Atrybuty”.

podinf_rys20

Uwaga
Od wersji ERP XL 2019.3 w definicji atrybutu należy zaznaczyć parametr: Podgląd i Edycja w grupie: Comarch Magazynier.

W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

  • Wartość logiczna
  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Data
  • Słowniki zmaterializowane

2. Przenoszenie atrybutów zdefiniowanych w nagłówku dokumentu na pozycję dyspozycji magazynowej

Funkcja automatycznego kopiowania atrybutów zdefiniowanych na nagłówku dokumentu na pozycje dyspozycji magazynowych może służyć do określania dodatkowych wytycznych dla realizacji dyspozycji AWD i ZWM w aplikacji Comarch Magazynier np. szczególnego sposobu pakowania wydawanych towarów, określanych przez dział handlowy po stronie systemu ERP.
Aby atrybuty z nagłówka dokumentu wystawionego w systemie ERP kopiowały się na pozycje/nagłówek dyspozycji magazynowej, należy zaznaczyć dostępność atrybutu w systemie ERP XL oraz przypiąć do klasy atrybutu odpowiednie obiekty: AWD, ZWM, pozycje dla AWD oraz pozycje dla ZWM (Rys. poniżej).

podinf_rys23

Po dodaniu atrybutu na nagłówku dokumentu AWD lub ZWM atrybut ten zostanie skopiowany na pozycje dokumentu magazynowego i będzie dostępny do podglądu z poziomu Comarch Magazynier po wybraniu z menu [Dodatkowe] opcji [Informacje dodatkowe] (Rys. poniżej).

Uwaga
Jeśli w ERP XL zostanie zaznaczona opcja, że atrybut jest wymagany, wówczas w aplikacji Comarch Magazynier, podczas realizacji dyspozycji, automatycznie pojawi się krok z uzupełnieniem wartości atrybutu.

Czy ten artykuł był pomocny?