Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2021.0

 

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch Mobile został położony duży nacisk na rozwój funkcjonalny obszaru związanego z serwisem.

W aplikacji Comarch Mobile Serwis zostały dodane funkcjonalności:

 • Sortowanie zleceń i czynności serwisowych na listach
 • Blokada możliwości zatwierdzenia zlecenia serwisowego przez serwisanta
 • Edycja zleceń serwisowych z poziomu aplikacji mobilnej oraz możliwość poprawy czynności zrealizowanej przez serwisanta w aplikacji mobilnej
 • Dodanie dwóch osobnych podpisów na zleceniu
 • Edycja w szerszym zakresie zleceń i czynności w Centrali zrealizowanych w Comarch Mobile Serwis

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż/Serwis została dodana funkcjonalność:

 • Obsługa dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZW)

Ponadto w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż zintegrowanej z systemem Comarch ERP Optima została dookreślona prawidłowa obsługa dokumentów związanych z podatkiem cukrowym.

Dodatkowo usprawniono również funkcjonowanie aplikacji mobilnej z drukarką Novitus Deon Online.

Comarch Mobile 2021.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2021.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,
 • Comarch ERP Altum 2021.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,
 • Comarch ERP Optima 2021.1.2 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.
Uwaga
Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile Serwis

1. Sortowanie listy zleceń i czynności serwisowych

W standardowej wersji systemu Comarch Mobile Serwis zostały udostępnione nowe metody sortowania na liście zleceń i czynności serwisowych:

 • według daty wystawienia ZSR rosnąco/malejąco lub według terminu realizacji ZSR rosnąco/malejąco
 • według nazwy kontrahenta na ZSR rosnąco/malejąco
 • względem informacji dodatkowych (atrybutów)

Dodatkowo została także wprowadzona możliwość definiowania własnych filtrów (filtry customowe) zarówno dla zleceń, jak i czynności serwisowych.

Dodatkowe opcje filtra dostępne na liście zleceń serwisowych

 

2. Blokada możliwości zatwierdzenia zlecenia serwisowego przez serwisanta

Został wprowadzony parametr o nazwie CanConfirmServiceOrders, który odpowiada za możliwość zatwierdzania zleceń serwisowych przez serwisanta. Domyślnie parametr umożliwia zatwierdzanie zleceń (tak jak funkcjonowało to do tej pory). W momencie, gdy chcemy uniemożliwić użytkownikowi zatwierdzenie zlecenia należy odpowiednio zmienić wartość parametru.

Wyjście ze zlecenia z wyłączoną opcją zatwierdzania (po lewej opcje z rolą do zamykania zleceń, po prawej opcje bez roli do zamykania zleceń)

 

3. Edycja zleceń serwisowych z poziomu aplikacji mobilnej oraz możliwość poprawy czynności zrealizowanej przez serwisanta w aplikacji mobilnej

Do tej pory w aplikacji Comarch Mobile Serwis po zrealizowaniu czynności serwisant nie miał możliwości edycji poszczególnych elementów. W nowej wersji została wprowadzona możliwość edycji zrealizowanej czynności na zleceniach niezamkniętych  (czyli zapisanych lub zatwierdzonych) i niewysłanych do Centrali. Użytkownik będzie mógł zmienić m.in.  czas realizacji czynności, składniki, ilość, cenę itd. Wskazana funkcjonalność podyktowana jest tym, że operator może popełnić błąd podczas realizacji prac serwisowych.

Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej będzie mógł również dodać nową czynność do wykonania, która wcześniej nie była wpisana na zleceniu w momencie, gdy zlecenie jest niezamknięte (czyli zapisane lub zatwierdzone) oraz nie zostało jeszcze wysłane do Centrali.

Możliwość włączenia trybu edycji na czynności zrealizowanej

Dodatkowo została również wprowadzona możliwość odrzucenia zrealizowanej czynności. Funkcjonalność użyteczna w momencie, gdy np. serwisant omyłkowo włączy realizację czynności.

Możliwość odrzucenia zrealizowanej czynności

 

4. Dodanie dwóch osobnych podpisów na zleceniu serwisowym

W nowej wersji mobilnego serwisu umożliwione zostało złożenie dwóch podpisów na zleceniu serwisowym – podpis serwisanta i osoby odbierającej zlecenie. Składanie dwóch podpisów będzie możliwe po ustawieniu odpowiedniej wartości dla parametru CanAddTwoSignaturesOnServiceOrder.

Podpisy osób uprawnionej do odbioru i uprawnionej do wystawienia dokumentu

5. Edycja zleceń pochodzących z Comarch Mobile w Centrali

Do tej pory w systemie Comarch ERP XL nie była możliwa pełna edycja zsynchronizowanych dokumentów ZSR z Comarch Mobile Serwis. Często jednak istnieje potrzeba modyfikacji takich zleceń i czynności w celu przeprowadzenia dalszej, poprawnej realizacji i rozliczenia dokumentów.

W związku z taką potrzebą została umożliwiona edycja zleceń i czynności na dokumentach w stanie „Do realizacji”, „W realizacji”. Dodatkowo dokumenty, które zostały zamknięte (zrealizowane) w Comarch Mobile Serwis, a mają podlegać dalszej realizacji w Centrali,  będą trafiały do systemu w takiej postaci, by można było je edytować. Dokumenty zamknięte w mobilnym serwisie, które mają podlegać dalszej edycji w Centrali, będą synchronizowane do systemu Comarch ERP XL ze stanem „Zatwierdzone”, natomiast te, które nie mają być dalej realizowane, będą trafiały do systemu ze stanem „Zamknięte”.

Powyższa funkcjonalność ma być pomocna m.in. w momencie, gdy np. serwisant realizuje tylko czynności i dodaje opis tego, co wykonał w ramach naprawy – np. wymienił jakąś część (składnik) i wówczas w opisie dodaje: „Uszkodzenie mechaniczne nie podlega gwarancji”. Wtedy po synchronizacji, w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „sprzedaż”. Jeżeli serwisant określa, że naprawa podlega gwarancji, wówczas wprowadza opis: „Podlega gwarancji”. Po synchronizacji w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „koszt”. Dodatkowo w razie pomyłki serwisanta kierownik będzie mógł zmienić typ składnika na zrealizowanej już czynności.

Kolejnym przykładem funkcjonalnym jest podmiana serwisanta na czynności. W takim wypadku kierownik w systemie ERP będzie miał możliwość odpięcia poprzedniego serwisanta i przypięcia do  danej czynności innej osoby.

Do obsługi tych funkcjonalności w aplikacji Comarch Mobile Serwis zostały wprowadzone nowe parametry: ShouldClosedServiceOrderBeModifiedInHeadquartersShouldServiceAcitivityBeModifiedInHeadquarters, dzięki którym mamy możliwość zdecydowania, w jaki sposób mają być synchronizowane zlecenia zamknięte w Comarch Mobile oraz czy umożliwiona ma zostać edycja czynności w Centrali na zleceniach zsynchronizowanych.

 

Zmiana funkcjonalna wprowadzona w Comarch Mobile Sprzedaż/Serwis z systemem Comarch ERP XL

6. Obsługa dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZW)

W aplikacji mobilnej współpracującej z systemem Comarch ERP XL został obsłużony nowy typ dokumentu: Zamówienie Wewnętrzne (ZW). Funkcjonalność zamówień wewnętrznych umożliwia zamawianie towarów pomiędzy magazynami tej samej firmy. Późniejsza realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MMW/MMP, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe.

W Comarch Mobile funkcjonalność będzie miała zastosowanie w następujących procesach:

 • Zamówienie brakującego towaru z innego magazynu firmy, a następnie wystawienie przez Centralę dokumentu MMW/MMP
 • Zamówienie brakujących składników z Centrali do realizacji zlecenia serwisowego

Na liście dokumentów prezentowany jest Status i stopień realizacji ZW analogicznie jak dla dokumentów ZS.

Nagłówek dokumentu ZW, wybór dokumentu z poziomu kafla Towary

 

Zmiana funkcjonalna w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż z systemem Comarch ERP Optima

7. Obsługa podatku cukrowego z systemem Comarch ERP Optima 2021.1.1

W celu poprawnej obsługi opłaty cukrowej w aplikacji Comarch Mobile zintegrowanej z systemem Comarch ERP Optima należy w systemie ERP w sekcji Konfiguracja/Firma/Magazyn/Opłata cukrowa zaznaczyć parametr Opłata cukrowa, natomiast nie należy zaznaczać parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej. Dodatkowo należy odpowiednio wypełnić informacje na karcie towaru służące wyliczeniu opłaty cukrowej. Więcej informacji nt. odpowiedniej konfiguracji w systemie Comarch ERP Optima znajduje się [TUTAJ].

Konfiguracja opłaty cukrowej w kontekście aplikacji Comarch Mobile

W tym przypadku Klient jest zobligowany do podwyższenia cenników ręcznie (podatek cukrowy nie doliczy się automatycznie do cenników).

Do aplikacji mobilnej zostaną pobrane cenniki powiększone o opłatę cukrową. W momencie wystawiania dokumentów w aplikacji nie będzie widoczna dodatkowa sekcja mówiąca o wysokości opłaty cukrowej. Natomiast do Optimy wysyłane będą faktury, na których na pozycjach znajduje się sekcja Cukier informująca o wysokości opłaty, co jest ważne przy wysyłaniu deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Faktura utworzona w aplikacji i wysłana do Optimy. Zakładamy, że cena 5,00zł, to cena z wliczoną opłatą cukrową, którą to opłatę Klient dodał ręcznie do cennika.

 

Zakładka ‘Cukier’ na tym samym dokumencie na pozycji faktury. Informuje nas o wartości opłaty cukrowej na danej pozycji dokumentu.

 

Comarch Mobile z systemem Comarch ERP XL w Chmurze ERP Standard

W związku z wprowadzeniem obsługi aplikacji Comarch Mobile z systemem Comarch ERP XL w Chmurze ERP Standard pojawia się niewielka zmiana podczas instalacji i konfiguracji aplikacji.

W celu zalogowania się do aplikacji należy odpowiednio w Instalatorze uzupełnić:

 • Adres serwera: sync.mobile.comarch-cloud.com
 • Port: 5030.
 • Nazwę użytkownika
 • Hasło użytkownika
Dane konfiguracyjne logowania

Następnie po zainstalowaniu aplikacji należy wybrać w kroku nr 2 opcję „Wykupiłem usługę w ERP Cloud” i ponownie wpisać nazwę swojego użytkownika i hasło. Po poprawnym uzupełnieniu danych aplikacja pozwoli na wykonanie pierwszej synchronizacji.

Konfiguracja logowania do Comarch Mobile – ERP Cloud

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2019 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?