Agregacja VAT na definicji dokumentów oraz stan realizacji zamówień

Aplikacja Comarch Mobile mPOS obsługuje agregacje VAT od sumy wartości, dlatego w typie dokumentów, w strukturze praw na centrum mobilnym należy zaznaczyć w sposobie naliczania VAT (zakładka: Konfiguracja/ Struktura firmy/ Struktura praw/ odpowiednie centrum mobilne/ Zakładka [Dokumenty]/ odpowiedni dokument/Zakładka [Ogólne]) [Agregacje VAT od sumy wartości].

Sposób naliczania VAT

Pobieranie informacji o stanie realizacji zamówień z Comarch ERP Altum

Po odpowiedniej konfiguracji istnieje możliwość pobierania informacji o stanie realizacji zamówień z systemu Comarch ERP Altum do Comarch Mobile mPOS. Przesyłane są informacje: o stanie zamówienia z Comarch ERP Altum, procencie realizacji dokumentu i zmianach jakie zostały naniesione na dokument zamówienia. Konfiguracji należy dokonać na odpowiednim centrum mobilnym: Struktura firmy/Struktura praw/odpowiednie centrum mobilne/ Zakładka [Dokumenty]/ ZS/ Zakładka [Ogólne] /Sekcja [Parametry].

W wybranej sekcji należy zaznaczyć opcję [Synchronizuj] informacje o stanie realizacji zamówień.

Parametr synchronizacji informacji o stanie realizacji zamówień

Dodatkowo w aplikacji Comarch Mobile mPOS powinna zostać włączona opcja pobierania dokumentów z systemu. Więcej informacji dot. pobierania dokumentów z systemu znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?