Definicje raportów dostępnych w Comarch Mobile Zarządzanie

Definicje raportów domyślnych znajdują się w katalogu z zainstalowaną aplikacją, a dokładnie Comarch Mobile Management\Application\ReportDefinitions.

Definicja XML raportu składa się z następujących głównych sekcji:

 • Nazwa raportu
 • Opis
 • Definicje argumentów
 • Definicje elementów raportu
 • Definicja klas CSS
 • Definicja układu elementów raportu (layout)

Ogólna struktura raportu jest następująca:

raporty_rys4

1. Nazwa raportu

Nazwa raportu podana w elemencie <Name> jest wyświetlana na górnej belce widoku raportu oraz na kafelkach listy raportów.
Przykład użycia:
<Name>Ranking dokumentów</Name>

2. Opis raportu

Opis raportu podany w elemencie jest wyświetlany na kaflach listy z raportami.
Przykład użycia:
<Description>Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych</Description>

3. Elementy raportu

Raport może składać się z wielu elementów następującego typu:

 • Tabela płaska
 • Tabela wielopoziomowa
 • Wykres słupkowy
 • Wykres liniowy
 • Wykres kołowy
 • Tekst

Definicje elementów raportu należy umieścić w sekcjach wewnątrz sekcji :
raporty_rys5
Elementami XML wspólnymi dla każdego typu jest:

 • Identyfikator elementu (unikalna liczba całkowita) w elemencie, np. 1,
 • Typ elementu określony w węźle, np. PivotTable, dostępne wartości:
  • Table – tabela płaska
  • PivotTable – tabel wielopoziomowa
  • Bar – wykres słupkowy
  • Pie – wykre kołowy
  • Line – wykres liniowy
  • Text – element typu tekst
 • Zapytanie SQL pobierające dane do elementu raportu określone w elemencie , np.

raporty_rys6
Dodatkowo dla tabel oraz wykresów można zdefiniować tytuł wyświetlany nad elementem w sekcji <Header>, np.

<Header>Historia sprzedaży (faktury + paragony)</Header>.

Struktura XML wspólna dla wszystkich elementów jest następująca:
raporty_rys7

4. Definicja układu elementów raportu

W ostatniej sekcji należy określić układ poszczególnych elementów raportu, wykorzystując sekcje:
raporty_rys9
Przykładowo chcąc umieścić dwa elementy raportu jeden nad drugim należy ustawić layout w następujący sposób:
raporty_rys8

Czy ten artykuł był pomocny?