Edycja kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

 • Zamówienie Sprzedaży (ZS),
 • Oferta Sprzedaży (OS),
 • Faktura Sprzedaży (FS),
 • Paragon (PA),
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ),
 • Reklamacja sprzedaży (RLS), w przypadku zmiany kontrahenta głównego na RLS znikają powiązania pozycji z wybranym wcześniej dokumentem,
 • Faktura zaliczkowa (FSL)

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP Altum, informacja o kontrahencie docelowym widoczna będzie na dokumencie w zakładce [Kontrahenci] -> [Odbiorca].

 Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.

Widok okna wyboru z możliwością dokonania zmian po wybraniu innego kontrahenta

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
  • Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
  • Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie
Uwaga
Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?