Element WH: Należności

W przypadku, gdy elementem wizyty jest przyjęcie należności po wybraniu przycisku [Realizuj] zostanie otwarte okno: [Płatności] z nierozliczonymi dokumentami dla kontrahenta wskazanego w wizycie (jeżeli takie dokumenty istnieją, w przeciwnym wypadku otwarte okno jest puste).

Okno umożliwia wykonanie wpłaty dla określonego w wizycie kontrahenta.

Wizyta: Należności

Kliknięcie w daną płatność spowoduje otwarcie okna, w którym możliwa jest zmiana kwoty rozliczenia. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta: Należności, Zmiana kwoty

Czy ten artykuł był pomocny?