Kasa

Widok z menu głównego: Kasa

W menu głównym aplikacji prezentowany jest uproszczony raport dla stanu kasy w rozbiciu na:

  • Stan kasy – to Stan początkowy + Przychody – Rozchody
  • Przychody – suma wszystkich dokumentów KP powiązanych z otwartym raportem kasowym
  • Rozchody – suma wszystkich dokumentów KW powiązanych z otwartym raportem kasowym
W momencie rozpoczęcia dnia otwierany jest raport kasowy w aplikacji.

Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji otrzymują status Oczekuje na synchronizację dopiero w momencie zamknięcia raportu kasowego i podczas kolejnej synchronizacji są przesłane do systemu ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?