Konfiguracja kompletu

W aplikacji Comarch Mobile mPOS jest dostępny komplet czyli zestaw dwóch lub więcej artykułów sprzedawanych klientowi jako jeden produkt.

Na karcie danego artykułu o typie [Komplet], w zakładce [Ogólne] dostępny jest parametr [Pobieraj składniki na dokument].

  • Odznaczenie parametru spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu artykuł będący kompletem dodawany jest jako jedna pozycja. Istnieje wówczas także możliwość określenia marży minimalnej oraz wskazania, że komplet podlega odwrotnemu obciążeniu.
  • Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, to na dokumencie będą pokazywały się poszczególne składniki kompletu, a nie jedna pozycja w postaci całego kompletu.
  • Przy zaznaczonym parametrze [Pobieraj składniki na dokument] pojawi się dodatkowe okno dotyczące kolejnego parametru [Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach]. Jeżeli dla dokumentów rozchodowych wartość tego parametru ustawiona będzie na [Blokuj] wówczas podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej możliwe będzie dodawanie tylko pełnych kompletów. Edycja ilości dla pojedynczego elementu (składnika kompletu) nie będzie możliwa. Dotyczy to wszystkich dokumentów możliwych do wystawiania w aplikacji mobilnej przy współpracy z Comarch ERP Altum (ZS, OS, ZOS, FS, PAR, WZ, MM-).
Parametr [Pobieraj składniki na dokument] na karcie kompletu w zakładce [Ogólne]
Zaznaczenie parametru [Pobieraj składniki na dokument]
 

Czy ten artykuł był pomocny?