Konfiguracja widoczności rabatu na liście towarów

W Ustawieniach aplikacji w sekcji „Parametry dokumentów” należy dodać wiersz „Obliczaj hipotetyczny rabat” z opcjami Tak/Nie. Możliwość wyboru trybu będzie zależne od udzielonych Przedstawicielom uprawnień.

Ustawienia aplikacji, zakładka „Parametry dokumentów”
Uwaga
Wspomniana opcja jest zależna od parametru [IsDiscountVisible] – więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?