Lista praw

W systemie Comarch ERP Altum zdefiniowane się następujące prawa:

 • Możliwość przepinania pracowników do rejonów – umożliwia dodawanie/odpinanie/edycję opiekunów w rejonach.
 • Dostęp do modułu tras.
 • Dostęp do modułu wiadomości.
 • Dostęp do modułu kalendarza – wyświetla w menu głównym pozycję działania oraz działania w kalendarzu wg struktury podległościowej.
 • Dostęp do modułu rejonów – wyświetla w menu głównym pozycję rejony oraz rejony wg struktury rejonów
 • Dostęp do modułu pracowników – wyświetla w menu głównym pozycję pracownicy, oraz wyświetla pracowników wg struktury podległościowej.
 • Dostęp do modułu kontrahentów – wyświetla w menu głównym pozycję kontrahenci oraz kontrahentów wg struktury rejonów i podległościowej.
 • Możliwość planowania działań – umożliwia planowanie działań z karty pracownika, kontrahenta i z kalendarza.
 • Nie uwzględniaj struktury podległościowej – nie uwzględnia struktury podległościowej we wszystkich miejscach w aplikacji.
 • Nie uwzględniaj struktury rejonów – nie uwzględnia struktury rejonów we wszystkich miejscach w aplikacji.
 • Dodawanie i edycja znaczników – umożliwia dodawanie, usuwanie i edycje znaczników.
 • Możliwość edycji niewykonanych działań podwładnych – umożliwia edycję niewykonanych działań pracowników podwładnych (wg struktury podległościowej).
 • Możliwość edycji swoich działań niewykonanych.
 • Dostęp do modułu raportów – wyświetla w menu głównym raporty
 • Nie pokazuj cen oraz wartości na dokumentach – brak możliwości podglądu wartości dokumentu oraz cen na pozycjach; brak kafla: Wartość sprzedaży w oknie głównym Mobile Zarządzanie.
 • Możliwość edycji wizyt potwierdzonych.
 • Możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt – umożliwia kopiowanie wizyt ze wskazanego tygodnia na inny tydzień.
 • Możliwość odrzucania wielu wizyt jednocześnie.
 • Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca.
 • Możliwość potwierdzania swoich wizyt.
 • Możliwość potwierdzania wizyt podwładnych.
 • Dostęp do ustawień.
 • Możliwość realizacji wizyt z poziomu zarządzania.
 • Możliwość konfiguracji planów sprzedaży.
Uwaga
Możliwość planowania wizyt z wykorzystaniem mechanizmu optymalizacji istnieje, gdy jesteśmy zalogowani jako:

 • Pracownik – jeśli posiada prawo do korzystania z modułu Monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”
 • Kierownik – jeśli pracownik, dla którego planowane jest działanie posiada licencję na monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”

Czy ten artykuł był pomocny?