Lista Wpłat i Wypłat

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w grupie Handlowe w wierszu Ostatnia wpłata/wypłata. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat dla danego kontrahenta.

Bilans wpłat/wypłat kontrahenta

Filtrowanie listy Wpłat i Wypłat

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dostępne opcje zostały zaprezentowane na rysunku poniżej. Dodatkowo po wybraniu opcji:  w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.

Filtr na liście Wpłaty/Wypłaty
[Rodzaj [Wszystkie]] – Rodzaj zapisu, który ma zostać wyświetlony. Możliwe do wyboru: KP, KW, Wszystkie

[Wyst. do] – Data, do której ma zostać wyszukana operacja

[Wyst. do] – Data, od której ma zostać wyszukana operacja

[Płatnik] – Płatnik, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW

[Docelowy] – Kontrahent Docelowy, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW

Czy ten artykuł był pomocny?