Logowanie

Uwaga
Użytkownik poza standardowym widokiem ma także możliwość pracy w widoku poziomym aplikacji. Funkcjonalność ta dedykowana jest w szczególności użytkownikom tabletów.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Mobile Zakupy zostanie wyświetlone okno logowania się do aplikacji. Aby zalogować się do aplikacji należy podać dane zaprezentowane na screenie.

Okno logowania w widoku poziomym
Okno logowania w widoku pionowym

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie odpowiadać temu zapisanemu w stworzonej bazie mobilnej, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat zaprezentowany poniżej.

Logowanie – nieprawidłowe hasło

Po wybraniu opcji [Tak] wpisane hasło zostanie porównane z tym, które jest zapisane na karcie operatora w systemie Comarch ERP Altum. Jeżeli hasła będą identyczne to przedstawiciel handlowy zostanie zalogowany do aplikacji, a jego hasło zostanie automatycznie zmienione w bazie mobilnej na takie, jak w systemie Comarch ERP Altum.

Czy ten artykuł był pomocny?