Planowanie spotkania

Uwaga
Przy dodawaniu spotkania w systemie Comarch ERP Altum, które ma zostać zsynchronizowane na urządzenie mobilne, należy zaznaczyć opcję „Dodaj do terminarzy pracowników”.

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W przypadku tworzenia spotkań dostępne są dodatkowe opcje takie jak: wysyłanie działania do systemu po zaplanowaniu, czy też planowanie kolejnego po zrealizowaniu.

Opcja „Dodaj do terminarzy pracowników”, konieczna do zaznaczenia jeśli planujemy spotkanie z poziomu Comarch ERP Altum

Okno planowania spotkania składa się z czterech zakładek:

  • Określ wzorzec spotkania,
  • Wybierz kontrahentów,
  • Koszyk,
  • Dzień.
Po wybraniu opcji planowania spotkania, nastąpi przejście na zakładkę: Określ wzorzec spotkania – okno zostało zaprezentowane poniżej.

Planowanie spotkania

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum rodzaje spotkań definiuje się w systemie ERP, jako: Słowniki uniwersalne\CRM\Rodzaj kontaktu.

Oznaczenie wybranych godzin w kolorze czerwonym oznacza, że w danym terminie istnieje zaplanowane już inne wydarzenie.

Spotkanie może być ponadto powiązane z wątkiem na urządzeniu mobilnym, należy pamiętać jednakże wątek ten nie będzie wysyłany do systemu ERP.

Spotkanie można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym spotkanie zostanie powiązane. Powiązanie to jest fakultatywne.

Czy ten artykuł był pomocny?