Płatności – Automatyczna zapłata dla wybranej formy płatności

W aplikacji Comarch Mobile mPOS, na kontrahencie widoczne są wszystkie płatności pochodzące z różnych firm, z dokumentów źródłowych, które zostały udostępnione dla centrum mobilnego (na definicji dokumentu danej firmy została oznaczona widoczność w centrum mobilnym).

Możliwość rozliczenia tych płatności kontrahenta w Comarch Mobile mPOS została natomiast ograniczona tylko dla:

  • Grup operatorów, które posiadają uprawnienie do dokonywania rozliczeń
Uprawnienie do rozliczania płatności
  • Płatności, które zostały wystawione w kontekście firmy, do której należy centrum mobilne.
Płatności, które zostały wystawione w kontekście innych firm są widoczne w Comarch Mobile mPOS (po ustawieniu widoczności), ale są niedostępne do edycji, rozliczenia.

Automatyczna zapłata dla wybranej formy płatności

Aby umożliwić w aplikacji mobilnej automatyczną zapłatę podczas zatwierdzania dokumentu FS, PA, FSL lub WZ należy na liście [Dostępne obiekty] (Struktura firmy\ Dostępne obiekty) dla centrum mobilnego, dla formy płatności Gotówka, zaznaczyć parametr [Potwierdzenie zapłaty].

Konfiguracja automatycznej zapłaty przy zatwierdzaniu dokumentu dla centrum mobilnego

Po zaznaczeniu powyższego parametru, jeżeli chcemy, aby ustawienie to było dostępne na urządzeniu, należy z poziomu aplikacji, w [Ustawieniach] odszukać parametr [Automatyczna zapłata] zmienić domyślną opcję [Nie].

Po kliknięciu tego parametru pojawi się okno z możliwością wyboru, dla jakiego dokumentu automatyczna zapłata ma zostać ustawiona.

Możliwość wyboru dla jakiego dokumentu ma zostać ustawiona automatyczna zapłata

Po zaznaczeniu parametru dla danego typu dokumentu, po zatwierdzeniu dokumentu automatycznie podniesie się okno z wygenerowanym dokumentem KP.

Czy ten artykuł był pomocny?