Rabaty nagłówka

W aplikacji Comarch Mobile mPOS istnieje możliwość określenie rabatu na nagłówku dokumentu. Wyróżniamy dwa rodzaje rabatów nagłówka:

  • Procentowy,
  • Wartościowy.
Rabat procentowy polega na naliczeniu określonego procentu odejmowanego od sumy całego dokumentu. Aby użytkownik mógł naliczać rabat od wartości dokumentu niezbędne jest określenie maksymalnego rabatu na karcie operatora w systemie Comarch ERP Altum, który będzie mógł nadawać przedstawiciel handlowy.

Określenie rabatu procentowego na nagłówku dokumentu

Dodatkowo istnieje możliwość nadania rabatu wartościowego, dzięki któremu można określić wartość rabatu (dokładną wartość), który ma zostać udzielony. Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy rabat uzależniony jest od wartości dokumentu i negocjowany jest podczas fakturowania.

Przyklad
Klient dokonał zakupów w wysokości 106,54PLN i podczas fakturowania domaga się rabatu 2%, dodatkowo po naliczeniu rabatu w wysokości 2% wartość faktury wyniosła 104,26PLN więc Klient prosi o zaokrąglenie tej wartości do 100, czyli o rabat w wysokości 4,26 PLN.
Określenie rabatu wartościowego na nagłówku dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?