Raport online: Szczegóły not odsetkowych kontrahenta

W aplikacji Comarch Mobile mPOS istnieje możliwość wystawienia raportu o szczegółach not odsetkowych wystawionych na danego kontrahenta. Po wybraniu raportu: Szczegóły not odsetkowych kontrahenta wyświetlone zostaje okno do wyboru parametrów:

Okno do wyboru parametrów raportu
  • Data początkowa – parametr, który umożliwia wybranie okresu, z jakiego wyświetlone zostaną dane w raporcie. Domyślnie podpowiadana jest data rok wcześniej od ustawionej daty systemowej;
  • Kontrahent – parametr, który umożliwia wskazanie, którego kontrahenta ma dotyczyć raport;
  • Numer noty – parametr, który umożliwia wskazanie do jakiej noty odsetkowej powinny zostać wyświetlone szczegóły w raporcie.
Uwaga
Przed wyborem noty odsetkowej należy najpierw zdefiniować, którego kontrahenta ma dotyczyć raport. Noty odsetkowe tworzone są dla każdego kontrahenta osobno w systemie Comarch ERP Altum, dlatego też po wybraniu w pierwszej kolejności noty odsetkowej może okazać się, że raport będzie przyjmował wartości zerowe, jeśli dla kontrahenta nie będzie przypisanej takiej noty odsetkowej.

Po wybraniu wszystkich niezbędnych parametrów w aplikacji mobilnej przedstawiony zostanie raport, jak na poniższym rysunku.

Wyświetlany w aplikacji raport: Szczegóły not odsetkowych kontrahenta

Dodatkowo w prawym górnym rogu dostępne są dwie ikony do wybrania:

Ikona:  umożliwia powrót do okna z wyborem parametrów.

Ikona: umożliwia rozszerzenie widoku raportu na pełen ekran.

Czy ten artykuł był pomocny?