Raporty online

Funkcja Raporty bazuje w całości na danych z systemu ERP, pobieranych w momencie uruchomienia danego raportu. Dzięki temu, przedstawiciel ma dostęp do najbardziej aktualnych informacji oraz może porównać efekty swojej pracy z założonymi celami.

Raporty online zostały wyróżnione na liście odpowiednią ikonką (sygnalizującą potrzebę dostępu do serwera synchronizacji w momencie uruchomienia raportu).

W aplikacji predefiniowane są raporty online:

  • Stan towaru z prezentacją rezerwacji.
  • Szczegóły not odsetkowych kontrahenta.
  • Średnie opóźnienie w płatnościach kontrahenta.
Istnieje także możliwość stworzenia raportów online dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Definicje raportów online znajdują się w katalogu [Reports] w folderze Serwer synchronizacji.

Definicje raportów online

Czy ten artykuł był pomocny?