Raporty

Istnieje możliwość przeglądania raportów z poziomu aplikacji. Raporty są dostępne z poziomu menu głównego po wybraniu kafla Raporty, a także po odpowiedniej konfiguracji z poziomu:

 • Karty Kontrahenta
 • Listy Kontrahentów
 • Karty towaru
 • Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
 • Listy pozycji dokumentu
Kafel na menu głównym – Raporty

Domyślnie w aplikacji znajdują się następujące raporty systemowe:

 • Raport dobowy przedstawiciela – prezentuje listę wystawionych w danym dniu dokumentów sprzedażowych oraz zapisów kasowych a także aktualny stan towarów na magazynie mobilnym przedstawiciela.
 • Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
Raporty

Wywołanie raportu odbywa się poprzez wybór przycisku [Pokaż] dostępnego w menu rozwijanym lub wybrania pozycji z nazwą raportu.

Raporty, menu kontekstowe

 – Wywołanie danego raportu

W Comarch Mobile Zakupy udostępniono możliwość wyświetlania raportów z różnych poziomów aplikacji, nie tylko z poziomu kafelka raporty. Raporty będą mogły zostać wyświetlone z poziomu:

 • Karty Kontrahenta
 • Listy Kontrahentów
 • Karty towaru
 • Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
 • Listy pozycji dokumentu

Po odpowiedniej konfiguracji w definicji raportów, wybrane raporty będą widoczne w wyżej wymienionych lokalizacjach w aplikacji, więcej informacji dotyczących konfiguracji znajduje TUTAJ.

Wyświetlenie raportu z różnych poziomów
Wyświetlenie raportów z poziomu listy pozycji dokumentu i dużej kalkulacji pozycji

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, czy z poziomu listy pozycji dokumentu. Kontrahent  podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru).

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, z poziomu listy pozycji dokumentu czy realizacji wizyty Kontrahent podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru).

Dodatkowo istnieje możliwość drukowania raportów z poziomu aplikacji. W tym celu należy stworzyć odpowiednią definicję wydruku danego raportu i umieścić ją w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts. Wówczas będzie możliwość drukowania raportu, analogicznie jak dokument:

 • na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
 • lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
 • pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.
Możliwość wydrukowania raportu

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dowolnego ustawiania kolejności raportów na liście, np. prezentować na początku listy te raporty, które są najczęściej używane przez przedstawiciela handlowego. W tym celu na definicji raportu, który znajduje się w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports należy określić wartość priorytetu:

<value>0</value>

Im wartość priorytetu jest wyższa, tym raport będzie znajdował się wyżej na liście.

Możliwość zmiany kolejności raportów na liście

Czy ten artykuł był pomocny?