Rejestrowanie Wpłaty (KP)

Po naciśnięciu przycisku: Dodaj wpłatę   na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno Wpłata.

Okno: Wpłata zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Rejestrowanie dokumentu KP

Wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP został zaprezentowany na rysunku poniżej.

Istnieje również możliwość zablokowania poszczególnych podmiotów podczas wystawiania KP/KW z poziomu kafelka Kasa/Dzień.

Wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP

Wybór płatnika został zaprezentowany na rysunku poniżej.

Wybór płatnika dla Kontrahenta

Okno wprowadzania wartości wpłacanej kwoty zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno: Zmień kwotę

Dodawanie opisu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno: Zmień opis

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Okno: Wpłata, komunikat: Nie podano wartości

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane na rysunku poniżej.

Lista wpłat i wypłat – menu kontekstowe dostępne dla poszczególnych dla pozycji

 – Usunięcie dokumentu KP

 – Wysłanie KP do drukarki bądź, jako e-mail do kontrahenta

 – Edycja dokumentu KP. Istnieje możliwość zmiany wszystkich danych

Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie opcji zaprezentowanych na rysunku poniżej.

KP opcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu
Istnieje również możliwość rejestracji wpłat przy wyborze płatności kartą. Podczas wystawiania dokumentów KP oraz wyborze płatności kartą i wybraniu opcji Zapisz lub Zapisz i Wyślij  okno aplikacji zostaje zablokowane a kwota płatności wysyłana jest na terminal (w trybie obciążenia dla KP). W przypadku pozytywnej realizacji transakcji okno zapisu kasowego zostanie zamknięte. Natomiast, jeśli z terminala zostanie wysłany błąd, w oknie urządzenia mobilnego wyświetli się komunikat: „Płatność kartą nie powiodła się. Transakcja została odrzucona” z opcjami:

  • Ponów próbę – ponowna próba transakcji
  • Anuluj – powrót do okna zapisu kasowego.
W przypadku transakcji przy użyciu kart płatniczych nie ma możliwości usuwania, edycji nawet w sytuacji, gdy znajduje się on w jeszcze otwartym raporcie kasowym ani odtwierdzania dokumentów KP. Dla takich KP w menu kontekstowym widoczne są tylko opcje Wyślij i Podgląd.

Czy ten artykuł był pomocny?