Rejestrowanie Wypłaty (KW)

Po naciśnięciu przycisku  zostanie otwarte okno Wypłata. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP i zostały opisane TUTAJ. Okno: Wypłata zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Rejestrowanie dokumentu KW
Wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KW

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od sumy kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat zaprezentowany na rysunku poniżej.

Podczas rejestracji wypłaty KW również istnieje możliwość użycia kart płatniczych. Rejestracja dokumentów KW przebiega analogicznie, jak w przypadku dokumentów KP.

Komunikat o zablokowaniu możliwości wykonania wypłaty

Czy ten artykuł był pomocny?