Raport online: Średnie opóźnienie w płatnościach danego kontrahenta

Raport przedstawia średnie zadłużenie kontrahenta w danym miesiącu. Płatnościami, które brane są pod uwagę podczas generowania raportu są: paragony, faktury sprzedaży oraz noty odsetkowe.

Edycja parametrów raportu
Wybór obszaru uwzględnionych płatności
Opcja uwzględniania not odsetkowych
Opcje status rozliczenia
Wygenerowany raport średniego opóźnienia w płatnościach dla wybranego kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?