Stan

Użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jaki stan synchronizacji posiadają stworzone przez niego obiekty. Odczytując informacje znajdujące się na kaflu [Stan], użytkownik może dowiedzieć się, ile elementów oczekuje na synchronizację oraz ile zostało wysłanych do systemu ERP, ale nie otrzymało jeszcze potwierdzenia z systemu.

Naciśnięcie kafla [Stan] powoduje otwarcie okna składającego się z dwóch zakładek:

  • Stan synchronizacji
  • Administracja

Zakładka [Stan synchronizacji] pozwala użytkownikowi podejrzeć listę wszystkich obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji.

Zakładka: Stan synchronizacji

W aplikacji istnieją następujące stany synchronizacji:

  • Oczekuje na synchronizację – element nie został jeszcze wysłany do systemu ERP – od momentu stworzenia elementu nie była wykonywana synchronizacja z systemem ERP lub obiekt nie został wysłany ze względu na brak synchronizacji wymaganych obiektów powiązanych
  • Wysłany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji
  • Zsynchronizowany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji, a jego zapis w bazie danych systemu ERP potwierdzony przez system ERP

Filtrowanie obiektów na kaflu [Stan] w zakładce [Stan synchronizacji]

Użytkownik może zawężać listę obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku: istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy.

Opcje filtra dostępne z poziomu kafla: Stan.

Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:

  • Data od (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, od kiedy dany element trafił do synchronizacji)
  • Data do (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, do kiedy dany element trafił do synchronizacji)
  • Typ obiektu
  • Stan synchronizacji
Po wybraniu filtra: Data od wyświetla się:

Zastosowany filtr: Data od.

Po wybraniu filtra: Typ obiektu wyświetla się lista z opcjami:

Filtrowanie synchronizowanych obiektów po typie

Po wybraniu filtra: Status synchronizacji wyświetla się lista z opcjami:

Filtrowanie synchronizowanych obiektów po statusie synchronizacji
Uwaga

W aplikacji jest możliwość filtrowania listy po wszystkich filtrach jednocześnie.

Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu.

Widok filtrowanych synchronizowanych obiektów przed i po wpisaniu tekstu

Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra. Natomiast dłuższe przytrzymanie na danym kryterium spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej:

Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu na danym kryterium

Wybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej:

Filtr dostępny na liście po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie]

Skanowanie

Po wybraniu przycisku  uruchamia się aplikacja: Barcode Scanner.

Uwaga
Przycisk niewidoczny, jeżeli na urządzeniu nie jest zainstalowana aplikacja Barcode Scanner.

Filtrowanie głosowe

Przycisk  umożliwia filtrowanie głosowe – po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.

Wyszukiwanie głosowe

Uwaga
Do skorzystania z tej możliwości konieczny jest dostęp do Internetu

Czy ten artykuł był pomocny?