Wielofirmowość

W systemie została wprowadzona obsługa wielofirmowości tj. każde centrum podrzędne (w tym centrum Mobile) działa w kontekście którejś z firm. Na każdym centrum na zakładce Firma, znajdują się dane firmy (NIP, nazwa, adres itd.) do której określone centrum jest przypięte. Zmiany wprowadzane z poziomu danej Firmy (np. ograniczenia widoczności), zmiana na obiektach dotyczących tylko danej firmy (oddzielne) dotyczą także jednostek podrzędnych przypisanych do tej firmy.

Obsługa wielu firm w jednej bazie danych wymaga zablokowania możliwości współdzielenia wybranych obiektów pomiędzy firmami. Dodano ograniczenie dostępności pomiędzy firmami dotyczy przede wszystkim:

  • magazynów,
  • rejestrów kasowo-bankowych,
  • rejestrów VAT,
  • okresów obrachunkowych.
Wystawiane dokumenty są dodawane w kontekście jednej firmy. Na dokumencie ustawia się jako Właściciel: centrum, z poziomu którego został wystawiony dokument. Aby zapewnić widoczność dokumentów w np. innej firmie, należy dołączyć tą firmę na definicji dokumentu – na zakładce [Widoczność].

Firma główna pozwala na zarządzanie dostępnością obiektów i uprawnieniami poszczególnych firm podpiętych do Firmy głównej – zawiera zbiór (sumę) wszystkich obiektów ze wszystkich firm.

Również działalność operacyjną, handlową można prowadzić na poziomie Firmy głównej. Z tego względu Firma główna (węzeł główny) również zawiera własne obiekty (niewspółdzielone z innymi firmami) – do wykorzystania dla użytkowników, którzy zalogują się i będą pracować bezpośrednio z poziomu Firmy głównej. Magazyny oraz rejestry Firmy głównej mają zaznaczoną opcję [dedykowany dla Firmy głównej].

Uwaga
Aby zapewnić bardziej elastyczne zarządzanie uprawnieniami do obiektów w rozgałęzionej strukturze wielofirmowej został udostępniony w Comarch ERP Altum dedykowany panel do zarządzania dostępnością obiektów w centrach struktury praw.

„Dostępność obiektów” – panel dostępny z poziomu edycji/dodawania dowolnego centrum/Firmy.

W panelu [Dostępność obiektów] wprowadzono opcję dla centrów dodawanych niżej, pod firmą [Pobierz z nadrzędnego], umożliwiającą szybsze skonfigurowanie centrum wg ustawień pobieranych z firmy lub centrum ustawionego wyżej.

Uwaga
Dla centrum oddziałowego Mobile (ze względu na specyfikę obiektów oddziałowych), ustawienie „Pobierz z nadrzędnego” dotyczy tylko ustawień:
  • Rejestry VAT,
  • Typy cen,
  • Typy kursów
Pozostałe ustawienia (Magazyny, Rejestry kasowo-bankowe, Formy płatności, Serie, oraz Grupy kontrahentów i Artykułów) muszą zostać określone bezpośrednio dla danego centrum mobilnego.

Atrybuty wielofirmowe

Atrybuty wielofirmowe, to złożone informacje dodatkowe, które mogą przyjmować różne wartości w zależności od firmy w kontekście, której działa pracownik. Mobile Sprzedaż również obsługuje ten typ atrybutów – do aplikacji pobierane są wartości zdefiniowane dla firmy, do której należy dane centrum mobilne.

Ustawianie wartości atrybutu w zależności od firmy

Czy ten artykuł był pomocny?