Wybór kwestionariusza

Do działań CRM typu: spotkanie oraz kontakt umożliwiono dodawanie oraz wypełnianie zdefiniowanych kwestionariuszy. Spotkanie handlowe, rozmowa z Klientem za każdym razem może przebiegać nieco inaczej. W celu lepszego zarządzania kontaktami z kontrahentem, warto skorzystać z kwestionariuszy, które usystematyzują przebieg spotkania, rozmowy.

Po naciśnięciu na przycisk plus w sekcji Kwestionariusz na wzorcu planowania spotkania, można wybrać ankietę zdefiniowaną w systemie Comarch ERP Altum oraz przypiętą do działania CRM: spotkanie, kontakt.

Wybór kwestionariusza podczas planowania

Wybrany kwestionariusz jest widoczny na wzorcu planowanego spotkania i jest możliwy do zmiany lub usunięcia.

Na zakładce Kontrahenci należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowane Spotkanie.

Spotkanie: zakładka Kontrahenci

Po wybraniu Kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami, w którym dodatkowo będzie można wybrać osobę kontaktową, ustalić cykliczność działania oraz dodać opis spotkania. W przypadku dodania seryjnego kontrahentów dodatkowe wspomniane okno z dodatkowymi opcjami otworzy się po wybraniu danego kontrahenta zakładki Koszyk.

Szczegóły spotkania

Na zakładce Koszyk prezentowana jest lista spotkań, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku .

Spotkanie: zakładka Koszyk

Na zakładce Dzień można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Spotkanie: zakładka Dzień

Każde spotkanie może być tworzone, jako cykl działań. Aby określić cykl podczas planowania spotkania w sekcji Powtórzenie należy określić cykliczność działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń zostały zaprezentowane poniżej.

Dialog wyboru wariantu powtórzeń działania
Uwaga
Zrealizowanie, odrzucenie lub usunięcie jednego z wydarzeń typu Spotkanie, które jest częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na dwie mniejsze części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia oraz druga część cyklu od tego wydarzenia. Po wejściu w edycję spotkania będącego w drugiej części cyklu i wybraniu opcji Edytuj: Cały cykl, tak naprawdę zostanie przeplanowana tylko druga część głównego cyklu. Natomiast wybranie opcji Usuń: Cały cykl spowoduje usunięcie wszystkich spotkań z całego głównego cyklu.

Czy ten artykuł był pomocny?