Wystawianie dokumentów na kilka magazynów

Dokumenty ZS, OS

Aby umożliwić Przedstawicielowi Handlowemu wystawianie dokumentów ZS (Zamówienie Sprzedaży) oraz OS (Oferta Sprzedaży) na kilka magazynów należy w Comarch ERP Altum zaznaczyć check [Preferuj magazyn domyślny]. Zaznaczenie checku spowoduje możliwość zmiany magazynu podczas wystawiania dokumentu zarówno na nagłówku jak i na samym elemencie.

Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum w celu możliwości edycji magazynu podczas wystawiania dokumentów

Odznaczenie wszystkich checków będzie skutkowało tym, że w aplikacji mobilnej nie będzie podpowiadał się na nagłówku dokumentu magazyn domyślny zdefiniowany w systemie Comarch ERP Altum. Po zaznaczenie checku [Operacje na jednym magazynie] będzie skutkować tym, że zmiana magazynu będzie dostępna do momentu aż do koszyka zostanie dodany towar. Więcej informacji o funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

Dokumenty FS, FSL, PA, WZ

  • Dokumenty FS, PA można wystawiać na:
    • magazyn mobilny, wtedy zasoby są pobierane z magazynu mobilnego i  stany magazynowe są kontrolowane,
    • magazyn lokalny, wtedy aplikacja nie będzie kontrolować stanów magazynowych. Analogicznie jak w przypadku wystawiania dokumentu ZS.
  • Dokumenty FSL są powiązane z dokumentami ZS, w związku z czym wystawiane są na magazyn lokalny.
  • Dokumenty WZ można wystawiać wyłącznie na magazyn mobilny.
Zmiana magazynu na nagłówku dokumenty jest możliwa do momentu dodania pozycji na dokument. Po dodaniu co najmniej jednej pozycji do koszyka nie ma możliwości edycji magazynu.

W przypadku wystawiania dokumentu na magazyn lokalny w konfiguracji oddziału mobilnego wymagane jest włączenie sprzedaży z brakami. Parametr powinien być zaznaczony zarówno w konfiguracji centrum mobilnego, jak i centrum dla niego nadrzędnego.

Parametr: „Sprzedaż z brakami” w konfiguracji oddziału mobilnego
Uwaga
W celu poprawnego przesłania dokumentu handlowego do systemu ERP konieczne jest, aby magazyn lokalny który został wskazany na dokumencie handlowym FS/PAR był podpięty na definicji dokumentu WZ dla centrum mobilnego.

Czy ten artykuł był pomocny?