Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2024.1

W wersji Comarch Mobile 2024.1 została wprowadzona obsługa Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. W sytuacji gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób.

W przypadku, gdy wystawca faktury w momencie tworzenia dokumentu i przekazywania go odbiorcy nie skorzysta z KSeF nie będzie miał już możliwości procesowania faktury za pośrednictwem KSeF.

Na chwilę obecną obsługa została wprowadzona tylko w integracji z Comarch ERP XL.

W aplikacji Comarch Mobile 2024.1:

  • Na karcie kontrahenta wprowadzono parametr określający, czy faktury dla tego kontrahenta będą mogły być przesyłane do KSeF.
  • W menu kontekstowym dokumentów wprowadzono możliwość sprawdzenia poprawności dokumentu w KSeF oraz pobrania dla nich UPO.

  • Obsłużono także wyświetlanie statusów dokumentów w kontekście KseF, co możliwe jest poprzez odpowiednie uprawnienia skonfigurowane w ustawieniach aplikacji.

  • Dodatkową zmianą jest zmiana lokalizacji plików i katalogów aplikacji, w tym bazy mobilnej (plik data.db). Od tej wersji pliki i katalogi aplikacji wraz z bazą mobilną znajdować się będą w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Documents.

 

Aplikacja Comarch Mobile 2024.1 współpracuje z systemami:

  • Comarch ERP XL we współpracy z bazą danych Microsoft SQL Server: 2023.2, 2024.0
  • Comarch ERP XL we współpracy z bazą danych PostgreSQL: 2023.1
  • Comarch ERP Optima 2024.3.1
  • Comarch ERP Altum: 2024.1

Czy ten artykuł był pomocny?