Analizy dla modułu CRM

image_print

Analiza czasu/ kosztów kontaktu wg kontrahentów

Analiza czasu kontaktu wg kontrahentów dostarcza informacji o łącznym czasie kontaktów/ zadań dotyczących poszczególnych kontrahentów. Dodatkowo podając stawkę obowiązującą dla pracy operatora (opiekuna) można ustalić koszt, jaki poniosła firma w związku z obsługą klientów.

Dla wykresu można ustalić następujące parametry:

Pokaż pierwszych – w analizie zostanie uwzględnionych n kontrahentów, dla których ilość poświęconego im czasu/ koszt będzie największy.

Data od… do… – ustalony zakres dat dotyczy daty rozpoczęcia zadeklarowanej na formularzu

Koszt – zaznaczenie parametru umożliwia zadeklarowanie kosztu 1 godz. pracy operatora pracującego w module Comarch ERP Optima CRM. Wtedy otrzymane wyniki przedstawiają koszt związany z obsługą poszczególnych klientów. 

  • jeśli parametr jest zaznaczony – otrzymany wynik przedstawia koszt (w PLN) obsługi klienta,
  • jeśli parametr nie jest zaznaczony – wykres przedstawia czas poświęcony poszczególnym klientom 
Uwaga
Na zakładce [Dane serii wykresu] czas wyliczony jest w minutach.

Czy ten artykuł był pomocny?