CRM, Obieg dokumentów i Serwis

image_print

 

CRM

Zmiany

 1. Skrzynka pocztowa – temat wiadomości. Na wiadomości e-mail, tworzonej przy skonfigurowanym koncie pocztowym, rozszerzono pole Temat do 500 znaków. Dzięki temu długie tematy wiadomości przenoszą się w całości z szablonu na formularz wiadomości.

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa – funkcja Załatw. Poprawiono działanie funkcji Załatw w przypadku, gdy wiadomości z tego samego wątku są umieszczone w folderach synchronizowanych i lokalnych. Po użyciu funkcji, do folderu Załatwione przenoszone są wszystkie wiadomości oznaczone danym wątkiem, niezależnie od folderu, w którym były umieszczone.

CRM Plus

Poprawiono

 1. Windykacja – wysyłka sms. Jeśli nie ma dostępnych SMSów w wykupionych pakietach, to możliwe będzie zapisanie (bez wysyłania) w programie wiadomości SMS wygenerowanej w ramach ręcznej windykacji.

 

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Skrzynka Operatora – ergonomia. Zgodnie ze standardami przyjętymi w programie, podczas pracy ze skrzynką operatora, podświetlenie ustawiane jest na ostatnio edytowanym etapie.

Serwis

Nowości

 1. Urządzenia. Eksport/ import. Wprowadzono możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel. Funkcjonalność jest dostępna na liście urządzeń pod przyciskami  i .
  Eksport
  Po wciśnięciu przycisku  pojawi się okno, na którym należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:  
  • Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
  • Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
  • Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
  • Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.

  Import

  Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu.

  Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.  

   

Poprawiono

 1. Zbiorcze fakturowanie czynności. Poprawiono ustawianie statusów podczas odblokowywania zlecenia serwisowego w sytuacji, gdy na zleceniu zaznaczono zbiorcze fakturowanie czynnośc.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?